230 oseb Posavci.si Posavci.si
xNOVŠAK, Roman


Rojen:  25. avgust 1955, Boštanj

Umrl:  ,


Kraj delovanja: 


Rodil se je trgovcu Bojanu Novšaku in uslužbenki Hildi, rojeni Švigelj, kot najstarejši izmed treh otrok. Po osnovni šoli v domačem Boštanju (1962–70) je šolanje nadaljeval na gimnaziji v Brežicah, kjer je maturiral 1974. Študij je nadaljeval na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, oddelek za geodezijo (1974–79). Za diplomsko nalogo sta si s Staškom Vešligajem kot planinska zanesenjaka 1978 zadala zahtevno temo ”Izmera Severne triglavske stene z metodo terestične fotogrametrije in izvrednotenje narisa”, ki sta jo 1979 uspešno zagovarjala. Po diplomi se je zaposlil na Geodetski upravi Občine Sevnica, vmes opravil vojaško obveznost v šoli za rezervne oficirje v Karlovcu (1981–2), zatem pa postal načelnik geodetske uprave (1982–95). V tem času je krajši čas vodil oddelek za prostor Občine Sevnica, bil član občinskega izvršnega sveta in bil aktiven na področju urbanizma in urejanja prostora. Po reorganizaciji geodetske službe od 1995 dalje vodi regijsko Območno geodetsko upravo Sevnica. V času njegovega vodenja so se na vseh treh lokacijah (Sevnica, Krško, Brežice) preselili v primernejše prostore, dvignili izobrazbeno strukturo zaposlenih in bili testno območje za več projektov. Kot prvi v Sloveniji so pretvorili vse podatke zemljiškega katastra v računalniško obliko. Sodeloval je pri pripravi gradiva za pregledno karto občine Sevnica (1982, turistična 1984) ter turistično karto občine Sevnica in mestni načrt Sevnice (1998, 2006). Živi v zaselku Zapuže pri Boštanju. V zakonu z Andrejo, rojeno Križnik, imata sinova Žigo in Žana.

Je veteran vojne za Slovenijo. Bil je pomočnik načelnika za inženirstvo in oficir za zveze v 25. Območnem štabu TO v Brežicah. Po strokovni plati aktivno deluje v organih Dolenjskega geodetskega društva (od 1979), kjer je bil predsednik društva (1992–94 in 2000–2004), in v organih Društva sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke Slovenije, kjer je bil soustanovitelj (2002) in njegov drugi predsednik (2008–13). Kot član Zveze geodetov Slovenije je 2006 sodeloval pri prenovi slovenske geodetske zbirke na Gradu Bogenšperk. Je predavatelj s področij geodezije, zemljiškega katastra, katastra stavb in sodnega izvedeništva. Na občinskem nivoju je bil aktiven kot predsednik Občinske skupnosti za telesno kulturo Sevnica (1982–86) in predsednik občinske organizacije ZKS Sevnica (1986–90). Društveno deluje v PD Lisca Sevnica, kjer je bil mladinski planinski vodnik, mentor planinske vzgoje, planinski inštruktor, vodja republiškega pionirskega planinskega tabora, kontrolor, traser in organizator orientacijskih tekmovanj ter tudi tekmovalec, od občinskega do zveznega nivoja. Bil je član upravnega odbora PD Lisca Sevnica in sekretariata mladinske komisije PZS ter predsednik odbora za orientacijo PZS. V domačem Boštanju je aktiven v TVD Partizan oz. društvu za športno rekreacijo Partizan kot predsednik (1982–88 in od 1993 dalje), član in predsednik nadzornega odbora PGD Boštanj, bil predsednik ZSMS Boštanj, predsednik vaškega odbora Boštanj, predsednik nadzornega odbora KS Boštanj ter član gradbenih odborov in komisij pri svetu KS Boštanj. Ukvarja se z zbiranjem gradiva s področja geodezije in zgodovine Boštanja. Sodeloval je kot član uredniškega odbora in soavtor zbornika Boštanj: 800 let (1998) ter kot sourednik in soavtor zbornika Športni duh Boštanja praznuje: 90-letnica sokolskega gibanja v Boštanju: 70-letnica začetka gradnje športno-kulturnega doma (2010). Je soavtor zbornika 30 let Dolenjskega geodetskega društva (2007).

Priznanja: zaslužni znak MK, PZS (1976); bronasti častni znak, PZS (1980); srebrni častni znak MV, PZS (1982); zlati znak ZSMS, RK ZSMS (1982); srebrni častni znak, PZS (1985); zlati častni znak MV, PZS (1985); priznanje OF slovenskega naroda s srebrnim znakom, OK SZDL Sevnica (1985); srebrna Bloudkova značka, Občinska skupnost za telesno kulturo Sevnica (1987); zlati znak, Meddruštveni odbor PD Zasavja (1993); zlati častni znak, PZS; priznanje Zveze geodetov Slovenije (2012).

 

Literatura
Cobiss (3. 1. 2014); Športni duh Boštanja praznuje (2010), 9–10, 35; 30 let Dolenjskega geodetskega društva (2007), 16, 19, 27, 29, 34, 36, 50–51 (slika).

MP, 10/(1986), št. 1, 2; SGl, 7. 12. 2006, št. 173, 7 (slika); PO, 5. 12. 2013, št. 25, 3 (slika); http://www.gore-ljudje.net/novosti/89044/ (6. 1. 2014); intervju (6. 1. 2014).


Glej tudiPrispeval: Zavod Neviodunum
Zadnja sprememba: 29.3.2015, Zavod Neviodunum

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh