230 oseb Posavci.si Posavci.si
x

     Kraji delovanja

Artiče (1)
Banja Luka (1)
Bela Krajina (1)
Benetke (Italija) (1)
Beograd (7)
Blanca (1)
Bohinjska Bistrica (1)
Boštanj (6)
Brestanica (8)
Brežice (15)
Brioni (Hrvaška) (1)
Brno (1)
Bučka (1)
Buenos Aires (Argentina) (1)
Celje (11)
Celovec (Avstrija) (1)
Cerklje ob Krki (3)
Cerknica (1)
Čateške Toplice (1)
Čatež ob Savi (3)
Češka (1)
Dobrna (1)
Dolenji Boštanj (1)
Dolenjske Toplice (1)
Drnovo (1)
Dunaj (7)
Gorenji Leskovec (1)
Gorenjska (1)
Gorica (3)
Gornji Logatec (1)


12345

Ljubljana

 
ALBRECHT, Vera
12. februar 1895 - 25. maj 1971
Izhaja iz znane Kesslerjeve družine, podpornice književnikom moderne. Poročena je bila s književnikom in prevajalcem Franom Albreh...
Datum vnosa: 11. maj 2016
ARH, Franc
4. maj 1940 -
Izhaja iz kmečke družine. Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je končal v Leskovcu pri Krškem, triletno šolo za učence v trgovini v No...
Datum vnosa: 11. maj 2016
BANIČ, Janez
2. januar 1928 -
Osnovno šolo je obiskoval v Sv. Križu (Podbočje) (1935-1939), gimnazijo v Ljubljani (1939-1947), veterinarski študij v Zagrebu (19...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BANIČ, Stanko
22. november 1913 - 4. julij 2005
Osnovno šolanje je opravil v Leskovcu pri Krškem (1920-1924), gimnazijsko v Ljubljani, medicino je študiral v Ljubljani (1932-1934...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BAVDEK, Srdan Valentin
8. februar 1937 -
Gimnazijo je obiskoval v Kranju, diplomiral na veterinarskem oddelku Biotehniške fakultete v Ljubljani (1962), magistriral (1965) ...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BENKO, Vladimir (Vlado, Leon)
25. junij 1917 - julij 2011
Diplomiral je na Filozofski fakulteti (filozofija), doktoriral iz političnih ved (1965). Študijsko se je izpopolnjeval v ZDA (1963...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BEZLAJ, Josip
14. marec 1855 - 29. september 1935
Maturiral je na ljubljanski realki, dva semestra študiral tehniko, nato pa obiskoval enoletni praktični učiteljski tečaj in opravi...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BUČAR, Franc
4. avgust 1926 - 25. september 2000
Po osnovnošolski izobrazbi v Kostanjevici na Krki je maturiral na klasični gimnaziji v Ljubljani (1945), študiral veterino v Zagre...
Datum vnosa: 15. marec 2015
CERJAK, Slavko
6. februar 1956 - 22. marec 2008
Prvi in drugi razred osnovne šole je obiskoval v Artičah, ostale razrede osemletke pa v Krškem. V Brežicah je hodil na gimnazijo, ...
Datum vnosa: 16. marec 2015
CIMPERŠEK, Rudi
12. oktober 1922 - 28. oktober 1990
Rodil se je gostilničarju in založniku piva Rudolfu Cimperšku in Marjeti, rojeni Herodež, kot drugi izmed štirih otrok. Po končani...
Datum vnosa: 29. marec 2015
COSTA, Henrik
28. maj 1796 - 21. april 1870
Osnovno in gimnazijsko šolanje je opravil v Ljubljani. Leta 1812 je šolanje opustil in se preselil v Krško. Kot finančni uradnik j...
Datum vnosa: 16. marec 2015
DIDEK, Josip
16. marec 1917 - 20. januar 1989
Sin geometra Rudolfa Didka (1882-1963), ki je služboval tudi v Krškem, in brat slikarja Zorana. Otroštvo je preživljal v Podbočju ...
Datum vnosa: 15. marec 2015
DIDEK, Zoran
11. junij 1910 - 27. oktober 1975
Mladost je preživljal v Sv. Križu (Podbočju), od koder je bila mati Ana, roj. Stritar (1888). Na meščanski šoli v Krškem ga je ris...
Datum vnosa: 16. marec 2015
DOBOVŠEK, Fran
14. april 1876 - 2. oktober 1915
Rodil se je kmetu Janezu Dobovšku in Heleni, rojeni Jakšič. Po končani osnovni šoli v domačem kraju je dva gimnazijska razreda obi...
Datum vnosa: 29. marec 2015
DRENOVEC, Franc (Franček)
20. julij 1917 - 25. avgust 1968
Klasično gimnazijo je končal v Ljubljani, študiral književnost na univerzi v Nancyju (Francija), a zaradi vojne študija ni končal....
Datum vnosa: 16. marec 2015
ERŽEN ŠUŠTARŠIČ, Alenka
21. januar 1926 - 21. februar 2005
Kiparstvo je študirala na Akademiji za likovno umetnost (prof. Boris in Zdenko Kalin, Frančišek Smerdu) v Ljubljani (1946-1950), k...
Datum vnosa: 16. marec 2015
FABINC, Franc
14. avgust 1881 - 3. februar 1923
Po ljudski šoli v Kostanjevici na Krki je obiskoval meščansko v Krškem, učiteljišče v Ljubljani (maturiral 1901). Služboval je v L...
Datum vnosa: 16. marec 2015
FILIPIČ, Janez (Ivan)
29. avgust 1887 - 31. december 1972
Bil je dijak Alojzijevišča (Collegium Aloysianum), v duhovnika je bil posvečen 5.7.1911, v 3. letniku bogoslovja. Služboval je kot...
Datum vnosa: 16. marec 2015
GABRŠEK, Fran
13. oktober 1856 - 16. januar 1937
Osnovno šolo je obiskoval v Homcu, Mengšu, Kamniku in Ljubljani, nižjo gimnazijo in učiteljišče v Ljubljani (maturiral 1876), izpi...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GERLOVIČ, Franc
26. februar 1887 - februar 1944
Meščansko šolo je obiskoval v Krškem, nadaljeval v novomeški gimnaziji in maturiral na klasični gimnaziji v Ljubljani. Medicino je...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GLAS, Miroslav
15. februar 1950 - 27. junij 2008
Rodil se je železničarju Jožetu Glasu in Ani, rojeni Veber, kot mlajši izmed dveh sinov. Po končani osnovni šoli v Sevnici je šola...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GNEDIČ KOZINC, Justina
21. november 1917 - 30. marec 2005
Z materjo Frančiško, rojeno Pešec, in starimi starši je odraščala na Mrtovcu nad Boštanjem. Očeta, ruskega vojnega ujetnika, ni ni...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GORIŠEK, Bojan
5. junij 1962 -
Rodil se je gostilničarskemu paru Alojzu Gorišku in Mariji, rojeni Jež, kot mlajši izmed dveh sinov. Mladost je preživel v domači ...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GRABRIJAN, Dušan
29. december 1899 - 22. oktober 1952
V osnovno šolo je hodil v Krškem, na realko v Ljubljani, tu je tudi študiral na Tehniški fakulteti (diplomiral 1924). Izpolnjeval ...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GSPAN, Alfonz
20. marec 1878 - 31. marec 1963
Njegov oče Julij je bil v Kostanjevici na Krki in Krškem (1878-1888) notar, navdušeno je zbiral školjke. Alfonz je ljudsko šolo ob...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GSPAN, Julij
7. oktober 1907 - 20. april 1986
Sin Alfonza Gspana in mlajši brat literarnega zgodovinarja Alfonza. Tudi on se je izobraževal v Ljubljani (osnovna šola, gimnazija...
Datum vnosa: 17. marec 2015
HAFNER, Mate
25. avgust 1865 - 31. julij 1946
Ljudsko šolo je obiskoval v Žabnici (1871-1873) in Škofji Loki (1873-1875), realno gimnazijo v Kranju (1875-1879), gimnazijo v Lju...
Datum vnosa: 19. marec 2015
HORVAT, Urban
17. maj 1867 - 7. junij 1948
 Tiskarstva (akcidenčni stavec) se je učil v Krajčevi tiskarni v Novem mestu (1885-1888). Eno leto je tudi služboval pri Janezu Kr...
Datum vnosa: 19. marec 2015
HROVATIN, Makso
19. julij 1883 - 27. september 1967
Osnovno šolo je obiskoval v Brežicah, meščansko v Krškem (1894-1897) in se izučil za tiskarja v ljubljanski Narodni tiskarni (1897...
Datum vnosa: 20. marec 2015
IRGOLIČ, Rafko
29. december 1933 -
Rodil se je kot Rafael orožniku Matiji Irgoliču iz Hoč in Julijani, rojeni Lipovšek, iz Sevnice. Zgodnja otroška leta je preživel ...
Datum vnosa: 29. marec 2015
IRGOLIČ, Nada
10. marec 1940 -
Rodila se je železničarju in glasbeniku Martinu Jamšku z Jelovega pri Radečah in Mihaeli, rojeni Vovk, z Ledine pri Sevnici. Po ko...
Datum vnosa: 29. marec 2015
JAKOPIN, Gitica
14. avgust 1928 - 9. marec 1996
Rojena je bila v trgovski družini Vahčič. Osnovno šolo je obiskovala v Krškem, klasično gimnazijo sprva v Ljubljani (1938-1941), n...
Datum vnosa: 20. marec 2015
JESENKO, Rok
5. avgust 1880 - 14. marec 1966
Rodil se je kmetu Francu Jesenku in Ceciliji, rojeni Slatinšek. Po končani osnovni šoli v domačem kraju je vstopil v novo odprto s...
Datum vnosa: 29. marec 2015
KASPRET, Anton
22. april 1850 - 27. oktober 1920
Po ljudski šoli v Pilštanju je gimnazijo obiskoval v Celju, zgodovino je študiral v Gradcu.Kot gimnazijski suplent je poučeval v C...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KERIN, Joža
13. januar 1912 - 17. december 2006
Hči Franca Kerina in Josipine Javornik je bila že v zgodnjem otroštvu izrazito samostojna. Osnovno šolo je končala v Sv. Križu, me...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KLEMENČIČ, Tone
3. maj 1913 - 30. oktober 2001
Pred drugo svetovno vojno je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani (1938). Po diplomi se je zaposlil v sodstvu, med vojno je ...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KLEMENČIČ, Fran
12. oktober 1880 - 3. november 1961
Slikarjev oče Franc Klemenčič izhaja iz Boštanja pri Sevnici. V Ljubljani si je poiskal delo in tam se mu je rodil prvi sin Fran. ...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KNOBLOCH, Anton
1795 - 13. november 1882
1813 je vstopil v 17. pemski pešpolk Reiss-Plauen. 16.-19. oktobra tega leta se je udeležil bitke narodov pri Leipzigu, v kateri s...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KOŠIR, Zoran
3. december 1963 -
Rodil se je Jožetu Koširju in Mariji, rojeni Beber, kot mlajši izmed dveh sinov. Po končani osnovni in nižji glasbeni šoli v Sevni...
Datum vnosa: 3. maj 2015
LAMUT, Vladimir
19. avgust 1915 - 31. marec 1962
Na Čatežu ob Savi je bil njegov oče učitelj, leta 1922 premeščen v Novo mesto, kjer je Vladimir obiskoval osnovno šolo in gimnazij...
Datum vnosa: 23. marec 2015
LENIČ, Stanislav
6. november 1911 - 4. januar 1991
Zelo zgodaj je izgubil mater, oče je po njegovem rojstvu odšel za boljšim zaslužkom v Ameriko, zato je otroštvo preživel pri sorod...
Datum vnosa: 23. marec 2015
LESKOŠEK, Janko
14. maj 1916 - 13. maj 1988
Študiral je psihologijo in pedagogiko na Filozofski fakulteti v Beogradu. Med drugo svetovno vojno je bil v ujetništvu v Nemčiji. ...
Datum vnosa: 23. marec 2015
LEVEC, Anton
13. junij 1852 - 15. junij 1936
V Ljubljani je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo (1865–73), kjer je 1873 maturiral. Pravo je doštudiral na Dunaju 1873–77. 1879 ...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
LIPOVŠEK, Gašper
4. december 1886 - 13. september 1956
Rodil se je železniškemu čuvaju Gašperju Lipovšku z Ledine pri Sevnici in Jožefi, rojeni Možic, iz Boštanja. Konec 19. stoletja se...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
LISEC, Tomaž
19. februar 1978 -
Rodil se je Antonu Liscu in Alojziji, rojeni Vinder, kot najstarejši izmed treh sinov. Po končani osnovni šoli v Boštanju (1985–93...
Datum vnosa: 29. marec 2015
MAIER, Anton
19. november 1859 - 28. januar 1943
Primarno izobrazbo je dobil v domačem kraju, v Ljubljani pa obiskoval učiteljišče (maturiral 1878). Služboval je v Kranjski Gori (...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MAJCEN, Milan
17. november 1914 - 29. oktober 1941
Rodil se je posestniku, obrtniku in družbeno-političnemu delavcu Ivanu Majcnu in Mariji, rojeni Frelih, kot drugi izmed osmih sino...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
MAKOVIC, Anton
krščen 11. januarja 1750 - 17. oktober 1803
Medicino je pričel študirati 1770. leta na dunajski univerzi, na Dunaju je 1776 tudi magistriral iz kirurgije in anatomije, porodn...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MATKO, Ivan
25. julij 1885 - 10. avgust 1945
Ljudsko šolo je obiskoval v Brestanici, kjer je bil njegov oče Ivan do 1896 ravnatelj, gimnazijo v Celju, 5. razred v Mariboru, 6....
Datum vnosa: 23. marec 2015
MUSEK, Vitko
8. julij 1917 - 26. januar 1994
Oba starša sta bila učitelja, iz Rajhenburga prestavljena v Sv. Vid pri Ptuju, kjer je Vitko obiskoval ljudsko šolo, realno gimnaz...
Datum vnosa: 24. marec 2015
ORAŽEN, Ivan
8. februar 1869 - 11. marec 1921
Ljudsko šolo je obiskoval v Kostanjevici na Krki, gimnazijo v Ljubljani (1881-1888) in Novem mestu (maturiral 1889). Medicino je š...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PAULIN, Alfonz
14. september 1853 - 1. december 1942
Oče August je bil oskrbnik veleposestva Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem pri grofu Antonu Aleksandru Auerspergu (med 1850 in ...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PETRIČ, Jožef
15. marec 1877 - 19. april 1935
V času obiskovanja gimnazije v Ljubljani je bil član Zadruge, dijaškega društva somišljenikov in tvorcev moderne. Študiral je filo...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PETROVČIČ, Miran (Branimir)
14. oktober 1904 - 16. oktober 1969
V Kostanjevici na Krki je oče služboval kot uradnik na Okrajnem sodišču Kostanjevica, leta 1909 se je družina preselila v Ljubljan...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PIR(E)C, Alfonz
13. november 1860 - 7. julij 1909
 Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, pravo študiral na Dunaju. Po 1883 je služboval v Ljubljani, nato v Logatcu, v Krškem kot okra...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PIRC, Alfonz
8. avgust 1893 - 5. julij 1973
Bil je sin pisatelja in krškega okrajnega glavarja Alfonza Pirca. Maturiral je na gimnaziji v Kranju (1911), nato je študiral kult...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PRAUNSEIS, Alojzij
20. marec 1866 - 3. avgust 1934
Rodil se je trgovcu in občinskemu svetovalcu Francu Praunseisu in Alojziji, rojeni Kaulič, v hiši na Glavnem trgu 16. Občutek naro...
Datum vnosa: 29. marec 2015
RAČIČ, Alojzij
21. maj 1847 - 14. november 1925
Bil je sin Andreja Račiča, izdelovalca orgel. Po osnovnem šolanju pri očetu je 2. razred realke obiskoval v Celju, nato dveletni p...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RAČIČ, Božo (Kume)
26. marec 1887 - 27. maj 1980
Ljudsko šolo je obiskoval na Čatežu ob Savi, učiteljišče v Ljubljani (maturiral 1909). Poučeval je na Kalu pri Krmelju (1909-1914)...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RAINER, Franc
23. marec 1902 - 6. september 1991
Osnovno šolo je obiskoval v Kranju (1908-1912), realno gimnazijo v Ljubljani (maturiral 1919), tehniko študiral v Ljubljani (1919/...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RATAJEC, Anton
29. december 1873 - 3. januar 1939
Rojen je bil v kmečki družini, se šolal na Bučki, na gimnaziji v Novem mestu (maturiral 1894), na Teološki fakulteti v Ljubljani (...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RAVNIKAR, Jernej
18. avgust 1856 - 11. december 1920
V Ljubljani je končal 5-razredno gimnazijo in učiteljišče. Zaposlil se je v Komendi, poučeval v Krškem kot pomožni učitelj na mešč...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RAZLAG, Jakob Radoslav
12. junij 1826 - 5. junij 1880
Rojen je bil v kmečki družini kot šesti otrok. Osnovno šolo je obiskoval v Mali Nedelji, zatem je šolanje nadaljeval na gimnaziji ...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RESSEL, Josef
29. julij 1793 - 9. oktober 1857
Ljudsko šolo je obiskoval v domačem kraju, gimnazijo v Linzu, topničarsko šolo (od 1809) v Čeških Budejovicah, po treh letih pa na...
Datum vnosa: 26. marec 2015
ROSTOHAR, Mihajlo
30. julij 1878 - 5. avgust 1966
Osnovno šolo je obiskoval v Leskovcu pri Krškem, meščansko v Krškem. Nadaljeval je na gimnaziji v Ljubljani, kjer je bil zaradi so...
Datum vnosa: 26. marec 2015
UMEK, Igor
19. januar 1956 -
Rodil se je Radu Umku in Ani, rojeni Kos, kot najstarejši izmed štirih otrok. Otroštvo in mladost je preživel v Sevnici. Po končan...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ZAVRŠNIK, Alojz
13. januar 1953 -
Rodil se je Alojzu Završniku in Mariji, rojeni Rak, kot starejši izmed dveh otrok. Osnovno šolo je obiskoval najprej v Tržišču, kj...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ŽNIDARŠIČ, Ivica
25. junij 1934 -
Rodila se je kot Ivanka kmetu Martinu Žnidaršiču in trgovki Angeli, rojeni Krašovec, kot šesta izmed osmih otrok. V otroštvu je ok...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ZORKO, Janez
16. december 1937 -
Rodil se je kmetu Janezu Zorku in Ani, rojeni Strajnar, kot najstarejši izmed štirih otrok. Osnovno šolo je obiskoval v Zabukovju,...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ZUPANČIČ, Cvetko
26. maj 1924 - 10. maj 2010
Rodil se je rudarskemu inženirju Antonu Zupančiču in Mariji, rojeni Slapšak, iz Boštanja kot drugi izmed treh otrok. Osnovno šolo ...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ŽVEGLIČ, Roman
3. april 1964 -
Rodil se je kmetu Karlu Žvegliču in Mariji, rojeni Košar, kot drugi izmed treh otrok. Otroštvo je preživel na hribovski kmetiji v ...
Datum vnosa: 29. marec 2015


Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh