230 oseb Posavci.si Posavci.si
xPIRC, Rezi


Rojena:  27. marec 1923, Leskovec pri Krškem

Umrla:  22. oktober 1999, Brežice


Kraj delovanja: 


Šestrazredno osnovno šolo je obiskovala v Leskovcu pri Krškem in meščansko v Krškem (1935-1939), potem pa do vojne delala na domači kmetiji ter v banovinski trsnici in drevesnici. 11.11.1941 je bila z družino izseljena v Nemčijo, živela je v delovnih taboriščih Glising, Franenstein, Pretschendorf. Po vrnitvi 26.6.1945 je v juliju obiskovala upravnopolitični tečaj v Novem mestu, potem pa je bila sekretarka ZMS v Leskovcu pri Krškem (1945-1946) in odbornica KLO. Vpisala se je na učiteljišče v Novem mestu (1945/1946), po koncu 1. semestra je opravila pedagoški tečaj. 30.1.1946 je bila sprejeta v SKOJ. V jeseni je prostovoljno poučevala na Senušah, v novembru pa dobila dekret za šolo Sv. Peter pod Sv. Gorami (Bistrica ob Sotli). Tu je bila tudi sekretar SKOJ-a. V aprilu 1947 je obiskovala tečaj za pionirske voditelje v Ljubljani in julija postala načelnica okrajnega pionirskega štaba Krško. V šolskem letu 1949/1950 je obiskovala enoletno šolo za pionirske voditelje pri SKOJ in Savezu za kulturu FLRJ v Beogradu. Po vrnitvi je poučevala v Leskovcu pri Krškem na osnovni šoli (1950 - 1957), sodelovala pri Ljudski tehniki (mladim tehnikom Leskovca je bila na 3. kongresu LT Jugoslavije podeljena bronasta plaketa Borisa Kidriča) , bila je vodja šolskemu pionirskemu odredu z njegovimi 24 krožki (nad 40 inštruktorjev, med njimi celoten šolski kolektiv), ki je bil v letu 1957 priznan za najboljši pionirski odred Jugoslavije in pridobil naziv PO maršala Tita. Delovala je tudi kot tajnica občinskega odbora LT, leskovškemu prosvetnemu društvu je bila v 60-ih letih predsednica, v dramski sekciji režiserka, šepetalka ali igralka, že 1962 je bila članica občinskega Klubskega sosveta pri OSSiPD. .

Po letu 1957 (do upokojitve 1982) je delala na področju otroškega varstva in izobraževanja oz. v Zvezi prijateljev mladine (Krško, Slovenije in Jugoslavije). Vodila je Svet za delo s pionirji v okrajih Krško, Trbovlje in pri okrajni ZPM Celje. Med prvimi v Sloveniji so bila (po letu 1952) ustanovljena v občini Krško Društva prijateljev mladine (Krško 1953, Leskovec pri Krškem 1954 ...), ki so 30 let prednjačila v Sloveniji po številu (društev in članstva na število prebivalcev) in po rezultatih dela. Rezi Pirc je bila ustanoviteljica in predsednica Zveze prijateljev mladine Krško (odmevne akcije: praznovanje novoletne jelke, Teden otroka, V vsak kraj novo igrišče, Po poti kmečkih upornikov, Bralna značka (od 1961) itd.). Vrsto let je bila članica predsedstva republiške ZPMS, Sveta za vzgojo in varstvo otrok Jugoslavije, predsednica Skupnosti otroškega varstva občine Krško. Za šolske in predšolske otroke občine Krško je organizirala letovanja (sprva v Rovinju in Poreču) in spodbudila izgradnjo Pionirskega naselja (1977) v Nerezeninah v okviru Počitniške skupnosti Krško. Organizacijo letovanj je vodila OZPM Krško ob sodelovanju delavcev osnovnih šol, vrtcev in krajevnih DPM.

Delovala je tudi v občinskih organih in vodila skupne strokovne službe Samoupravnih interesnih skupnosti Občine Krško (1973-1982) ter bila tajnik Občinske izobraževalne skupnosti. Na področju vzgoje in izobraževanja je s sodelavci (Alojz Slavko Šribar, Nikolaj in Branka Žibret, Vida Ban, Rozika Cerovšek, Vera Alegro, Majda Blaževič, Vesna Žvar in vrsto drugih) organizirala in koordinirala nekatere republiške in medrepubliške akcije: 7. srečanje pionirjev zgodovinarjev in likovnikov Slovenije na temo Izgnanci (Brestanica, 1976), 11. srečanje pionirjev dopisnikov Slovenije (Leskovec pri Krškem, 1979), Gubčevo izročilo (Kostanjevica, 1973), 6. zbor šolskih zadrug Jugoslavije (Krško, 1974), 35-letnica Zveze pionirjev Jugoslavije, 25-letnica ZPMS (Leskovec pri Krškem, 1977), 21. zbor pionirjev Jugoslavije (1986), z Ladom Smrekarjem sta bila pobudnika Grafičnega bienala jugoslovanskih pionirjev v Kostanjevici (1969-1989) itd.

Zelo dejavno je vodila družbenopolitično delo rojstnega kraja, kjer je vseskozi živela. Kot predsednica Krajevne konference SZDL Leskovec pri Krškem je krajevno skupnost s sodelavci (Ciril Plut, Danica Zalokar, Angelca Cemič, Verica Švab, Dušan Arh, Franc Vakselj, Bojan Petan, Verica Rep, Zdenka Lipovž, Marija Pirc, Martin Frankovič itd. ) organizirala v razvejano krajevno samoupravo z vaškimi skupnostmi, naravnano k humanizaciji življenja in dela, začenši z vzgojo pri mladini. KS Leskovec je leta 1983 v »Programu akcij krajevnih skupnosti 1981-1985« prejela diplomo Zvezne konference SZDL, prav tako tudi Rezi Pirc.

Bila je urednica in sodelavka več zbornikov, prispevke je objavljala tudi v Našem glasu, Dolenjskem listu, Indok biltenu

Prejela je najvišja državna, republiška in občinska priznanja na področju otroškega varstva in izobraževanja: Žagarjevo nagrado (1974), zlati znak ZPMS, zlati znak Naša djeca (SR Hrvaške), plaketo Kurir Jovica, plaketo Srečno otroštvo Zveze organizacij za varstvo in vzgojo otrok Jugoslavije (1983), plaketo skupščine Rdečega križa Jugoslavije, najvišje priznanje občine Krško – plaketo Janeza Vajkarda Valvasorja, Red zaslug za narod s srebrnim vencem (1966) ; Red dela z zlatim vencem (1967) ; Red republike s srebrnim vencem (1983) itd.

Dela:

Šolstvo in otroško varstvo ter družbena dejavnost z mladino v občini Krško po osvoboditvi (1977)

 

Literatura
ŠK, LpK (1945-1961); DDvNK (1998), str. 8-9, 12-16 ; Pirc R.: Vsakemu otroku zdravo letovanje. V: NG, let. 2, št. 19 (1981), str. 7; VKK-D; Perc P.: Poceni letovanje za otroke. V: DL, let. 34, št. 20 (1983), str. 16; Perc P.: Krajevna samouprava za vzor. V: DL, let. 34, št. 21 (1983), str. 16


Glej tudiPrispeval: Zavod Neviodunum
Zadnja sprememba: 24.3.2015, Zavod Neviodunum

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh