230 oseb Posavci.si Posavci.si
xMATKO, Ivan


Rojen:  25. julij 1885, Brestanica (Rajhenburg)

Umrl:  10. avgust 1945, Ljubljana


Kraj delovanja: 


Ljudsko šolo je obiskoval v Brestanici, kjer je bil njegov oče Ivan do 1896 ravnatelj, gimnazijo v Celju, 5. razred v Mariboru, 6.- 8. v Ljubljani (maturiral 1905). Medicino je študiral na Dunaju (diplomiral 1911).

Hospitiral je v Ljubljani (splošna bolnišnica, dr. F. Deržaj), na Dunaju (klinika za notranje bolezni, prof. Ortner, 1912-1914), nato je bil vojaški zdravnik na Dunaju (garnizonska bolnišnica št. 1, 1914-1916), v Novem Jičinu (bolnica za kozave, 1916), spet na Dunaju (vodja internega oddelka Reinerjeve bolnišnice in vodja infekcijskega oddelka 2. garnizonske bolnišnice, do sept. 1918, v letih 1917-1918 pa je delal tudi na patološkem in v kemičnem inštitutu), ob koncu vojne je bil vodja osrednje bolnišnice za malarijo v Hietzingu.

Po koncu vojne je v Mariboru prevzel mesto vodje začasne vojne bolnice, 1.6.1919 pa je bil imenovan za primarija internega oddelka SB Maribor. Od 1920 je bil privatni docent za patologijo in terapijo notranjih bolezni na Medicinski fakulteti Karlove univerze v Pragi, v letu 1921 osebni zdravnik prezidenta Masaryka in hospitiral na fizikalnem inštitutu v Frankfurtu. Po vrnitvi v Maribor je ustanovil Protituberkulozno ligo (1921), ki je pod njegovim vodstvom organizirala protituberkulozni dispanzer (1922) in zgradila tuberkulozni oddelek pri mariborski SB (1927), ustanovila počitniško kolonijo pri Sv. Martinu na Pohorju in zgradila kopališče na Mariborskem otoku (odprto 15.6.1930). Strokovno se je izpopolnjeval še v nordijskih in baltiških deželah. 1934. leta je bil imenovan za inšpektorja zdravstvene službe pri Ministrstvu narodnog zdravlja v Beogradu, 1935 pa vodja internega oddelka SB v Ljubljani in honorarni predavatelj interne propedeutike na ljubljanski medicinski fakulteti.

Sodeloval je na številnih zdravniških kongresih in konferencah (od Prage, 1923 do Nice, 1931 itd.). V strokovnih razpravah je obravnaval bolezni želodca, prebavil, srca, krvi, tuberkulozo in malarijo. Objavljal jih je v: Wiener Medizin. Wochenschrift (Dunaj), Deutsche Medizin. Wochenschrift (Berlin), Med. Klinik (Berlin), Archiv f. Verdauungskrankheiten (Berlin), Wiener klin. Wochenschrift (Dunaj), Zeitschrift f. Experimental. Pathologie und Therapie, Glasilu Zdravniške zbornice (Ljubljana), Zdravju, Lječniškem glasniku (vjesniku), Zborniku ljekara, Vjesniku I. čehoslovenske ved. zjezdu protituberkuloze, Glasniku beogradske Ljekarske komore itd., poljudne medicinske članke pa v Slovenskem gospodarju, Kmetskem listu, Agramer Morgenblattu, Marburger Zeitungu, Življenje in svet, Slovencu, Taboru, Slovenskemu narodu, Mariborskemu večerniku in drugod.
Leta 1926 je poklonil Zgodovinskemu društvu v Mariboru rokopisni Prepis kronike trga Reichenburga in okolice, ki jo je prevedel in v letih 1883-1904 pisal njegov oče. Dr. Ivan Matko je oče dr. Ivana Matka (*9.5.1919), zdravnika gastroenterologa.

Dr. Ivan Matko je za znanstvene razprave med drugim prejel nagrado iz ustanove kneza Liechensteina.

Dela:

Osnovna navodila za zdravljenje malarije (1919) ; Boj proti jetiki (1919) ; Cilji in naloge ambulatorija Ptotituberkulozne lige v Mariboru (1922) ; Pouk o jetiki (1922) ; Pomen zraka, vode in svetlobe za človeški organizem (1926) ; Protituberkulozni dispanzer v socialnohigienski borbi proti jetiki kot ljudski in kužni bolezni (1930) ; Katekizem o tuberkulozi (1931) ; Nalezljivo izvrženje pri govedi in Bangova bolezen pri človeku (1931) ; Preiskava prsja in trebušja I. (1933) ; Perkusija in avskultacija I. (1933) ; Pomen stigmatizacije v medicinski luči (1933) ; Nevrološko psihiatrični in psihoanalitični slovar (z I. Robido)

 

Literatura
SBL 2, zv. 5 (1933), str. 72 (Baš F.); ES 7 (1993), str. 24 (Mahkota S.); Protituberkulozna liga v Mariboru. V: IS, let.3, št. 23 (1927), str. 183; COBISS (mar. 2005); Brestanica (1982), str. 323 (Avsenak M.) 


Glej tudiPrispeval: Zavod Neviodunum
Zadnja sprememba: 23.3.2015, Zavod Neviodunum

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh