230 oseb Posavci.si Posavci.si
x

     Poklici in dejavnosti

voditeljica študijskih krožkov (1)
agronom (2)
arheolog (1)
arhitekt (1)
arhivar (1)
artist (1)
balonarski umetnik (1)
banski inšpektor (1)
bibliotekarka (1)
botanik (3)
cistercijan (2)
časnikar (4)
častnik (2)
čebelar (1)
defektolog (1)
dirigent (1)
domoljub (3)
dramatik (2)
društvena delavka (1)
društveni delavec (5)
družbena delavka (3)
družbeni delavec (15)
družbenopolitični delavec (8)
družinski terapevt (1)
duhovnik (25)
dvorni sodni svetnik  (1)
ekološki strokovnjak (1)
ekonomist (3)
enolog (1)
entomolog (1)


1234567

duhovnik

 
ALIČ, Jurij
23. april 1779 - 24. december 1845
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani (1796-1798), filozofijo in teologijo študiral v Gradcu (ordiniran 1805). Služboval je v Laškem ...
Datum vnosa: 11. maj 2016
ARH, Janez Mihael
1678 - po 1730
Izobraževal se je na jezuitskem kolegiju v Ljubljani. Po posvetitvi (1701, na naslov sevniškega gospostva grofice Katarine Auerspe...
Datum vnosa: 5. marec 2015
ARH, Janez Mihael
1678 - po 1730
Izobraževal se je na jezuitskem kolegiju v Ljubljani. Po posvetitvi (1701, na naslov sevniškega gospostva grofice Katarine Auerspe...
Datum vnosa: 11. maj 2016
BARBIČ, Mihael (Barbo)
21. maj 1869 - 13. september 1943
Srednješolsko izobrazbo je pridobil v Karlovcu, bogoslovje študiral v Gorici (posvečen 1895 v Trstu). Služboval je v Pičnu (kaplan...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BELEC, Ivan
3. april 1856 - 9. junij 1889
V ljudsko šolo je hodil v Kamniku, gimnazijo in semenišče v Ljubljani, leta 1879 je bil posvečen. Kot kaplan je služboval v Starem...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BUCELLA (WUZELLA), Matija (Mathias)
? - 1669
V letih 1657-1669 je bil župnik leskovške župnije, ki je takrat zajemala tudi današnje župnije Cerklje ob Krki, Krško in Veliki Tr...
Datum vnosa: 15. marec 2015
DOBERŠEK, Ivan
28. januar 1865 - 11. december 1939
Gimnazijo je končal v Celju, bogoslovje študiral v Mariboru, kjer je bil posvečen v duhovnika 25. 7. 1892. Kaplanoval je v Radmirj...
Datum vnosa: 29. marec 2015
FILIPIČ, Janez (Ivan)
29. avgust 1887 - 31. december 1972
Bil je dijak Alojzijevišča (Collegium Aloysianum), v duhovnika je bil posvečen 5.7.1911, v 3. letniku bogoslovja. Služboval je kot...
Datum vnosa: 16. marec 2015
FLECK, Jožef
12. marec 1829 - 5. marec 1915
Rodil se je kmetu Valentinu Flecku in Ani, rojeni Kus. V duhovnika je bil posvečen 30. 7. 1857 v Sv. Andražu v Labotski dolini. De...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GOLOB, Jožef
7. december 1922 - 30. januar 2012
Rodil se je posestniku in tovarniškemu delavcu Janezu Golobu in Tereziji, rojeni Stopar. Osnovno šolo je obiskoval v Sevnici. Po g...
Datum vnosa: 29. marec 2015
HLADNIK, Janez
22. december 1902 - 20. junij 1965
Začetno šolsko izobrazbo je pridobil v Rovtah in Škofji Loki, gimnazijo in bogoslovje je študiral v Ljubljani (posvečen 29.6.1927 ...
Datum vnosa: 19. marec 2015
JANŠA, Klemen
18. november 1825 - 22. april 1854
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani (1839-1844), nato licej (1844-1847) in teološki študij (posvečen 30.7.1850). V letu 1851 je bil...
Datum vnosa: 20. marec 2015
JARC, Franc
3. februar 1845 - 14. oktober 1911
Študij bogoslovja je končal v Ljubljani (posvečen 1870). Kot kaplan je služboval v Dolu, Leskovcu pri Krškem (1874-1882), kot župn...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KNAVS, Ivan
19. avgust 1828 - 16. april 1900
V duhovnika je bil posvečen 31.7.1853. Kot kaplan je služboval v Mozlju na Kočevskem (1854), na Blokah (do 1855), Vipavi (do 1857)...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KOBE, Jurij
8. junij 1807 - 29. junij 1858
Ljudsko šolo in gimnazijo je končal v Karlovcu, licej v Ljubljani (1832-1834) in tu študiral tudi bogoslovje, v duhovnika je bil p...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KRAGL, Martin
1. november 1826 - 12. september 1910
Rodil se je kmetu Andreju Kraglu in Mariji, rojeni Podveršič. Bogoslovje je študiral v Celovcu. V mašnika je bil posvečen 25. 7. 1...
Datum vnosa: 3. maj 2015
LASBAHER, Alojz
25. september 1914 - 18. november 1998
V mašnika je bil posvečen 19. 8. 1945 v Mariboru, septembra nato prišel za kaplana v Sevnico, 1948 bil imenovan za župnika v Sevni...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
LAZARINI, Adam Ludvik
19.12.1722 - 23. marec 1795
Posamezniki iz baronske rodbine Lazarini so večkrat prihajali v službo tudi v kraje današnje občine Krško in Posavja. Prvi znani j...
Datum vnosa: 23. marec 2015
LÉNARD, Leopold
2. november 1876 - 23. januar 1962
Po ordinaciji (1902) je študiral teologijo v Innsbrucku (1902–3), filozofijo v Lvovu (1903–4) in na Dunaju (1904–06), nato kot kat...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
LOKAR, France
13. marec 1917 - 16. marec 1994
Študiral je na Teološki fakulteti v Ljubljani, posvečen pa je bil leta 1943. Kot kaplan je med leti 1943-1945 služboval v Kostanje...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MARENZI, Antonio Georgio
20.09.1596 - 22.10.1662
Plemiška rodbina Marenzi izhaja iz Lombardije, od 1489 je glavna veja živela v Trstu. Ime Antonia G. je največkrat zapisano v lati...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MAREŠIČ, Frančišek
26. november 1846 - 10. december 1901
Obiskoval je domačo ljudsko šolo, gimnazijo v Novem mestu (maturiral 1867), teologijo je študiral v Ljubljani (1867-1871). V duhov...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MAREŠIČ, Jožef
15. februar 1815 - 16. februar 1872
 Ljudsko šolo je začel obiskovati v Kostanjevici na Krki in nadaljeval v Novem mestu (1817-1820), gimnazijo je obiskoval v Karlovc...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MEDVED, Anton
6. december 1862 - 26. februar 1925
Izhaja iz kmečke družine. Ljudsko šolo je obiskoval v Rajhenburgu (Brestanici) in Brežicah, gimnazijo v Mariboru (1877-1885), bil ...
Datum vnosa: 23. marec 2015
RATAJEC, Anton
29. december 1873 - 3. januar 1939
Rojen je bil v kmečki družini, se šolal na Bučki, na gimnaziji v Novem mestu (maturiral 1894), na Teološki fakulteti v Ljubljani (...
Datum vnosa: 26. marec 2015Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh