230 oseb Posavci.si Posavci.si
x

     Kraji delovanja

Artiče (1)
Banja Luka (1)
Bela Krajina (1)
Benetke (Italija) (1)
Beograd (7)
Blanca (1)
Bohinjska Bistrica (1)
Boštanj (6)
Brestanica (8)
Brežice (15)
Brioni (Hrvaška) (1)
Brno (1)
Bučka (1)
Buenos Aires (Argentina) (1)
Celje (11)
Celovec (Avstrija) (1)
Cerklje ob Krki (3)
Cerknica (1)
Čateške Toplice (1)
Čatež ob Savi (3)
Češka (1)
Dobrna (1)
Dolenji Boštanj (1)
Dolenjske Toplice (1)
Drnovo (1)
Dunaj (7)
Gorenji Leskovec (1)
Gorenjska (1)
Gorica (3)
Gornji Logatec (1)


12345

Maribor

 
AVSENAK, Branko
14. oktober 1930 - 24. julij 1994
V letih 1942-1945 je živel na Senovem in na Kozjanskem. Prvi razred realne gimnazije je obiskoval v Ljubljani (1941/1942), meščans...
Datum vnosa: 11. maj 2016
BANIČ, Stanko
22. november 1913 - 4. julij 2005
Osnovno šolanje je opravil v Leskovcu pri Krškem (1920-1924), gimnazijsko v Ljubljani, medicino je študiral v Ljubljani (1932-1934...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BELLE, Ivan
14. maj 1867 - 30. maj 1924
Ljudsko šolo in gimnazijo (1878-1883) je obiskoval v Novem mestu in po 5. gimnazijskem razredu nadaljeval na kmetijski šoli na Sla...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BLATNIK, Anton
2. junij 1911 - 1. april 1998
Rodil se je v znani podobarski družini, Francu in Ani Blatnik kot šesti izmed osmih otrok. V stiku s kiparstvom je bil že od otroš...
Datum vnosa: 15. marec 2015
FLECK, Jožef
12. marec 1829 - 5. marec 1915
Rodil se je kmetu Valentinu Flecku in Ani, rojeni Kus. V duhovnika je bil posvečen 30. 7. 1857 v Sv. Andražu v Labotski dolini. De...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GERŠAK, Ivan
4. november 1838 - 24. februar 1911
 Šolal se je v domačem kraju, na gimnaziji v Celju (1852-1859) in v Gradcu (1859/1860). V Gradcu je tudi študiral pravo in promovi...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GOLEC, Januš (Johan)
28. avgust 1888 - 24. maj 1965
Na gimnaziji v Celju je bil vpisan med leti 1899-1907, potem pa študiral bogoslovje v Mariboru (1907-1911). V duhovnika je bil pos...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GOLOB, Jožef
7. december 1922 - 30. januar 2012
Rodil se je posestniku in tovarniškemu delavcu Janezu Golobu in Tereziji, rojeni Stopar. Osnovno šolo je obiskoval v Sevnici. Po g...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GVAJC (GVAIZ ALI GWAIZ), Anton
21. avgust 1865 - 3. avgust 1935
Bil je sin Antona st. in Johane roj. Peklar. Realko je končal v Ljubljani in maturiral leta 1885. Sprva je študiral stavbno tehnik...
Datum vnosa: 17. marec 2015
HAFNER, Gema
8. november 1919 - 8. februar 1996
Družina je pred fašistično oblastjo pribežala v Slovenijo, oče se je zaposlil kot železniški uradnik v Krškem. Osnovno in meščansk...
Datum vnosa: 19. marec 2015
HUMEK, Dragotin
16. september 1877 - 15. november 1958
Na Raki je obiskoval ljudsko šolo (1884-1889), meščansko v Krškem (1889-1893), učiteljišče v Ljubljani (maturiral 1897). Izpopolnj...
Datum vnosa: 20. marec 2015
ISTENIČ, Alfred
8. oktober 1907 - 3. maj 1985
Osnovno in srednjo šolo je obiskoval v Ljubljani. Kot administrativni uradnik je bil zaposlen pri Zvezi gostilničarskih zadrug v M...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KASPRET, Anton
22. april 1850 - 27. oktober 1920
Po ljudski šoli v Pilštanju je gimnazijo obiskoval v Celju, zgodovino je študiral v Gradcu.Kot gimnazijski suplent je poučeval v C...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KRAJNC, Uroš
14. december 1949 -
Rodil se je ekonomistu Zvonku Krajncu in učiteljici Marjeti, rojeni Cimperšek, oba rodom iz Sevnice, kot starejši izmed dveh otrok...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KRIŽAN, Ivan
13. november 1868 - 7. junij 1924
Po rodu je bil iz Lenarta v Slovenskih goricah. Kljub veliki nadarjenosti gimnazije v Mariboru ni mogel dokončati zaradi slabih gm...
Datum vnosa: 3. maj 2015
LEINMÜLLER, Josip
1822 - 29. april 1898
Šolal se je na rodnem Dunaju. Na Dolenjskem je služboval pri okrajih Šrajbarski turn (do 1850) in Krško kot geometer ter v Novem m...
Datum vnosa: 23. marec 2015
LÉNARD, Leopold
2. november 1876 - 23. januar 1962
Po ordinaciji (1902) je študiral teologijo v Innsbrucku (1902–3), filozofijo v Lvovu (1903–4) in na Dunaju (1904–06), nato kot kat...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
LEVEC, Anton
13. junij 1852 - 15. junij 1936
V Ljubljani je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo (1865–73), kjer je 1873 maturiral. Pravo je doštudiral na Dunaju 1873–77. 1879 ...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
MATKO, Ivan
25. julij 1885 - 10. avgust 1945
Ljudsko šolo je obiskoval v Brestanici, kjer je bil njegov oče Ivan do 1896 ravnatelj, gimnazijo v Celju, 5. razred v Mariboru, 6....
Datum vnosa: 23. marec 2015
MEDVED, Anton
6. december 1862 - 26. februar 1925
Izhaja iz kmečke družine. Ljudsko šolo je obiskoval v Rajhenburgu (Brestanici) in Brežicah, gimnazijo v Mariboru (1877-1885), bil ...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MRZEL, Ludvik
28. junij 1904 - 28. september 1971
Družina je živela v Loki pri Zidanem Mostu, kjer je bil oče Jurij uradnik. Kmalu po njegovem rojstvu so se preselili v Trbovlje, t...
Datum vnosa: 24. marec 2015
RAINER, Franc
23. marec 1902 - 6. september 1991
Osnovno šolo je obiskoval v Kranju (1908-1912), realno gimnazijo v Ljubljani (maturiral 1919), tehniko študiral v Ljubljani (1919/...
Datum vnosa: 26. marec 2015
ZAVRŠNIK, Alojz
13. januar 1953 -
Rodil se je Alojzu Završniku in Mariji, rojeni Rak, kot starejši izmed dveh otrok. Osnovno šolo je obiskoval najprej v Tržišču, kj...
Datum vnosa: 29. marec 2015


Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh