230 oseb Posavci.si Posavci.si
xNOVŠAK, Martin


Rojen:  9. oktober 1958, Celje

Umrl:  ,


Kraj delovanja: 


Rodil se je železničarju in minerju Matiji Novšaku z Loga pri Sevnici, in Tereziji, rojeni Železnik z Lešovnika pri Kompolju kot drugi izmed treh otrok. Otroštvo in mladost je preživel na Logu pri Sevnici. Obiskoval je osnovno šolo v Sevnici (1965–73) in srednjo tehnično šolo v Krškem (1973–77). Zanimanje za energetiko je pokazal že v srednješolskih letih, ko je skupaj z bratom obnovil domačo hidroelektrarno, ki je nastala iz mlina kot zadružna elektrarna za vas Log 1931. Šolanje je 1977 nadaljeval na Visoki tehniški šoli Univerze v Mariboru, smer elektrotehnika, industrijska elektronika, kjer je 1982 diplomiral. 1992 je v centru na Brdu pri Kranju uspešno končal študij MBA, program Executive management development. 1982 se je zaposlil v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) in se izšolal za glavnega operaterja. Prvih deset let je preživel v proizvodnji na različnih delovnih mestih kot reaktor operater, glavni operater, vodja izmene, inženir izmene in vodja proizvodnje (1988–92), nato vodil vzpostavljanje organizacije inženiringa in 13 let kot direktor sektorja inženiringa vodil investicije v elektrarni (1992–2005). S sodelavci je izvedel pomembne projekte, kot so modernizacija NEK, zamenjava ključne opreme, ureditev celovite podobe in veliko drugih dodelav, modifikacij in organizacijskih nadgradenj. Julija 2005 je bil izbran za direktorja družbe Eles Gen, 2006 preimenovane v družbo GEN energija. Na tem mestu deluje že drugi petletni mandat.

S področja jedrske tehnologije in energetike je bil dejaven kot član upravnega odbora Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo na Inštitutu Jožef Štefan, član republiškega strokovnega sveta za jedrsko in sevalno varnost, član strokovnega sveta Pogona v NEK, podpredsednik Varnostnega komiteja za NEK, predsednik upravnega odbora Agencije za radioaktivne odpadke, član nadzornega sveta Termoelektrarne Brestanica in član sveta za spremljanje izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi. Kot predstavnik NEK je deloval v mednarodnih strokovnih organizacijah in misijah. Poleg tega je deloval kot član nadzornega sveta Letališča Brnik, v domačem okolju pa kot predsednik Občinskega sveta Občine Sevnica (1994–98), predsednik nadzornega odbora Komunale Sevnica, član nadzornega sveta KS Boštanj in pri projektih v domačem kraju. Danes, poleg direktorja GEN energije, deluje kot namestnik predsednika uprave družbe GEN-I (od 2006), predsednik Slovenskega jedrskega foruma (od 2009), predsednik upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije, Območne zbornice Posavje, Krško, podpredsednik upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in podpredsednik nadzornega sveta NEK. Z družino živi na Logu pri Sevnici. V zakonu z Moniko, rojeno Savinc, imata otroke Natašo, Klavdijo in Roka.

 

Literatura
SGl, 21. 7. 2005, št. 137, 2 (slika); PO, 18. 10. 2007, št. 21, 3 (slika); PO, 17. 1. 2013, št. 2, 15 (slika); http://www.gen-energija.si/si/o-skupini-gen/vodstvo; http://www.gen-i.si/si/o-nas/vodstvo/martin-novsak (11. 3. 2014); intervju (31. 3. 2014).


Glej tudiPrispeval: Zavod Neviodunum
Zadnja sprememba: 29.3.2015, Zavod Neviodunum

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh