230 oseb Posavci.si Posavci.si
xCIMPERŠEK, Karel


Rojen:  11. februar 1877, Sevnica

Umrl:  19. december 1953, Sevnica


Kraj delovanja: 


Rodil se je posestniku, gostilničarju in založniku piva Jožefu Cimperšku in Ivani, rojeni Škerta, kot peti izmed devetih otrok. Po končani osnovni šoli v Sevnici se je izučil trgovskega poklica. V mladih letih je delal v Postojni. Okoli 1903 se je preselil v Laško, kjer je v najeti hiši odprl trgovino z mešanim blagom. Z njegovim prihodom je tedaj močno nemškutarsko Laško pridobilo, saj je vzpodbujal k narodnemu delovanju. Bil je odbornik bralnega društva in ga tudi gmotno podpiral. 1906 se je poročil Marijo, rojeno Burger, iz Poljčan. Junija 1907 je kupil v Sevnici trgovino z vsemi poslopji iz konkurzne mase trgovca Silvestra Franca Schalka oz. njegovega naslednika, sina Gustava. Julija istega leta se je preselil v svoj rojstni kraj in odprl trgovino z mešanim blagom. Poleg nje je imel tudi glavno zalogo tobaka. Z njegovim prihodom je prešla nemška trgovina - hiši na Gl. trgu 25 in 27 v slovenske roke. Imel je otroke Karla - Draga, Milana, Zlato in Darinko. 1928 je Cimperšek oddal trgovino v najem trgovcu Alfonzu Kastelicu iz Ljubljane, sam pa je 1929 ustanovil trgovino z lesom in deželnimi pridelki. Po Kasteličevem konkurzu trgovine 1934 zaradi svetovne gospodarske krize je istega leta Cimperškov sin Milan v hiši odprl svojo trgovino z mešanim blagom in deželnimi pridelki. Tega leta je Cimperšek v svojo hišo sprejel prve industrijsko izdelane proizvode - čevlje Bata in oblačila Tivar. V 30. letih je imel kot eden prvih v Sevnici avto chevrolet sedan.

Cimperšek je bil pred prvo svetovno vojno načelnik okrajne bolniške blagajne Sevnica - Kozje, po vojni načelnik sevniškega okrajnega zastopa (do 1927), zatem načelnik okrajnega cestnega odbora, član okrajnega šolskega sveta ter soustanovitelj (1928) in blagajnik Električne zadruge v Sevnici. Bil je duša in mecen več društev v Sevnici; član in namestnik predsednika podružnice Družbe sv. Cirila in Metoda (1913–8(?)), član nadzornega odbora gasilskega društva in od 1926 njegov častni član. Kot član sevniškega Sokola je bil 1928 izvoljen za podpredsednika gradbenega odbora za gradnjo sokolskega doma in bil hkrati tudi njegov blagajnik. 1929 je bil odlikovan z redom sv. Save V. vrste.

 

Literatura
Ob100-letniciGDS (1979), 21, 35; Vovko A.: OiČPDSCiM 1885–1918 (2004), 272.

SN, 23. 1. 1903, št. 18, 4; D, 18. 6. 1906, št. 69, 2; SGp, 21. 6. 1906, št. 25, 5; D, 19. 6. 1907, št. 70, 3; NL, 20. 6. 1907, št. 29, 7; S, 25. 6. 1907, št. 144, 3; D, 22. 7. 1907, št. 84, 2; NL, 8. 5. 1913, št. 19, 6; J, 13. 2. 1927, št. 38, 3 (slika); TS, 17. 2. 1927, št. 7, 2; J, 4. 4. 1931, št. 79, 19; Ur. l. LMO, št. 46/1928; Ur. l. LMO, št. 77/1928; Ur. l. LMO, 114/1928; Ur. l. LMO, št. 88/1929; Ur. l. LMO, št. 111/1929; UES, MKU Sevnica, 1953/11.


Glej tudiPrispeval: Zavod Neviodunum
Zadnja sprememba: 29.3.2015, Zavod Neviodunum

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh