230 oseb Posavci.si Posavci.si
xDRNOVŠEK Franc
Foto: Arhiv knjižnice
Galerija slik

DRNOVŠEK, Franc


Rojen:  27. september 1883, Trbovlje

Umrl:  29. junij 1966, Ljubljana


Kraj delovanja: 


Rodil se je rudniškemu nadpazniku Francu Drnovšku in Neži, rojeni Jesih, kot najstarejši izmed šestih otrok. Osnovno šolo je obiskoval v Trbovljah, nižjo gimnazijo v Ljubljani. V letih 1899–1903 je študiral na učiteljišču v Ljubljani, kjer je 4. 7. 1903 maturiral. Njegovo prvo učiteljsko mesto so bile Artiče pri Brežicah. 11. 11. 1905 je opravil izpit učne usposobljenosti, 21. 12. 1905 je bil imenovan za stalnega učitelja v Sevnici. Službo bi moral nastopiti ob veliki noči 1906, zaradi nadomeščanja na osnovni šoli pri Sv. Antonu nad Blanco, pa je začel poučevati v Sevnici z začetkom šol. leta 1906/7. 1914 se je tu poročil s Pavlo, rojeno Starkl, iz znane sevniške narodne družine, ki je bila strokovna učiteljica ženskih ročnih del na sevniški ljudski šoli (1909–32). Vzgojila sta sinova Bogdana in Mirana. Med prvo svetovno vojno je bil zaradi narodne drže in udejstvovanja pri sokolih vpoklican k vojakom. Po koncu vojne in razpadu AvstroOgrske monarhije jeseni 1918 je bil izvoljen za vodjo narodne straže v Sevnici.

Svoje pedagoško šolsko udejstvovanje je izražal s pisanjem številnih člankov v Popotniku - časopisu za sodobno pedagogiko. Dobrega praktika in šolnika se je izkazal pri sestavi šolskega učbenika. Skupaj s sevniškim nadučiteljem Josipom Mešičkom sta 1913 sestavila učbenika Beležke iz zemljepisja (1913), ki ga je založil sevniški trgovec Ludvik Smole, in Obči zemljepis za višje razrede osnovnih šol (1923, 2. popr. izd. preim. v Obči zemljepis za višjo narodno šolo, 1931).

Drnovšek je bil avtoritativna osebnost. V Sevnici je bil učitelj, nadučitelj (od 1923) in šolski upravitelj (1923–7) ter član krajevnega šolskega sveta. Veliko skrbi je posvečal tudi nadaljevalnemu šolstvu. 1911 je bil soustanovitelj in kasneje upravitelj obrtne in trgovske nadaljevalne šole v Sevnici. 1924 je bil imenovan za sreskega šolskega nadzornika za sreza Brežice - Sevnica in Laško. Ves čas učiteljevanja in tudi kot nadzornik je ostal zvest član učiteljske organizacije. Bil je večletni odbornik Učiteljskega društva za sodne okraje Brežice, Sevnica in Kozje, kateremu je 1924–25 predsedoval. 1929 je bil kot sreski šolski nadzornik odlikovan z redom sv. Save V. vrste.

Kot vnet narodni delavec je bil soustanovitelj sevniškega odseka Telovadnega društva Sokol v Brežicah (1908) in Telovadnega društva Sokol v Sevnici (1912), kjer je bil njegov prvi starosta. Dobro je telovadil in bil vešč igranja na violino. Slednjo je igral v sokolskem salonskem orkestru. Opravljal je funkcijo tajnika sevniške podružnice Družbe sv. Cirila in Metoda (1909–11), ki jo je za njim nadaljevala žena Pavla (1911– (8?)), ter bil soustanovitelj (1923) in prvi predsednik podružnice Sadjarskega in vrtnarskega društva v Sevnici. 1931 je bil premeščen v Ljubljano, kjer je prevzel naloge sreskega šolskega nadzornika za ljubljansko okolico. Kot preizkušen šolnik in praktik je bil junija 1934 imenovan za banskega šolskega nadzornika pri kraljevski banski upravi v Ljubljani. Nad eno leto je vršil naloge banskega šolskega nadzornika in bil vodja osnovnega šolstva v dravski banovini. Konec septembra 1935 je postal v. d. banskega šolskega nadzornika. V pokoj je stopil v šol. letu 1943/44 kot okrajni šolski nadzornik.

1933 je uredil priročnik iz domoznanstva, ki je obravnaval snov vsega Posavja, in so ga napisali učitelji tedanjega brežiškega okraja. Zaradi težav z založništvom v predvojni Jugoslaviji so bili nekateri prispevki objavljeni 1956 v zborniku za pouk domoznanstva Spodnje slovensko Posavje.

 

Literatura
NDL (1982), 14; SSP (1956); Vovko A.: OiČPDSCiM 1885–1918 (2004), 272.

UT, 5. 1. 1906, št. 1, 8; UT, 24. 10. 1913, št. 43, 4; UT, 28. 11. 1913, št. 48, 3; J, 27. 1. 1923, št. 22, 3; UT, 13. 3. 1924, št. 11, 3–4; UT, 24. 7. 1924, št. 30, 3; UT, 20. 11. 1924, št. 46, 3; Ju, 2. 8. 1931, št. 176, 3; UT, 2. 3. 1933, št. 28, 4; UT, 13. 12. 1934, št. 20, 2; UT, 10. 10. 1935, št. 11, 2; UT, 6. 7. 1939, št. 1–3, 7; Ur. l. LMO, št. 86/1929; ZAC, SI_ZAC/1333, OŠ Sevnica; ZAC, Sresko načelstvo Brežice, sig. G-19, 1932; ŽA-S, Kronika, 142.


Glej tudiPrispeval: Zavod Neviodunum
Zadnja sprememba: 29.3.2015, Zavod Neviodunum

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh