230 oseb Posavci.si Posavci.si
x

     Poklici in dejavnosti

voditeljica študijskih krožkov (1)
agronom (2)
arheolog (1)
arhitekt (1)
arhivar (1)
artist (1)
balonarski umetnik (1)
banski inšpektor (1)
bibliotekarka (1)
botanik (3)
cistercijan (2)
časnikar (4)
častnik (2)
čebelar (1)
defektolog (1)
dirigent (1)
domoljub (3)
dramatik (2)
društvena delavka (1)
društveni delavec (5)
družbena delavka (3)
družbeni delavec (15)
družbenopolitični delavec (8)
družinski terapevt (1)
duhovnik (25)
dvorni sodni svetnik  (1)
ekološki strokovnjak (1)
ekonomist (3)
enolog (1)
entomolog (1)


1234567

učitelj

 
BELLE, Ivan
14. maj 1867 - 30. maj 1924
Ljudsko šolo in gimnazijo (1878-1883) je obiskoval v Novem mestu in po 5. gimnazijskem razredu nadaljeval na kmetijski šoli na Sla...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BEZLAJ, Josip
14. marec 1855 - 29. september 1935
Maturiral je na ljubljanski realki, dva semestra študiral tehniko, nato pa obiskoval enoletni praktični učiteljski tečaj in opravi...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BREGANT, Jurij
23. avgust 1840 - 24. december 1920
Ljudsko šolo je obiskoval v Sevnici, učiteljski izpit opravil v Mariboru, ko je že bil učitelj pri Svetem Antonu (Gorenjem Leskovc...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BRINAR, Josip
1. november 1874 - 11. marec 1959
Učiteljišče je absolviral v Mariboru (1893) in nato služboval v Slovenski Bistrici in Vojniku. 1898 je opravil izpit za meščanske ...
Datum vnosa: 15. marec 2015
GABRŠEK, Fran
13. oktober 1856 - 16. januar 1937
Osnovno šolo je obiskoval v Homcu, Mengšu, Kamniku in Ljubljani, nižjo gimnazijo in učiteljišče v Ljubljani (maturiral 1876), izpi...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GASPARI, Tone
16. januar 1893 - 4. januar 1985
 Osnovno šolo je obiskoval na Rakeku in v Postojni, končal tri razrede gimnazije in učiteljišče v Ljubljani (1908-1912) in se 1.11...
Datum vnosa: 17. marec 2015
HUMEK, Dragotin
16. september 1877 - 15. november 1958
Na Raki je obiskoval ljudsko šolo (1884-1889), meščansko v Krškem (1889-1893), učiteljišče v Ljubljani (maturiral 1897). Izpopolnj...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KALIGER, Anton
1798 - 18. januar 1879
Devetnajstleten je bil nastavljen za organista, mežnarja in farnega učitelja v Sv. Križu pri Kostanjevici (Podbočje). V kraju je p...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KALIGER, Ferdinand
9. november 1852 - 6. april 1929
Opravil je »pripravnico« v Ljubljani in se zaposlil leta 1872 na enorazrednici v Šent Juriju pod Kumom (enorazrednica je bila tu u...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KALIGER, Karel (Karol)
22. oktober 1838 - 20. oktober 1899
Bil je sin učitelja Antona. V Sv. Križu je poučeval od 16. oktobra 1879 do smrti. Ob njegovem prihodu je šola postala dvorazrednic...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KLADNIK, Josip
4. november 1888 - 18. april 1966
Rodil se je posestniku in sedlarju Jožefu Kladniku in Jožefi, rojeni Škofca, iz Šmarja v hiši na Gl. trgu 38. Obiskoval je osnovno...
Datum vnosa: 29. marec 2015
KLADNIK, Josip
4. november 1888 - 18. april 1966
Rodil se je posestniku in sedlarju Jožefu Kladniku in Jožefi, rojeni Škofca, iz Šmarja v hiši na Gl. trgu 38. Obiskoval je osnovno...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KUNSTIČ, Ivan
1847 - 20. februar 1939
Poučeval je od 1866 kot začasni učitelj na Velikem Kamnu pri Koprivnici, 1870–71 kot učitelj - suplent v Rajhenburgu (Brestanici),...
Datum vnosa: 3. maj 2015
MAGERL, Ivan
4. november 1880 - 4. februar 1932
Ljudsko in meščansko šolo je obiskoval v Krškem, učiteljišče v Ljubljani (maturiral 1900). Prvo službeno mesto je dobil v enorazre...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MAIER, Anton
19. november 1859 - 28. januar 1943
Primarno izobrazbo je dobil v domačem kraju, v Ljubljani pa obiskoval učiteljišče (maturiral 1878). Služboval je v Kranjski Gori (...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MAJCEN, Andrej
30. september 1904 - 30. september 1999
Misijonarjev oče ANDREJ (+28. 10. 1928, Krško) iz Borovcev pri Ptuju je bil uradnik na sodišču v Mariboru, v Kozjem, Krškem (1908-...
Datum vnosa: 23. marec 2015
RAČIČ, Alojzij
21. maj 1847 - 14. november 1925
Bil je sin Andreja Račiča, izdelovalca orgel. Po osnovnem šolanju pri očetu je 2. razred realke obiskoval v Celju, nato dveletni p...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RAČIČ, Božo (Kume)
26. marec 1887 - 27. maj 1980
Ljudsko šolo je obiskoval na Čatežu ob Savi, učiteljišče v Ljubljani (maturiral 1909). Poučeval je na Kalu pri Krmelju (1909-1914)...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RATAJEC, Anton
29. december 1873 - 3. januar 1939
Rojen je bil v kmečki družini, se šolal na Bučki, na gimnaziji v Novem mestu (maturiral 1894), na Teološki fakulteti v Ljubljani (...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RAVNIKAR, Jernej
18. avgust 1856 - 11. december 1920
V Ljubljani je končal 5-razredno gimnazijo in učiteljišče. Zaposlil se je v Komendi, poučeval v Krškem kot pomožni učitelj na mešč...
Datum vnosa: 26. marec 2015
ROMIH, Tomaž
18. december 1853 - 15. december 1935
Osnovno šolo je obiskoval v Dobju in Celju, gimanzijo v Celju (maturiral 1872), filozofijo, matematiko in fiziko je študiral na un...
Datum vnosa: 26. marec 2015Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh