230 oseb Posavci.si Posavci.si
xRAINER, Franc


Rojen:  23. marec 1902, Brestanica (Rajhenburg)

Umrl:  6. september 1991, Ljubljana


Kraj delovanja: 


Osnovno šolo je obiskoval v Kranju (1908-1912), realno gimnazijo v Ljubljani (maturiral 1919), tehniko študiral v Ljubljani (1919/1929), Brnu (1020-1922) in Lvovu (1922), gozdarstvo na višji gozdarski šoli v Brnu (1922-1926). Izpopolnjeval se je v Franciji, Severni Afriki in Švici (štipendist FAO).

Od 1927 je služboval v raznih gozdarskih ustanovah: v Mariboru, Ljubljani, Banja Luki, v Beogradu pri Ministrstvu za gozdove in rude (1937-1941). Med vojno je bil sprva v nemškem ujetništvu, nato v Radovljici pri gradbenem vodstvu za urejanje hudournikov, aprila 1944 se je pridružil partizanom. Po vojni je delal v vladnih službah do 1952 (načelnik gozdarskega oddelka za novomeško okrožje, na Ministrstvu za gozdarstvo, vodja gozdarske skupine v Sekretariatu za gozdarsko koordinacijo LRS in pri Upravi za napredek proizvodnje pri planski komisiji LRS). Od 1952 je bil izredni profesor na Fakulteti za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo Univerze v Ljubljani, tu je organiziral katedro za urejanje hudourniških območij. V letih 1962-1973 je bil redni profesor in raziskovalno deloval pri varstvu tal pred erozijo in umirjanju hudournikov na podlagi bioloških metod. V letih 1954-1955 je bil predstojnik Gozdarskega oddelka, v letih 1957-1959 dekan in prodekan Biotehniške fakultete.

Bil je jugoslovanski delegat pri FAO za področje urejanja hudournikov (17 let), se aktivno udeleževal simpozijev in strokovnih srečanj doma in v tujini, sestavil več referatov pa tudi poročil in projektov (ureditev gornjesavinskih hudournikov, Savinje v Logarski dolini, Celju itd.). Skonstruiral je mehanično rampo za nakladanje in razkladanje motornih vozil – Rainerjeva nakladalnica.

Članke je objavljal v revijah Les, Novotar, Nova proizvodnja, Gozdarski vestnik, Bilten Zvezne uprave za napređenje proizvodnje, v strokovnih kongresnih publikacijah (npr. Savetovanje Jugoslovanskog društva za proučavanje zemaljstva, Letnih poročilih Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo, Akademiskom savetu FNRJ etc.

Bil je častni član Zveze inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1970), Jugoslovanskega društva za proučevanje tal (1971). Prejel je Jesenkovo priznanje (1974) za življenjsko delo, priznanje s plaketo ob 30-letnici BTH (1977) in več državnih odlikovanj: medaljo za hrabrost (1946), red zaslug za narod III. (1946), Red dela II (1959)

 

Literatura
Robič D.: Prof. dr. Franc Reiner, 1902-1991. V: GV, let. 50, št. 2 (1992), str. 124-126;
ES 10 (1996), str. 68 (Mlinšek D.); SBL 3, zv. 9 (1960), str. 16


Glej tudiPrispeval: Zavod Neviodunum
Zadnja sprememba: 26.3.2015, Zavod Neviodunum

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh