230 oseb Posavci.si Posavci.si
xJESENKO, Rok


Rojen:  5. avgust 1880, Globoko pri Šmarju pri Jelšah

Umrl:  14. marec 1966, Sevnica


Kraj delovanja: 


Rodil se je kmetu Francu Jesenku in Ceciliji, rojeni Slatinšek. Po končani osnovni šoli v domačem kraju je vstopil v novo odprto slovensko gimnazijo v Celju, kjer je 1903 maturiral. Pravo je študiral v Gradcu. Tam je bil aktiven kot starešina slovenskega katoliškega akademskega društva Zarja. Pri šolanju ga je gmotno podpiral stric, duhovnik Anton Slatinšek. Iz prava je promoviral 1910 in nato vstopil v sodno prakso najprej pri sodišču v Ljubljani, nato pa pri deželnem sodišču v Celovcu. Po dovršeni sodni praksi se je zaposlil v odvetniški pisarni dr. Janka Brejca v Celovcu, kjer je ostal do izbruha prve svetovne vojne. Vojna vihra ga je zanesla na vzhodno fronto v Galicijo, kjer je konec decembra 1914 prišel v rusko ujetništvo.

Iz ujetništva, ki ga je preživel v mestu Skobelev (Fergana) v današnjem Uzbekistanu, se je vrnil šele novembra 1920. Zaposlil se je v odvetniški pisarni kasnejšega bana dr. Marka Natlačena v Ljubljani, 1921 pa se je naselil v Sevnici, kjer je oktobra istega leta odprl svojo odvetniško pisarno. To je imel do druge svetovne vojne v stavbi kaplanije. Z družino je najprej stanoval v t. i. grajski vili, 1924 pa sta z ženo kupila hišo na Gl. trgu 35. Jesenko je bil dvakrat poročen. Iz prvega zakona z Maksimilo, rojeno Perme (1888–1924), iz Rožne doline pri Ljubljani je imel sinova Milana in Bojana. Po njeni smrti se je 1925 poročil z učiteljico Marijo, rojeno Senica, hčerjo trgovca iz Šmarja pri Sevnici. Imela sta otroke: Bogdano - Majdo, Bogomiro - Božo, Vlasto, Marjana, Božidarja, Vladimirja, Vero in Antona.

Jesenko je bil vidna javna osebnost v Sevnici in Posavju. Bil je občinski odbornik, gerent in nato načelnik okrajnega zastopa v Sevnici (1927–29), zatem načelnik okrajnega cestnega odbora v Sevnici (1929–31), dokler ga ni Živkovićev režim kot državi nevarnega odstranil tako iz cestnega kakor tudi občinskega odbora. Od 1933 je bil zopet član občinskega odbora v Sevnici in podnačelnik sreskega cestnega odbora v Brežicah ter član načelstva Električne zadruge v Sevnici (do 1937). Kot pristaš SLS je neuspešno kandidiral v okraju Brežice 1927 v ljubljanski oblastni zbor in 1938 na listi JRZ v narodno skupščino v Beogradu, neuspešen pa je bil tudi 1933 in 1936 pri volitvah v občinsko upravo, kjer je bil nosilec liste SLS oz. JRZ. Na prosvetnem področju je bil v Sevnici aktiven kot predsednik telovadnega odseka Orel (ok. 1922–3), soustanovitelj in predsednik Katoliškega prosvetnega društva Slomšek (1930–39), pevec župnijskega pevskega zbora in ključar župnijske cerkve. 1925 sta z ženo botrovala nakupu dveh zvonov za romarsko cerkev sv. Roka nad Sevnico. 1929 je bil odlikovan z redom sv. Save IV. vrste. Med drugo svetovno vojno ni smel imeti odvetniške pisarne, pač pa je delal v nemški hranilnici in posojilnici. Po vojni je obnovil odvetniško pisarno, bil pa je tudi upravitelj sevniške ekspoziture okrajne narodne imovine v Brežicah in član moškega pevskega zbora pri Gasilskem društvu Sevnica.
Literatura
75letGIDvS (1983), 9; Zelič Z.: ŽSNvS (2003), 21, 80; Zelič O. Z.: Sevnica (2009), 81, 82; Grad Sevnica (2011), 147.

Dm, 3. 3. 1910, št. 9, 142; SGp, 3. 3. 1910, št. 9, 2; D, 5. 7. 1920, št. 73, 3; S, 30. 7. 1920, št. 171, 3; S, 15. 10. 1921, št. 235, 5; S, 28. 2. 1924, št. 49, 3; S, 4. 1. 1925, št. 3, 4; SGp, 9. 12. 1926, št. 49, 2; IS, 9. 1. 1927, št. 2, 11 (slika); SN, 3. 11. 1927, št. 249, 3; S, 17. 7. 1929, št. 159, 4; IS, 22. 2. 1931, št. 8, 63 (slika); J, 4. 4. 1931, št. 79, 19; SGp, 6. 11. 1935, št. 45, 11; S, 27. 11. 1938, št. 274, 3 (slika); S, 6. 8. 1940, št. 187a, 6 (slika); SGp, 14. 8. 1940, št. 33, 12; SG, 18. 3. 2004, št. 102, 16; UES, MKU Sevnica, 1966/5; Ur. l. PUS, št. 125/1921; Ur. l. LMO, št. 110/1927, Ur. l. LMO, št. 88/1929; Sl. l. KBUDB, št. 44/1937; ZAC, SI_ZAC/1333, OŠ Sevnica; ŽA-S, Kronika, 148, 152, 169, 205.


Glej tudiPrispeval: Zavod Neviodunum
Zadnja sprememba: 29.3.2015, Zavod Neviodunum

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh