230 oseb Posavci.si Posavci.si
x

     Kraji delovanja

Artiče (1)
Banja Luka (1)
Bela Krajina (1)
Benetke (Italija) (1)
Beograd (7)
Blanca (1)
Bohinjska Bistrica (1)
Boštanj (6)
Brestanica (8)
Brežice (15)
Brioni (Hrvaška) (1)
Brno (1)
Bučka (1)
Buenos Aires (Argentina) (1)
Celje (11)
Celovec (Avstrija) (1)
Cerklje ob Krki (3)
Cerknica (1)
Čateške Toplice (1)
Čatež ob Savi (3)
Češka (1)
Dobrna (1)
Dolenji Boštanj (1)
Dolenjske Toplice (1)
Drnovo (1)
Dunaj (7)
Gorenji Leskovec (1)
Gorenjska (1)
Gorica (3)
Gornji Logatec (1)


12345

Leskovec pri Krškem

 
BUCELLA (WUZELLA), Matija (Mathias)
? - 1669
V letih 1657-1669 je bil župnik leskovške župnije, ki je takrat zajemala tudi današnje župnije Cerklje ob Krki, Krško in Veliki Tr...
Datum vnosa: 15. marec 2015
ČANDER, Alojzij (Vekoslav)
17. maj 1889 - 12. april 1931
 Osnovno šolo je obiskoval v Zibiki, gimnazijo v Celju, učiteljišče v Mariboru. Leta 1909 je končal še Bervarjevo orglarsko šolo v...
Datum vnosa: 16. marec 2015
GAGERN, Friedrich
26. junij 1882 - 15. november 1947
Mladost je preživel na Mokricah. Skupaj z bratoma Nikolajem in Hansom je imel privatne vzgojitelje, kot domači učitelj ga je pouče...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GALE, Ana
27. april 1909 - 8. januar 1944
Rodila se je kretničarju in malemu posestniku Francu Galetu in Frančiški, rojeni Žitnik, kot peta izmed šestih otrok. Štiriletno s...
Datum vnosa: 29. marec 2015
JAKOPIN, Gitica
14. avgust 1928 - 9. marec 1996
Rojena je bila v trgovski družini Vahčič. Osnovno šolo je obiskovala v Krškem, klasično gimnazijo sprva v Ljubljani (1938-1941), n...
Datum vnosa: 20. marec 2015
JARC, Franc
3. februar 1845 - 14. oktober 1911
Študij bogoslovja je končal v Ljubljani (posvečen 1870). Kot kaplan je služboval v Dolu, Leskovcu pri Krškem (1874-1882), kot župn...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KOBE, Jurij
8. junij 1807 - 29. junij 1858
Ljudsko šolo in gimnazijo je končal v Karlovcu, licej v Ljubljani (1832-1834) in tu študiral tudi bogoslovje, v duhovnika je bil p...
Datum vnosa: 20. marec 2015
LAZARINI, Adam Ludvik
19.12.1722 - 23. marec 1795
Posamezniki iz baronske rodbine Lazarini so večkrat prihajali v službo tudi v kraje današnje občine Krško in Posavja. Prvi znani j...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MAIER, Anton
19. november 1859 - 28. januar 1943
Primarno izobrazbo je dobil v domačem kraju, v Ljubljani pa obiskoval učiteljišče (maturiral 1878). Služboval je v Kranjski Gori (...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MARENZI, Antonio Georgio
20.09.1596 - 22.10.1662
Plemiška rodbina Marenzi izhaja iz Lombardije, od 1489 je glavna veja živela v Trstu. Ime Antonia G. je največkrat zapisano v lati...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MONTAGNANA, Polidor de, plemeniti
ok. 1530 - 02.10.1604
Študiral je v Benetkah in Padovi, kar mu je omogočil sorodnik, kostanjeviški (kasneje stiški) opat Wolfgang Neff. Okoli 1550 je po...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PETELIN, Ruža Lucija
6. september 1905 - 27. april 1974
Živela je na Belem bregu (zdaj del Leskovca pri Krškem) in obiskovala meščansko šolo v Krškem. Kasneje je absolvirala učiteljišče ...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PIRC, Rezi
27. marec 1923 - 22. oktober 1999
Šestrazredno osnovno šolo je obiskovala v Leskovcu pri Krškem in meščansko v Krškem (1935-1939), potem pa do vojne delala na domač...
Datum vnosa: 24. marec 2015
ŽNIDARŠIČ, Ivica
25. junij 1934 -
Rodila se je kot Ivanka kmetu Martinu Žnidaršiču in trgovki Angeli, rojeni Krašovec, kot šesta izmed osmih otrok. V otroštvu je ok...
Datum vnosa: 29. marec 2015


Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh