230 oseb Posavci.si Posavci.si
xŠEŠKO, Vinko


Rojen:  18. januar 1937, Zajčja Gora nad Sevnico

Umrl:  ,


Kraj delovanja: 


Rodil se je železničarju Mihaelu Šešku in Marti, rojeni Šeško, kot drugi izmed štirih otrok. Po končani osnovni šoli in nižji gimnaziji v Sevnici (1952) ter gimnaziji v Brežicah, kjer je 1956 maturiral, se je vpisal na Gozdarski oddelek Fakultete za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo v Ljubljani. Po diplomi 1962 se je zaposlil najprej kot taksator na Zavodu za urejanje gozdov v Novem mestu (1962–63), nato vodil gozdno drevesnico v Mokronogu v okviru Kmetijsko gozdarskega podjetja Brežice (1963–64), bil referent in inšpektor za gozdarstvo na Občini Sevnica (1964–66), šef Gozdnega obrata Planina pri Sevnici (1966–68), šef Gozdnega obrata Sevnica (1968–77), direktor Temeljne organizacije kooperantov Sevnica v okviru Gozdnega gospodarstva Brežice (1977–82), tehnični direktor Gozdnega gospodarstva Brežice (1982–88) in do upokojitve njegov glavni direktor (1988–92).

Pedagoško se je udejstvoval na poklicni Lesarski šoli v Sevnici, kjer je poučeval tehnologijo lesa (1969–73), v gozdarskem izobraževalnem centru na Planini pri Sevnici (dislocirani oddelek postojnske šole za gozdne delavce) pa je poučeval več gozdarskih predmetov (1983–88). V vlogi tehničnega in pozneje glavnega direktorja je v okviru Splošnega združenja gozdnogospodarskih organizacij Slovenije sodeloval v najvišjih organih slovenskega gozdarstva. Že v pokoju je bil svetnik za družbene gozdove v območju, predsednik Sveta območne enote Zavoda za gozdove Slovenije v Brežicah in medobčinski gozdarski inšpektor. V zakonu z Mihaelo, rojeno Godec, sta se jima rodila sinova Aleš, ki je postal gozdar, in Marko.

Šeško je po duši in dejanjih naravovarstvenik. Njegova osebna pripadnost velja planinstvu oziroma organizacijam, ki združujejo ljubitelje narave. V študentskih letih je s tremi študijskimi kolegi ob Krnskem jezeru 1962–63 zgradil planinski bivak. Že od začetka (1965) in še vedno je steber matičnega PD Lisca Sevnica, kjer je stalni član njegovega upravnega odbora; trikrat mu je predsedoval (1968–74, 1984–86, 1995–98), od 1998 dalje je podpredsednik. Je avtor planinskega vodnika Izleti v sevniško okolico (2002). Njegovo organizatorsko voljo in učinkovitost so hitro opazili na Planinski zvezi Slovenije (PZS), kjer je bil član komisij za izobraževanje in varstvo narave ter je od 1975 tudi njen uradni inštruktor za varstvo narave. Od 2010 dalje je častni vodnik PZS, ima pa tudi naziv in izpit planinskega vodnika A, B in D kategorije. S to dejavnostjo je v zvezi tudi fotografiranje (naravoslovna fotografija). Je član fotosekcije Društva trg Sevnica (od 2007) in avtor številnih fotografskih tematskih razstav. Od 1965 dalje organizira in vodi planinske izlete ter oglede naravnih znamenitosti doma in po vsej Evropi. Od 1975 se je ukvarjal z ribištvom in bil en mandat tudi predsednik Ribiške družine Sevnica. V društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica vodi krožek za spoznavanje naravnih vrednot.

Priznanja: srebrni častni znak, PZS (1970); srebrni častni znak MV, PZS (1977); srebrni znak, PZJ (1981); zlati častni znak, PZS (1985); spominska plaketa, PZS (1987); zlati častni znak MV, PZS (1995); priznanje Dušana Kvedra - Tomaža, Občina Sevnica (2000); diploma The international Olympic Committee pays tribute (Volunteer, 2001); svečana listina, PZS (2007); diploma dr. Angele Piskernik, PZS (2009); častni vodnik, PZS (2010); Prešernovo priznanje, ZKD Sevnica (2014).

 

Literatura
Kmecl M.: SEGvSL (2012), 405–410.

DL, 25. 12. 1969, št. 52, 26 (slika); DL, 13. 8. 1970, št. 33, 11 (slika); MP, 10/(1986), št. 1, 2; SGl, 18. 9. 2002, št. 63, 4 (slika); MP, 29/2005, št. 37, 7; PO, 16. 11. 2006, št. 23, 17; GN, feb. 2008, št. 10, 20 (slika); DL, 10. 4. 2008, št. 15, 40 (slika); Cobiss (18. 10. 2013); intervju (22. 10. 2013).


Glej tudiPrispeval: Zavod Neviodunum
Zadnja sprememba: 26.3.2015, Zavod Neviodunum

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh