230 oseb Posavci.si Posavci.si
x



BUČAR Franc
Foto: Arhiv knjižnice
Galerija slik

BUČAR, Franc


Rojen:  4. avgust 1926, Kostanjevica na Krki

Umrl:  25. september 2000, pokopan v Kostanjevici na Krki


Kraj delovanja: 


Po osnovnošolski izobrazbi v Kostanjevici na Krki je maturiral na klasični gimnaziji v Ljubljani (1945), študiral veterino v Zagrebu (diploma 1952), kjer je opravil tudi specializacijo (1957). Strokovno se je izpopolnjeval na Nizozemskem, v Angliji in na Švedskem (1958) in doktoriral 1969 v Zagrebu.

Zaposlen je bil kot okrajni oz. občinski veterinar v Kostanjevici na Krki (1957-1960), vodja oddelka za meso in mleko pri Veterinarskem zavodu Slovenije (1960-1962), nato kot predavatelj tehnologije predelave mesa in rib na Biotehnični fakulteti (1970 docent, od 1973 izredni profesor, 1977-1987 redni prof.). Bil je predstojnik oddelka za živilsko tehnologijo (1964-1967 in 1973-1977), dekan BTF (1979-1981), prorektor Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1981-1983).

Raziskoval je tehnologijo predelave in kakovost mesa in mesnih izdelkov in gradil povojno slovensko in jugoslovansko mesno (klavniško) industrijo. Bil je eden od štirih ustanoviteljev visokošolskega študija živilske tehnologije pri nas. Objavljal je v: Zbornik BTF, Tehnologija mesa, Sodobno kmetijstvo, Stočarstvo, Veterinarsko glasilo, Turistični vestnik, Kmečki glas, Drobnica, Prehrambeno-tehnološka i biotehnološka revija, Meso in mesnine, Proteus. Sodeloval je na številnih simpozijih (dela so objavljena v zbornikih), npr.: Bitenčevi živilski dnevi, Savetovanje jugoslovenske industrije mesa, International congress of meat science and tehnology itd.

Po upokojitvi je raziskoval zgodovino Kostanjevice na Krki in objavljal v: Dolenjskem listu, Delu, Rasti, fotografije pa razstavljal po različnih krajih Slovenije.

Nagrade in priznanja: Jesenkovo priznanje (1980), Zlata plaketa Univeze v Ljubljani, Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani (1995)

Dela:

Samostojna dela in raziskovalna poročila: Pridobivanje in predelovanje mesa (1962); Kapacitete in tehnološki postopek za industrijsko proizvodnjo vnaprej zavitega mesa v različnih potrošniških središčih, bakteriološki problemi (1963); Osnove tehnologije mesa. I, Klavna tehnika (1966); Kvaliteta mesa prašičev, genetska variabilnost in vpliv krmljenja (1966, 1968, 1972, 1974); Tehnologija izdelovanja mesnih izdelkov in priprave mesa. 1, Tehnologija izdelave bekona (1967); Istraživanje postupaka za sprečavanje vodnjikavosti svinjskog mesa (1968); Meso na žaru (1970); Predelava živilskih proizvodov (1980); Osnove za razvoj pršuta v Jugoslaviji (1981); Tehnološki parametri živil rastlinskega in živalskega izvora (1982); Meso – poznavanje in priprava (1997)

Skupinska dela: Kakovost mišičnine (1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983, 1984, 1985, 1989); Slovenske narodne jedi v družbeno organizirani prehrani (1980); Tehnologija prerade mesa (1980); Proizvodnja i prerada goveđeg mesa (1981); Soljenje oziroma razsoljevanje pršuta. Kakovost… (1982, 1983, 1984, 1985); Zamenjava lesene embalaže s kartonsko. Topel razsek mesa (1984); Racionalizacija tehnoloških procesov v živilstvu (1986); Terminološki slovarji (1986); Nekateri tehnološki parametri za proizvodnjo budjol (1988); Tehnologija mesa (1989)

 

Literatura
ES 1 (1987), str. 404 (Sikovec V.) ; KSK (1977), str. 550-551 (Adamič F.) ; Gazvoda T.: Dr. Franc Bučar. V: DL, let. 49, št. 38 (24.9.1998), str. [24].


Glej tudi



Prispeval: Zavod Neviodunum
Zadnja sprememba: 30.3.2015, Zavod Neviodunum

print  Natisni



Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh