230 oseb Posavci.si Posavci.si
xKRAJNC Uroš
Foto: Arhiv knjižnice
Galerija slik

KRAJNC, Uroš


Rojen:  14. december 1949, Beograd

Umrl:  ,


Kraj delovanja: 


Rodil se je ekonomistu Zvonku Krajncu in učiteljici Marjeti, rojeni Cimperšek, oba rodom iz Sevnice, kot starejši izmed dveh otrok. Mladost je od 1956 preživel v Sevnici, kjer je 1964 končal osnovno šolo. Šolanje je nadaljeval na gimnaziji v Brežicah. Po maturi 1968 je študiral gradbeništvo na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, kjer je 1974 diplomiral. Na isti fakulteti je 1989 magistriral in 1994 doktoriral s temo Evtrofikacija voda v luči zaščite in gospodarjenja z vodnim bogastvom Slovenije. Takoj po diplomi in odsluženi vojaščini se je zaposlil na Inženiring biroju Maribor kot projektant na področju projektiranja čistilnih naprav, kanalizacije in vodovodnih sistemov v občinah Podravja (Prevalje, Kotlje, Dravograd, Ruše, Ptuj, Lenart, Ormož) ter v inženirskem delovanju na trgu v Jugoslaviji. 1982–90 je delal na Komunalnem inženiringu Maribor, kot vodja skupine za kanalizacijo. Kot vodja projektov ali odgovorni projektant je sodeloval pri komunalnem opremljanju z kanalizacijskimi sistemi in čistilnimi napravami v občinah Podravja ter vodil izdelavo podlog za planiranje komunalne infrastrukture v Mariboru in sosednjih občinah. 1989 sta z Željkom Blažeko ustanovila Institut za ekološki inženiring d.o.o. Maribor, kjer je še danes namestnik direktorja in direktor sektorja za varstvo okolja. Njegovo delo je usmerjeno v vodenje projektov za zbiranje in čiščenje odpadnih voda, ter zaščito kakovosti površinskih in podzemnih voda. Za mesto Maribor je pripravil generalno rešitev kanalizacije in sodeloval kot tehnični svetovalec občine pri načrtovanju in izgradnji Centralne čistilne naprave Maribor.

V zadnjem desetletju je njegovo delo usmerjeno k pridobivanju sredstev Evropske unije (Fondi PHARE, ISPA, LSIF, ISPA, kohezijski sklad) za okoljske projekte s področja oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadki, čiščenja in zbiranja odpadnih voda in nadzorom izgradnje omenjene infrastrukture in objektov. Sodeluje tudi pri reševanju hidrotehnične problematike pri namestitvah AC sistema v prostor regije, rešitvah v zvezi z odvodnjo AC in varstvom voda, strokovnih storitvah za odvajanje in čiščenje odpadnih voda in zagotavljanju varne oskrbe s pitno vodo v Pomurju in Slovenski obali. Zadnja leta je vključen v pripravo dokumentacije za protipoplavno zaščito reke Drave.

V okviru raziskovalne dejavnosti je izvajal in pripravil: - aplikativne raziskave hidrodinamike turbulentnih tokov: poročilo o delu za leto 1987–90 (Teoretična hidravlika), - dokumentacijo za projektno vodenje zgraditve ČINAMa za Občino Maribor 1993, - modeliranje propagacije onesnaženja voda na osnovi obstoječega monitoringa 1994, - prednostni program raziskovalnih ciljev na področju CRP, kot del nacionalnega programa gospodarjenja z vodami – CRP Vode 2000, - verifikacijo metodologije analize stroškov in koristi, ki izhajajo iz okoljskih elementov investicij v hidro energetiki na osnovi poročila o vplivih na okolje 2000, - National report in the frame of EU DABLAS II project administered by international commission for the protection of Danube river 2004, - predlog letnega programa obratovalnega monitoringa odvodnje padavinskih voda z javnih cest 2007.

Med 1999–2010 je aktivno sodeloval pri projektu načrtovanja in gradnje kanalizacijskega omrežja za Sevnico, Boštanj in Log ter centralne čistilne naprave na Logu, ki je potekala vzporedno z izgradnjo hidroelektrarn Boštanj in Blanca na spodnji Savi. Hkrati je uredila protipoplavno varnost, ki so jo ogrožale reka Sava in njeni pritoki Mirna, Sevnična, Drožanjski in Florjanski potok. V septembru 2010, ko si bile velike poplave na spodnji Savi, je Sevnica prestala praktično brez škode.

Krajnc se lahko pohvali tudi s številnimi dosežki na področju uvajanja novih tehnologij, pa tudi rentabilnosti in ekonomičnosti kot so: - koncept optimalnega čiščenja odpadnih voda 2007 - metodologija opredelitve statusa ogroženega okolja: evtrofikacija umetnih zajezitev 2001 - regionalna zasnova prostorskega razvoja Savinjske regije 2004 - priprava načrtov upravljanja z vodami – izkušnje iz pilotskega projekta Krka 2006, - strokovna ocena potrebnosti investicijskih vlaganj v projekt nadgradnje čistilne naprave Domžale – Kamnik za potrebe doseganja optimizacije čiščenja nutrientov v odpadnih vodah 2002 - vodooskrba slovenske obale in zalednega kraškega območja: preveritve možnih vodnih virov s ciljem dolgoročne in regionalno zasnovane rešitve 2002 - izdelava priporočil za projektiranje odvodnih sistemov na cestah s kriteriji za vrednotenje prometa glede na strukturo prometa (EOV) – primeri iz držav EU 2008 Kot predavatelj–asistent je bil dolgo časa aktiven na Gradbeni fakulteti Univerze v Mariboru za predmete Hidravlika, Vodovod in kanalizacija, na koncu pa kot docent za predmet Hidrotehnični objekti. Dr. Krajnc je bil mentor ali komentor več diplomantom in podiplomskim študentom.

Njegova bibliografija obsega: tri izvirne znanstvene članke, tri strokovne članke, tri poljudne članke, 26 objavljenih znanstvenih prispevkov in 39 objavljenih strokovnih prispevkov na konferenci. Je član številnih strokovnih združenj v Sloveniji: Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor, Društva vodarjev Slovenije, Inženirske zbornice Slovenije, kjer v regijski pisarni v Mariboru tvorno sodeluje in ima licenco odgovornega revidenta.
S svojo predanostjo stroki je veliko prispeval na področju ekologije in varovanja okolja, svoje znanje in izkušnje pa je tudi prenašal več generacijam mladih gradbenikov.

Priznanje: Inženir leta 2010, Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor (2011).

 

Literatura
GrV, 60/(jan. 2011), 12–20; GrV, 60/(mar. 2011), 67 (slika);
http://www.drustvo-dgitmb.si/04_11.htm (12. 11. 2012);
http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20121129200956-00745.html (29. 11. 2012).


Glej tudiPrispeval: Zavod Neviodunum
Zadnja sprememba: 3.5.2015, Zavod Neviodunum

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh