230 oseb Posavci.si Posavci.si
xBANIČ Stanko
Foto: Arhiv knjižnice
Galerija slik

BANIČ, Stanko


Rojen:  22. november 1913, Brezje pri Senušah

Umrl:  4. julij 2005, Ljubljana


Kraj delovanja: 


Osnovno šolanje je opravil v Leskovcu pri Krškem (1920-1924), gimnazijsko v Ljubljani, medicino je študiral v Ljubljani (1932-1934) in Beogradu (1934-1938). Kot zdravnik je bil zaposlen v Splošni bolnišnici v Murski Soboti (1931-1941), Splošni bolnišnici v Mariboru (1941-1946) in na Inštitutu za mikrobiologijo Medicinske fakultete v Ljubljani (1946-1983), od 1961-1983 je bil predstojnik Inštituta, od 1961 do 1979 predstojnik katedre za mikrobiologije s parazitologijo. Bil je tudi univerzitetni učitelj: 1948 izvoljen za asistenta, 1951 za docenta, 1959 za izrednega profesorja, 1972 za rednega. Doktorat znanosti je opravil leta 1970. Strokovno se je izpopolnjeval na Danskem (1954, štipendist Svetovne zdravstvene organizacije), v ZDA (1957-1958). 

Njegovo raziskovalno in strokovno delo je zelo obsežno: imunologija, bakterijska genetika, bakteriološka diagnostika tuberkuloze, študij bakteriološke občutljivosti na antibiotike, vitaminologija, strokovna mikrobiološka jezikokoslovna terminologija. Na večini področij je opravil pionirsko delo v razvoju na Slovenskem. V tujini je bil član skupine 12 najpomembnejših raziskovalcev vitamina C, ki so se sestajali v Riu de Jeneiro, Milanu, Sao Paulu …

Bil je ustanovitelj in prvi predsednik Slovenskega imunološkega društva, predsednik Zveze društev imunologov Jugoslavije, načelnik medicinske sekcije terminološke komisije pri SAZU. Z referati je sodeloval na številnih medicinskih kongresih doma in v svetu, objavljal učbenike medicine, nad 130 strokovnih člankov v revijah in medicinskih knjigah ter zbornikih s kongresov: Medicinski razgledi, Zdravstveni vestnik, Zbornik Biotehniške fakultete, Stereologia Iugoslavica, Proteus, Tuberkuloza, Pljučne bolesti i tuberkuloza, Nature, Genetics, Journal of Clinical Pathology, Zeitschrift für Tuberkulose und Erkrankungen der Thoraxorgane, Pathologia et microbiologia itd. Nekatere medicinske prispevke je tudi prevajal in s člani družine sestavil knjigo latinskih pregovorov in rekov.

Nagrajen je bil z Redom dela z zlatim vencem (1979), Kidričevo nagrado za življenjsko delo (1982), Plenčičevim priznanjem (1994).

Dela:

Samostojna dela in strokovne študije: Nova dognanja v pomenu alergije pri infekcijskih boleznih (1946, 1948) ; Repetitorij mikrobiologije za študente stomatologije (1961, 1963, 1967, 1972, 1981) ; Študij novih gojišč in metod za izolacijo salmonel in sigel iz kuznine (1962) ; Študij novih gojišč … v komporaciji s standardnimi metodami in gojišči (1963) ; Eksperimentalni študij problema, ali je zdravljenje z visokimi dozami penicilina uspešno pri infekcijah, ki so povzročene po stafilokokih, ki so in vitro rezistentni na penicilin (1963) ; ; Delovanje derivatov imidazala na virus papiloma (1964) ; Transdukcija pri bakterijah (1965) ; Kombinirano zdravljenje s penicilinom in ilocitinom pri stafilokoknih infekcijah, rezistentnih proti penicilinu (1965) ; Preizkušnja originalnih gojišč za izolacijo bacila tuberkuloze iz kuznine v rutinski diagnostiki (1965) ; Episomsko prenašanje multiple rezistence pri enterobakterijah (1966) ; Primerjava terapevtskega efekta meticilina (celbenina)in ceporina na modelno stafilokokno septikemijo pri kuncih (1968) ; Lateks-histaminski test pri alergijskih boleznih (1969) ; Študij terapevtskega učinka kombinacije rifocina in eritromicina na modelno stafilokokno septikemijo (1969) ; Preizkušnja občutljivosti nekaterih variant originalnega tekočega gojišča B-2 za primarno kultiviranje bacila tuberkuloze iz kuznine (1971) ; Primerjava zdravilnega učinka meticilina in kloksacilina na modelno stafilokokno septikemijo (1972) ; Poskus izboljšanja originalnega tekočega gojišča B-2 za primarno kultiviranje bacilov tuberkuloze iz kuznine (1973) ; Primerjava zdravilnega učinka meticilina in oleandomicina na modelno stafilokokno septikemijo (1973) ; Raziskovanje toksoplazme v Sloveniji (1974) ; Študij hlapljivih snovi v kulturah bakterije Pseudomonas aerunginosa (1974) ; Preučitev morebitnega adjuvantnega učinka vitamina A na uspešnost antirabične vakcinacije pri miškah (1975) ; Preučitev pospešujočega vpliva glicerina na rast humanega tipa bacila tuberkuloze (1976) ; Preučitev delovanja kombinacije vitamina C in antirabičnega seruma ter kombinacija vitamina C in antirabične vakcine pri budrah (1977) ; Preizkušanje različnih zdravil proti toksiplazmozi (1978) ; Vpliv vitamina C na indukcijo tumorja pri budrah (1978) ; Vpliv vakcinacije z BCG vakcino na odpornost proti rabiesu pri budrag (1979) ; Vpliv vitamina C na uspešnost vakcinacije proti steklini (1980) ; Izdelava prečiščene antirabične vakcine za preventivno cepljenje psov in mačk (1980) ; Mikrobiologija (1989) 

Skupinske knjižne izdaje: Mikrobiologija i parazitologija (1989-6.izd.) ; Rast celic v kulturi … (1987) ; Mikrobiološki slovar (1994, urednik) ; O bolezenskem kontagiju (1998); Latinski pregovori, izreki in izrazi (1990, 1996)
 

 

Literatura
Kotnik V.: Prof. dr. Stanko Banič, 90-letnik. –V: Z(D), (29.12.2003), str.15 ; ES 1(1987), str. 182 (Stropnik-Črepinko Z.) ; KjKuJ (1957), str. 43 ; COBISS (avg. 2004)


Glej tudiPrispeval: Zavod Neviodunum
Zadnja sprememba: 15.3.2015, Zavod Neviodunum

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh