230 oseb Posavci.si Posavci.si
xKNEZ Jože
Foto: Arhiv knjižnice
Galerija slik

KNEZ, Jože


Rojen:  23. januar 1921, Trbovlje

Umrl:  19. marec 1993, Celje


Kraj delovanja: 


Rodil se je rudarju Alojzu Knezu in Mariji, rojeni Naroglav, kot drugi izmed petih otrok. Po končani osnovni šoli v Trbovljah se je zaposlil kot rudar v tamkajšnjem rudniku. Med drugo svetovno vojno se je kot domoljub priključil organizatorjem NOB in 26. 6. 1944 stopil v 4. bataljon Šlandrove brigade. Od sept. 1944 je deloval kot politični komisar čete v 2. bataljonu 3. brigade vojske državne varnosti, od nov. 1945 v 2. bataljonu 3. brigade KNOJ. Po osvoboditvi je moral ostati v vojski pri čuvanju severne meje vse do 1946, ko so ga demobilizirali. Zatem je končal šolanje na Tehnični srednji šoli v Ljubljani, kjer je postal višji industrijski nadzornik. 1948 je moral v Banoviće (BiH), kjer je strokovno pomagal pri organizaciji razvoja rudarstva. 1950 se je vrnil in postal rudarski nadzornik v Rudniku Senovo, nato tam obratovodja, kjer se je vključil tudi v širše gospodarsko in družbeno politično delovanje Senovega in tedanjih okrajev. Znan po doslednosti, sposobnosti in priljubljenosti je nato prevzel direktorsko mesto v Rudniku Krmelj (1958–62). Bil je pobudnik raznih akcij za hitrejši napredek Krmelja in sevniške občine. V zakonu z Olgo, rojeno Slatner, sta vzgojila hčer Olgo. 1962 se je z družino preselil v Sevnico. Tu je postal sekretar Občinskega komiteja ZKS (1962–63), nato je bil izvoljen za predsednika skupščine Občine Sevnica (1963–67) in njenega podpredsednika (1967–74). Med 1965–67 je funkcijo predsednika občinske skupščine opravljal neprofesionalno, saj se je 1965 zaposlil kot sekretar v sevniški Jutranjki, kjer je delal do upokojitve 1967.

Udejstvoval se je v mnogih družbeno-političnih organizacijah. Bil je poslanec Ljudske skupščine LRS, predsednik konference delegacij za komunalno in družbeno dejavnost območne skupnosti Krško, delegat v skupščini Območne zavarovalne skupnosti Krško, član izvršilnega odbora in predsednik komisije za prošnje in pritožbe, predsednik izvršilnega odbora Invalidskega in pokojninskega zavarovanja Sevnica, delegat družbenopolitičnega zbora v Skupščini Občine Sevnica, predsednik komisije za investicije v šolstvu, član komisije za odlikovanje pri Skupščini Občine Sevnica, odbornik skupščin tedanjih okrajev, član upravnega odbora Stanovanjske skupnosti Sevnica, član komisije za kadrovske in organizacijske zadeve pri SZDL, predsednik odbora za rekonstrukcijo doma upokojencev in oskrbovancev na Impoljci, član sveta Doma počitka Loka pri Zidanem Mostu in član upravnega odbora za rekonstrukcijo Doma počitka Loka ter član in predsednik komisije za izgradnjo domov v Posavju.

Deloval je v borčevski, upokojenski in gasilski organizaciji. V slednji je bil član upravnega odbora Gasilskega društva Sevnica, od 1972 njegov častni član, in Občinske gasilske zveze Sevnica. 1961 je sobotroval razvitju prapora Občinske gasilske zveze Sevnica. Zasluge ima pri izgradnji stavbe osnovne šole v Šentjanžu (1960), Zdravstvenega doma in lekarne v Sevnici (1971), domov upokojencev v Krškem (1977), Sevnici (1979) in Brežicah (1979), dozidavi doma počitka - Trubarjevega doma upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu ter nadomestni gradnji doma upokojencev in oskrbovancev na Impoljci (1992).

Priznanja: zasluge za narod III. reda (1946), medalja dela (1950), red dela s srebrnim vencem (1961), priznanje za posebne zasluge, GZS (1966); odlikovanje II. stopnje, GZS (1976), priznanje Dušana Kvedra - Tomaža, Občina Sevnica (1979).

 

Literatura
 Rychly S.: SB2.B3.VDVB (1986), 11, 96, 123, 124, 168.

DL, 4. 2. 1960, št. 5, 5; DL, 1. 6. 1961, št. 22, 7; DL, 28. 12. 1961, št. 52, 9; DL, 6. 6. 1963, št. 22, 1, 11 (slika); CT, 7. 6. 1963, št. 22, 8 (slika); DL, 14. 11. 1963, št. 45, 5; DL, 30. 12. 1965, št. 52, 4; DL, 21. 4. 1966, št. 16, 16; DL, 8. 5. 1969, št. 19, 24; DL, 24. 2. 1972, št. 8, 13, 17; DL, 16. 3. 1972, št. 11, 17; DL, 30. 7. 1981, št. 31, 16 (slika); DL, 1. 4. 1993, št. 13, 17 (slika).


Glej tudiPrispeval: Zavod Neviodunum
Zadnja sprememba: 3.5.2015, Zavod Neviodunum

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh