230 oseb Posavci.si Posavci.si
xKOSTREVC Rado
Foto: Arhiv knjižnice
Galerija slik

KOSTREVC, Rado


Rojen:  21. februar 1961, Novo mesto

Umrl:  ,


Kraj delovanja: 


Rodil se je kot edinec rudniškemu nadzorniku Alojzu Kostrevcu in šolani babici Jožefi, rojeni Štih. Po končani osnovni šoli v domačem Krmelju (1967–75) in gimnaziji pedagoške smeri v Ljubljani (Ledina) (1975–79) je nadaljeval študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer zgodovina in sociologija. Vmes je odslužil vojaško obveznost v šoli za rezervne oficirje v Bileći in kasneje v Beogradu. Po vrnitvi je 1984 dokončal študij in diplomiral na šesti stopnji ter se zaposlil v Zavarovalnici Triglav v Ljubljani. 1987 se je zaposlil kot predmetni učitelj v Osnovni šoli Krmelj. Na sedmi stopnji je 1998 diplomiral iz sociologije z nalogo Društva in njihova vloga v družbenem življenju Krmelja (občina Sevnica) po prvi svetovni vojni, 1999 pa iz zgodovine z nalogo Krmeljska železnica in njena vloga v razvoju Krmelja. 2000 je postal ravnatelj Osnovne šole Krmelj (2000–2009). V tem času je bil vodja Študijske skupine za etiko in družbo pri Zavodu RS za šolstvo (1994–98), član Kurikularne predmetne komisija za državljansko vzgojo in etiko pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport (1998–2000), član Komisije za osnovno šolo pri Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje (2002–2005), član Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva, ki ga imenuje Vlada RS (2003–2007) in član Komisije za nacionalno preverjanje znanja pri predmetu državljanska vzgoja in etika, pri Republiškem izpitnem centru (2004–11). Na Fakulteti za management Koper, Univerze na Primorskem je 2005–2007 opravil specializacijo iz managementa v izobraževanju. Na tej smeri tudi nadaljuje magistrski študij. 2009 se je zaposlil kot predavatelj v Šoli za ravnatelje v Predosljah pri Kranju, kjer kot zunanji sodelavec še vedno sodeluje v posameznih programih. Od 2011 je ravnatelj Osnovne šole Trebnje. V zakonu s šolnico in ravnateljico Osnovne šole Mokronog Zvonko, rojeno Hočevar, imata otroka Gašperja in Anjo.

Kostrevc je v krmeljskem prostoru v različnih oblikah vpet v delo na področju kulture več kot 30 let. Že kot dijak se je 1978 vključil v delo sekcije Mladi kulturniki pri Delavskem, kulturnem in športnem društvu (DKŠD) Svoboda Krmelj. V okviru društva je pripravljal literarne recitale in režiral gledališke igre. Po 1990 se je aktivno vključil v Mešani pevski zbor Svoboda. Ko je ta po nekaj letih prenehal delovati, je 1994 osnoval Moško pevsko skupino Svoboda, kasneje preimenovano v Moško vokalno skupino Lira, kateri tudi predseduje. 1993 je začel z organiziranjem likovnih razstav, ki so postale tradicionalna dejavnost likovne sekcije v okviru DKŠD Svoboda Krmelj. V začetku 90. let je idejno zasnoval znamenito maskoto krmeljskih osnovnošolcev in sedaj tudi že samega Krmelja in dela Mirnske doline, jamskega škrata Knapca. Po njegovi zamisli je literarno podlago pripravil Stane Peček, likovno podobo pa udejanjil Miki Muster. Je pobudnik in vsebinski avtor informativnih tabel ob spominskih obeležjih v KS Krmelj, ki jih postavlja turistična sekcija DKŠD Svobode Krmelj. Od sredine 90. let so v okviru njegove zamisli in režije nastajale proslave v počastitev krajevnega praznika in različne prireditve. V povezavi s tem je tudi pobudnik in vsebinski avtor tradicionalnega spominskega pohoda ob krajevnem prazniku. 1998–2003 je predsedoval DKŠD Svoboda Krmelj. V času njegovega vodenja je bil revitaliziran Dom svobode z dvorano v Krmelju. Ta je dobil samostojno centralno ogrevanje, urejena je bila zasilna razsvetljava, zgrajeni so bili garderobni prostori, v domu pa je bilo 2001 ponovno vzpostavljeno izposojevališče knjig v okviru Knjižnice Sevnica. Bil je dopisnik posavskega časopisa Naš Glas za Mirnsko dolino (1995–97), pobudnik ustanovitve krajevnega časopisa Krmeljčan in kasneje njegov urednik (1999–2002) ter član Sveta Krajevne skupnosti Krmelj (1998–2006). Je soustanovitelj in član Rotary kluba Sevnica (od 2009) ter član Občinskega sveta Občine Sevnica (od 2010).

Priznanji: srebrna plaketa, Občina Sevnica (2005); zlata Prešernova plaketa, ZKD Sevnica (2014).

 

Literatura
PO, 17. 11. 2005, št. 101, 2; Živa, apr. 2009, št. 4, 15 (sliki); PO, 19. 8. 2010, št. 17, 2 (slika); DL, 13. 2. 2014, št. 7, 10 (slika); PO, 27. 2. 2014, št. 5, 3 (slika); http://www.solazaravnatelje.si/rado-kostrevc/ (19. 2. 2014); intervju (8. 3. 2014), Cobiss (8. 3. 2014).


Glej tudiPrispeval: Zavod Neviodunum
Zadnja sprememba: 3.5.2015, Zavod Neviodunum

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh