230 oseb Posavci.si Posavci.si
x

     Kraji delovanja

Artiče (1)
Banja Luka (1)
Bela Krajina (1)
Benetke (Italija) (1)
Beograd (7)
Blanca (1)
Bohinjska Bistrica (1)
Boštanj (6)
Brestanica (8)
Brežice (15)
Brioni (Hrvaška) (1)
Brno (1)
Bučka (1)
Buenos Aires (Argentina) (1)
Celje (11)
Celovec (Avstrija) (1)
Cerklje ob Krki (3)
Cerknica (1)
Čateške Toplice (1)
Čatež ob Savi (3)
Češka (1)
Dobrna (1)
Dolenji Boštanj (1)
Dolenjske Toplice (1)
Drnovo (1)
Dunaj (7)
Gorenji Leskovec (1)
Gorenjska (1)
Gorica (3)
Gornji Logatec (1)


12345

Sevnica

 
BRINAR, Josip
1. november 1874 - 11. marec 1959
Učiteljišče je absolviral v Mariboru (1893) in nato služboval v Slovenski Bistrici in Vojniku. 1898 je opravil izpit za meščanske ...
Datum vnosa: 15. marec 2015
CIMPERŠEK, Karel
11. februar 1877 - 19. december 1953
Rodil se je posestniku, gostilničarju in založniku piva Jožefu Cimperšku in Ivani, rojeni Škerta, kot peti izmed devetih otrok. Po...
Datum vnosa: 29. marec 2015
CIMPERŠEK, Rudolf
28. februar 1888 - 1. september 1947
Rodil se je posestniku, gostilničarju in založniku piva Jožefu Cimperšku in Ivani, rojeni Škerta, kot najmlajši izmed devetih otro...
Datum vnosa: 29. marec 2015
CIMPERŠEK, Rudi
12. oktober 1922 - 28. oktober 1990
Rodil se je gostilničarju in založniku piva Rudolfu Cimperšku in Marjeti, rojeni Herodež, kot drugi izmed štirih otrok. Po končani...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ČUBER, Stanislav
21. oktober 1949 -
Po končani Srednji tehnični šoli v Ljubljani (1964-1968) se je zaposlil kot tehnolog v tovarni celuloze in papirja v Krškem (1968-...
Datum vnosa: 16. marec 2015
DEREANI, Lenart
1820 - 7. junij 1902
Rodil se je mizarju Lenartu (Leonhardu) Dereaniju in Jožefi, rojeni Rugel, v hiši na Glavnem trgu 22. Mizarskega poklica se je izu...
Datum vnosa: 29. marec 2015
DERNJAČ, Tomaž
14. december 1823 - 31. avgust 1904
1841 je tri mesece obiskoval na c. kr. glavni šoli v Celju tečaj za šolske kandidate in zasebne učitelje. 1. 11. 1842 je nastopil ...
Datum vnosa: 29. marec 2015
DOBERŠEK, Ivan
28. januar 1865 - 11. december 1939
Gimnazijo je končal v Celju, bogoslovje študiral v Mariboru, kjer je bil posvečen v duhovnika 25. 7. 1892. Kaplanoval je v Radmirj...
Datum vnosa: 29. marec 2015
DOKLER, Anton
28. maj 1869 - 29. maj 1959
Rodil se je posestniku Blažu Doklerju in Elizabeti, rojeni Kovač. V Sevnico se je preselil 1896 za pisarja na okrajnem sodišču. Tu...
Datum vnosa: 29. marec 2015
DOLINŠEK, Mirko
21. december 1914 - 31. maj 1971
Rodil se je kot Vladimir zasebnemu uradniku Francu Dolinšku in trgovki Frančiški, rojeni Kisovec, kot četrti izmed petih otrok. Po...
Datum vnosa: 29. marec 2015
DRENEK, Joško
5. januar 1922 - 5. januar 2002
Rodil se je Jožefu Dreneku iz Stare vasi na Bizeljskem in Ceciliji, rojeni Hribernik, iz Lokavca kot drugi izmed petih otrok. Po k...
Datum vnosa: 29. marec 2015
DRENEK SOTOŠEK, Breda
18. oktober 1947 -
Rodila se je Jošku Dreneku in Ani, rojeni Strnad. Po končani osnovni šoli v domačem kraju (1954–62) je končala Kajuhovo gimnazijo ...
Datum vnosa: 29. marec 2015
DRNOVŠEK, Franc
27. september 1883 - 29. junij 1966
Rodil se je rudniškemu nadpazniku Francu Drnovšku in Neži, rojeni Jesih, kot najstarejši izmed šestih otrok. Osnovno šolo je obisk...
Datum vnosa: 29. marec 2015
DURN, Jožef
31. marec 1903 - 13. januar 1992
Rodil se je Jožefu in Amaliji Durn. V mladih letih se je izučil za mizarja. Pred 2. svetovno vojno je delal v Zemunu pri Beogradu,...
Datum vnosa: 29. marec 2015
FELICIJAN, Albert
19. marec 1953 - 6. november 2002
Rodil se je javnemu uslužbencu Albertu Felicijanu s Šmarčne pri Boštanju in Mariji, rojeni Kunej, iz Bistrice ob Sotli. Po končani...
Datum vnosa: 29. marec 2015
FLAJS, Andrej
11. marec 1983 -
Rodil se je Antonu Flajsu in Darinki, rojeni Cvek, kot starejši izmed dveh sinov. Po končani osnovni šoli v domači Sevnici (1990–9...
Datum vnosa: 29. marec 2015
FLISEK BALOG, Janja
3. april 1966 -
Rodila se je Marijanu Flisku in Mariji, rojeni Savnik, kot mlajša izmed dveh otrok. Po končani osnovni šoli v Sevnici (1972–80) je...
Datum vnosa: 29. marec 2015
FRIC, Niko
21. marec 1970 -
Rodil se je Nikolaju Fricu in Vidi, rojeni Kozole, kot starejši izmed dveh sinov. Po končani osnovni šoli v Sevnici (1976–84) je n...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GABRIČ, Marjan
29. november 1931 - 8. november 2007
Rodil se je posestniku in poštnemu prevozniku Janezu Gabriču in poštni uradnici Mariji, rojeni Vahčič, s Kozjega kot drugi izmed t...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GALE, Ana
27. april 1909 - 8. januar 1944
Rodila se je kretničarju in malemu posestniku Francu Galetu in Frančiški, rojeni Žitnik, kot peta izmed šestih otrok. Štiriletno s...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GLAS, Viljem
2. november 1947 -
Rodil se je železničarju Jožetu Glasu in gospodinji Ani, rojeni Veber, kot starejši izmed dveh sinov. Po končani osnovni šoli v Se...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GLAVAČ, Marinka
15. julij 1953 -
Rodila se je Antonu Beltramu in Ani, rojeni Radič, kot mlajša izmed dveh hčera. Po končani osnovni šoli v Sevnici 1968 je nadaljev...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GORIŠEK, Karel
19. april 1823 - 11. april 1871
Bil je nezakonski sin planinskega graščaka Jurija Mačka in hčere planinskega župana Jožefe Gorišek. Ko je odrasel, je postal gozda...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GRADIŠAR, Cveto
30. december 1938 -
Rodil se je trgovcu Ivanu Gradišarju in Ani, rojeni Cvetkovič, kot mlajši izmed dveh sinov. Po končani osnovni šoli in nižji gimna...
Datum vnosa: 29. marec 2015
HÄNDL PL. REBENBURG , Janez Nepomuk
1770 - 1837
V zadnjem desetletju 18. stoletja je postal oskrbnik Gradu Sevnica. 1798 je od svojega zaščitnika in lastnika, hrvaškega grofa Pet...
Datum vnosa: 29. marec 2015
IRGOLIČ, Rafko
29. december 1933 -
Rodil se je kot Rafael orožniku Matiji Irgoliču iz Hoč in Julijani, rojeni Lipovšek, iz Sevnice. Zgodnja otroška leta je preživel ...
Datum vnosa: 29. marec 2015
IRGOLIČ, Nada
10. marec 1940 -
Rodila se je železničarju in glasbeniku Martinu Jamšku z Jelovega pri Radečah in Mihaeli, rojeni Vovk, z Ledine pri Sevnici. Po ko...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ISTENIČ, Alfred
8. oktober 1907 - 3. maj 1985
Osnovno in srednjo šolo je obiskoval v Ljubljani. Kot administrativni uradnik je bil zaposlen pri Zvezi gostilničarskih zadrug v M...
Datum vnosa: 20. marec 2015
JAMŠEK, Martin
18. junij 1913 - 22. december 1987
Rodil se je strojniku Martinu Jamšku z Jelovega nad Radečami in Mariji, rojeni Kumar, iz Cerknega. Zgodnja otroška leta je prežive...
Datum vnosa: 29. marec 2015
JANC, Kristijan
8. julij 1960 - 3. julij 2008
Rodil se je kmetu in gostilničarju Kristijanu Jancu s Studenca pri Sevnici, in Danijeli, rojeni Mirt s Senovega, kot najstarejši i...
Datum vnosa: 29. marec 2015
JESENKO, Rok
5. avgust 1880 - 14. marec 1966
Rodil se je kmetu Francu Jesenku in Ceciliji, rojeni Slatinšek. Po končani osnovni šoli v domačem kraju je vstopil v novo odprto s...
Datum vnosa: 29. marec 2015
JESENKO, Rok
5. avgust 1880 - 14. marec 1966
Rodil se je kmetu Francu Jesenku in Ceciliji, rojeni Slatinšek. Po končani osnovni šoli v domačem kraju je vstopil v novo odprto s...
Datum vnosa: 29. marec 2015
JEZERNIK, Sinjo
27. marec 1948 -
Rodil se je Jožetu Jezerniku in Justini, rojeni Snoj, kot mlajši izmed dveh otrok. Po končani osnovni šoli v Celju (1955–63), kamo...
Datum vnosa: 29. marec 2015
KALIGER, Ferdinand
9. november 1852 - 6. april 1929
Opravil je »pripravnico« v Ljubljani in se zaposlil leta 1872 na enorazrednici v Šent Juriju pod Kumom (enorazrednica je bila tu u...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KERIN, Joža
13. januar 1912 - 17. december 2006
Hči Franca Kerina in Josipine Javornik je bila že v zgodnjem otroštvu izrazito samostojna. Osnovno šolo je končala v Sv. Križu, me...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KLADNIK, Josip
4. november 1888 - 18. april 1966
Rodil se je posestniku in sedlarju Jožefu Kladniku in Jožefi, rojeni Škofca, iz Šmarja v hiši na Gl. trgu 38. Obiskoval je osnovno...
Datum vnosa: 29. marec 2015
KLADNIK, Savo
7. julij 1922 - 2. oktober 1942
Rodil se je učiteljskemu paru Josipu Kladniku (PBL) in Vilmi, rojeni Vertovšek, kot drugi izmed treh otrok. Osnovno šolo je obisko...
Datum vnosa: 29. marec 2015
KLADNIK, Josip
4. november 1888 - 18. april 1966
Rodil se je posestniku in sedlarju Jožefu Kladniku in Jožefi, rojeni Škofca, iz Šmarja v hiši na Gl. trgu 38. Obiskoval je osnovno...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KLADNIK, Savo
7. julij 1922 - 2. oktober 1942
Rodil se je učiteljskemu paru Josipu Kladniku (PBL) in Vilmi, rojeni Vertovšek, kot drugi izmed treh otrok. Osnovno šolo je obisko...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KNEZ, Jože
23. januar 1921 - 19. marec 1993
Rodil se je rudarju Alojzu Knezu in Mariji, rojeni Naroglav, kot drugi izmed petih otrok. Po končani osnovni šoli v Trbovljah se j...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KOLMAN, Karel
2. oktober 1912 - 22. september 1982
Rodil se je posestniku Jožefu Kolmanu in Frančiški, rojeni Vovk, kot tretji izmed štirih otrok. Po končani šestrazredni osnovni šo...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KOŠIR, Zoran
3. december 1963 -
Rodil se je Jožetu Koširju in Mariji, rojeni Beber, kot mlajši izmed dveh sinov. Po končani osnovni in nižji glasbeni šoli v Sevni...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KOSTEVC, Bojan
10. december 1964 -
Rodil se je miličniku Ivanu Kostevcu in šivilji Ani, rojeni Čepin, kot mlajši izmed dveh sinov. Po končani osnovni šoli v domači S...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KOSTREVC, Rado
21. februar 1961 -
Rodil se je kot edinec rudniškemu nadzorniku Alojzu Kostrevcu in šolani babici Jožefi, rojeni Štih. Po končani osnovni šoli v doma...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KOVAČ, Joško
4. december 1958 - 16. junij 2012
Rodil se je Martinu Kovaču in Ani, rojeni Božič, kot starejši izmed dveh otrok. Po končani osnovni šoli v Sevnici (1973) in Gimnaz...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KOZINC, Matija
2. februar 1867 - 9. junij 1940
Rodil se je kmetu Matiji Kozincu in Elizabeti, rojeni Rot. Po končani osnovni šoli v Sevnici se je izučil za kovača, zatem se je š...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KRAGL, Martin
1. november 1826 - 12. september 1910
Rodil se je kmetu Andreju Kraglu in Mariji, rojeni Podveršič. Bogoslovje je študiral v Celovcu. V mašnika je bil posvečen 25. 7. 1...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KRENČIČ, Viktor
1. avgust 1927 - 4. maj 2011
Rodil se je Sevničanu, uradniku Osvaldu Krenčiču in Mariji, rojeni Kúbat, iz Wolfpassinga v Avstriji. 1932 se je z družino preseli...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KRIVEC, Lucijan
30. oktober 1929 - 22. december 2011
Rodil se je posestniku Jožefu Krivcu in Justini, rojeni Leban, oba rodom iz Tolmina, kot starejši izmed dveh otrok. 1935 je začel ...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KRIŽAN, Ivan
13. november 1868 - 7. junij 1924
Po rodu je bil iz Lenarta v Slovenskih goricah. Kljub veliki nadarjenosti gimnazije v Mariboru ni mogel dokončati zaradi slabih gm...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KUNSTIČ, Ivan
1847 - 20. februar 1939
Poučeval je od 1866 kot začasni učitelj na Velikem Kamnu pri Koprivnici, 1870–71 kot učitelj - suplent v Rajhenburgu (Brestanici),...
Datum vnosa: 3. maj 2015
LAMPER, Štefan
17. december 1869 - 13. december 1929
1912 se je preselil v Sevnico iz Trbovelj, kjer sta z ženo od Janeza Kurenta kupila restavracijo pri železniški postaji s posestvo...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
LASBAHER, Alojz
25. september 1914 - 18. november 1998
V mašnika je bil posvečen 19. 8. 1945 v Mariboru, septembra nato prišel za kaplana v Sevnico, 1948 bil imenovan za župnika v Sevni...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
LENČEK, Alojzij
7. julij 1827 - 20. julij 1884
Rodil se je posestniku Lovrencu Lenčku in Uršuli, rojeni Potočin. 1851 se je poročil z Marijo (28. 10. 1828 – 24. 5. 1882), hčerko...
Datum vnosa: 29. marec 2015
LESKOŠEK, Jožef pl.
21. julij 1853 - 2. avgust 1931
Rodil se je usnjarju Marku Leskošku in Mariji, rojeni Gorišek. Po materi je bil nečak nekdanjega planinskega graščaka in zdravnika...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
LEVEC, Anton
13. junij 1852 - 15. junij 1936
V Ljubljani je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo (1865–73), kjer je 1873 maturiral. Pravo je doštudiral na Dunaju 1873–77. 1879 ...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
LIPOVŠEK, Gašper
4. december 1886 - 13. september 1956
Rodil se je železniškemu čuvaju Gašperju Lipovšku z Ledine pri Sevnici in Jožefi, rojeni Možic, iz Boštanja. Konec 19. stoletja se...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
LISEC, Tomaž
19. februar 1978 -
Rodil se je Antonu Liscu in Alojziji, rojeni Vinder, kot najstarejši izmed treh sinov. Po končani osnovni šoli v Boštanju (1985–93...
Datum vnosa: 29. marec 2015
MEDIC, Vincenc
4. april 1834 - 5. februar 1898
Medic (Meditz) je v Sevnici deloval od 1857. 1862 se je tu poročil s Terezijo, rojeno Tauses, hčerjo sevniškega trgovca. V zakonu ...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
MENCIN, Tanja
11. maj 1965 -
Rodila se je Milanu Mencinu in Mariji, rojeni Černigoj, kot najstarejša izmed petih otrok. Po končani osnovni šoli, ki jo je prva ...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
MOTORE, Ljubomir
10. december 1948 -
Rodil se je Alojzu Motoretu in Lidiji, rojeni Jančič, kot starejši izmed dveh otrok. Obiskoval je osnovno šolo v domači Sevnici (1...
Datum vnosa: 29. marec 2015
NOVŠAK, Roman
25. avgust 1955 -
Rodil se je trgovcu Bojanu Novšaku in uslužbenki Hildi, rojeni Švigelj, kot najstarejši izmed treh otrok. Po osnovni šoli v domače...
Datum vnosa: 29. marec 2015
OCVIRK, Srečko
5. november 1969 -
Rodil se je v obrtniško delavsko kmečki družini, avtoprevozniku Petru Ocvirku in šivilji Mariji, rojeni Kozinc, kot drugi izmed tr...
Datum vnosa: 29. marec 2015
PRAH, Jože
25. april 1963 -
Rodil se je mizarju Jožetu Prahu in Marti, rojeni Šeško, kot najstarejši izmed treh otrok. Po končani osnovni šoli v Sevnici je šo...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ŠEŠKO, Vinko
18. januar 1937 -
Rodil se je železničarju Mihaelu Šešku in Marti, rojeni Šeško, kot drugi izmed štirih otrok. Po končani osnovni šoli in nižji gimn...
Datum vnosa: 26. marec 2015
SMREKAR, Anton
19. januar 1829 - 5. avgust 1912
Izhajal je iz sevniške družine, živeče v predhodnici vzhodnega dela hiše na Glavnem trgu 34. Izšolal se je za inženirja in v mladi...
Datum vnosa: 29. marec 2015
TERAŽ, Štefan
19. november 1956 -
Rodil se je kmetu Rudolfu Teražu in Veroniki, rojeni Kunšek, kot najstarejši izmed devetih otrok. Otroštvo in del mladosti je prež...
Datum vnosa: 26. marec 2015
TRUPEJ, Franc
28. september 1883 - 3. oktober 1958
 Rodil se je posestniku in gostilničarju Andreju Trupeju in Mariji, rojeni Blaznik, v zaselku Krakovo. 1911 se je poročil z Jožefo...
Datum vnosa: 26. marec 2015
UMEK, Rado
1. oktober 1928 -
Rodil se je (kot Franc) kmetu Francu Umeku in Juliji, rojeni Štamcer, kot najstarejši izmed treh otrok. Osnovno šolo je obiskoval ...
Datum vnosa: 29. marec 2015
VENE, Peter
13. september 1943 -
Rodil se je kovaču in kmetu Antonu Venetu in Jožefi, rojeni Ržen, kot drugi izmed treh sinov. Po končani osnovni šoli v domačem kr...
Datum vnosa: 26. marec 2015
ZAVRŠNIK, Alojz
13. januar 1953 -
Rodil se je Alojzu Završniku in Mariji, rojeni Rak, kot starejši izmed dveh otrok. Osnovno šolo je obiskoval najprej v Tržišču, kj...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ŽELEZNIK, Alfred
6. januar 1945 - 20. september 2006
Rodil se je kot edinec mizarju Jožetu Železniku, rodom iz Skrovnika pri Tržišču, in Jožefi, rojeni Rörig, iz Merkersdorfa. Po konč...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ZGONEC, Anton
1. maj 1941 -
Rodil se je kmetu Francu Zgoncu in Ani, rojeni Šivec, oba rodom iz okolice Roba pri Velikih Laščah, kot najmlajši izmed štirih otr...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ZORKO, Janez
16. december 1937 -
Rodil se je kmetu Janezu Zorku in Ani, rojeni Strajnar, kot najstarejši izmed štirih otrok. Osnovno šolo je obiskoval v Zabukovju,...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ZUPANC, Karel
9. december 1877 - 25. avgust 1946
Rodil se je posestniku Karlu Zupancu in Neži, rojeni Škorc. 1907 se je v Sevnici poročil z Jožefo Volavšek, hčerjo veleposestnika ...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ZUPANČIČ, Cvetko
26. maj 1924 - 10. maj 2010
Rodil se je rudarskemu inženirju Antonu Zupančiču in Mariji, rojeni Slapšak, iz Boštanja kot drugi izmed treh otrok. Osnovno šolo ...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ŽURAJ BALOG, Alenka
31. december 1954 -
 Rodila se je občinskemu uradniku Milanu Žuraju in računovodkinji Danici, rojeni Nunčič, kot starejša izmed dveh hčera. Po končani...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ŽVEGLIČ, Roman
3. april 1964 -
Rodil se je kmetu Karlu Žvegliču in Mariji, rojeni Košar, kot drugi izmed treh otrok. Otroštvo je preživel na hribovski kmetiji v ...
Datum vnosa: 29. marec 2015


Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh