230 oseb Posavci.si Posavci.si
xUMEK, Igor


Rojen:  19. januar 1956, Brežice

Umrl:  ,


Kraj delovanja: 


Rodil se je Radu Umku in Ani, rojeni Kos, kot najstarejši izmed štirih otrok. Otroštvo in mladost je preživel v Sevnici. Po končani osnovni šoli v Sevnici (1962–70) in gimnaziji v Brežicah (1970–4) je nadaljeval s študijem na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer makroekonomska analiza in planiranje, kjer je 1979 diplomiral. 1980 se je zaposlil na Zavodu za družbeno planiranje v Ljubljani, vmes opravil vojaško obveznost (1980–81), in nato tam napredoval do direktorja sektorja za prostorski razvoj. Sodeloval je pri pripravah Analize razvojnih možnosti Slovenije in pri pripravi planov, posebej še pri pripravi dolgoročnih in srednjeročnih prostorskih vidikov razvoja Slovenije.

1990 je postal predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje v prvi demokratično izvoljeni slovenski vladi in sodeloval pri gospodarskih vidikih osamosvojitve Slovenije in tranzicije Slovenije v tržni sistem ter pri pripravi lastninske zakonodaje. Po padcu vlade 1992 se je zaposlil kot svetovalec na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, januarja 1993 pa je postal minister za promet in zveze. Poleg sanacije železnic, razdelitve PTT v Pošto in Telekom, umestitve Slovenije v evropske prometne koridorje je bil njegov najpomembnejši projekt program izgradnje slovenskih avtocest. 1997–98 je kot predsednik uprave vodil Slovenske Železarne in zastavil njihovo ponovno sanacijo in izvedel težji del sanacijskega preobrata sistema po krizi v letu 1996. 1998 se je zaposlil na Ministrstvu za finance kot generalni sekretar ministrstva. S strani ministrstva je sodeloval pri vodenju projekta migracije plačilnega prometa v banke, razgradnje Agencije za plačilni promet in postavitvi enotnega zakladniškega sistema države. 2001–2004 je bil član uprave Slovenskih Železarn. Vodil je sanacijo podjetij Stroji in tehnološka oprema (STO) Ravne in Oprema Ravne, uspešno prisilno poravnavo STO-ja in revitalizacijo in uspešen zagon Opreme Ravne in treh novo nastalih podjetij, Sistemska tehnika, Stroji Ravne in Valji Ravne ter sodeloval pri poslovni stabilizaciji Metala Ravne. Aprila 2004 je bil imenovan za prokurista podjetja Elan v sistemu Skimar, decembra 2004 za člana uprave Skimar zadolženega za finance, in od januarja 2006 za v.d. predsednika uprave Skimarja. Deloval je na sanaciji in konsolidaciji sistema in postavitvi osnov za njegov razvoj na zdravih temeljih. Aprila 2006 je bil imenovan za predsednika uprave Skimarja in direktorja podjetja Elan Marina, kjer so razvili in proizvodno osvojili pet novih tržno uspešnih produktov in zastavili proces repozicioniranja blagovne znamke, bili visoko pozitivni in v 2007 dosegli rekordno prodajo. 2008–2009 je bil svetovalec direktorja uprave Skimar.

2001–2008 je bil hkrati tudi pooblaščeni vladni pogajalec in vodja vladne pogajalske skupine za sistem plač v javnem sektorju. Izpogajali so Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor, niz drugih aktov na tej osnovi in prostovoljno kolektivno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence. Mdr. je 2003 vodil pogajanja z zdravniškim sindikatom in s sindikatom učiteljev. 2009 se je zaposlil v SCT - matični družbi skupine SCT kot pomočnik predsednika uprave za ekonomsko področje. Intenzivno se je srečeval s krizo podjetja in krizo skupine SCT, ki so pripeljali do stečaja niza hčerinskih družb, do prisilne poravnave in stečaja SCT. Vodil in sodeloval je pri pripravi vseh sanacijskih dokumentov in dokumentov za insolvenčne postopke ter sodeloval s svetovalno hišo ATKarney. 2011 je nekaj mesecev služboval v Konstruktor VGR kot svetovalec direktorja za finančno in ekonomsko področje, nato 2011–2 v družbi Primorje na delovnem mestu direktorja tržne gradnje v okviru sanacijske ekipe. Z družino živi v Mekinjah nad Stično. V zakonu z Majo, rojeno Gregorčič, doktorico in docentko za področje didaktike družboslovja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, imata sinova Nejca in Miho.
Literatura
Pesek R.: Osamosvojitev Slovenije (2007), 173, 234 (slika), 235, 315; Pesek R.: Osamosvojitvena vlada (2012), 24, 25, 35, 94–97 (slika), 690–700 (slika).

CV I. U., tipkopis (2012); http://www.aacc.or.at/R/dru_1_2.htm (24. 3. 2014).


Glej tudiPrispeval: Zavod Neviodunum
Zadnja sprememba: 29.3.2015, Zavod Neviodunum

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh