Zakaj leksikon v spletni izvedbi?

V okviru projekta Posavski biografski leksikon je vse od leta 2000 potekalo zbiranje biografskih podatkov o pomembnih osebnostih z območja današnje regije Posavje in tistih, ki so bili po svojem delu in življenju kakorkoli povezani s tem prostorom. Po začetni ideji naj bi šlo za obsežno knjižno delo, ki je bilo zasnovano kot sinteza klasičnega regionalnega splošnega biografskega leksikona in popularne izdaje tipa »kdo je kdo«, in bi zajemalo pomembne posameznike od rimskih časov do danes.

Med samimi delom je prišlo odločitve, da naj bi poleg prvotno obravnavanega območja občin Sevnica, Krško in Brežice v leksikon zajeli tudi zgodovinsko vplivna območja Posavja, t. j. območje Bučke, Radeč, Kozjega, Podsrede, Podčetrtka in Bistrice ob Sotli. Nabor potencialnih osebnosti, ki bi jih zajemal leksikon, se je s prvotnih 600 postopoma širil in abecedni seznam njihovih imen je dosegel število preko 1.500. V začetni fazi je projekt sicer podprla občina Krško, medtem ko zavodu ni uspelo pridobiti podpore Ministrstva za kulturo RS ali drugih javnih virov, občasno pa so ga vendarle podprle nekatere gospodarske družbe in podjetniki.

Priprava leksikona v knjižni obliki se je iz različnih vzrokov močno zavlekla in vse bolj je postajalo jasno, da je ne bo mogoče realizirati v načrtovani izvedbi. Medtem so se drugod po Sloveniji pojavili prvi spletni biografski leksikoni in tudi v uredništvu Posavskega biografskega leksikona smo začeli razmišljati v tej smeri, dokončna odločitev pa je bila sprejeta v letu 2013.

Prednosti in večje možnosti spletne izvedbe biografskega leksikona so postajale vse bolj očitne: večja dostopnost, ki je pomenila tudi večjo uporabnost leksikona za različne skupine uporabnikov, ki jih knjižna izdaja ne bi mogla doseči zaradi geografskih, generacijskih, finančnih in drugih razlogov; ažurnejše dopolnjevanje tako števila zajetih osebnosti kot podatkov v že objavljenih geslih, vključevanje dodatnega slikovnega gradiva, idr.
Nenazadnje se je s širitvijo regionalnih spletnih leksikonov pokazalo smiselno pridružiti Posavke in Posavce bioleksu Znani Slovenci.