230 oseb Posavci.si Posavci.si
xRezultati iskanja
Število oseb: 236

?, Martin
neznan - poletje 1557
Izhaja iz Bellinzona (Velisone, Belisonne) v Italiji. Bil je gradbeni mojster. Med leti 1529 in 1557 je živel v Brežicah in prevze...
Datum vnosa: 23. marec 2015
ALBRECHT, Vera
12. februar 1895 - 25. maj 1971
Izhaja iz znane Kesslerjeve družine, podpornice književnikom moderne. Poročena je bila s književnikom in prevajalcem Franom Albreh...
Datum vnosa: 11. maj 2016
ALIČ, Jurij
23. april 1779 - 24. december 1845
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani (1796-1798), filozofijo in teologijo študiral v Gradcu (ordiniran 1805). Služboval je v Laškem ...
Datum vnosa: 11. maj 2016
ANTOLIČ, Franc
25. november 1879 - 11. december 1943
Šolo je najbrž obiskoval v Ormožu in Mariboru, po poklicu je bil pravnik. V Krškem je delal po letu 1900 do 1920 pri notarju Jurij...
Datum vnosa: 5. marec 2015
ANZELC, Alojz
6. avgust 1934 - 16. avgust 2013
Rodil se je tesarju Alojzu Anzelcu, rodom iz Notranjske, in Julijani, rojeni Pešec, iz Apnenika pri Boštanju, kot drugi izmed štir...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ARH, Franc
4. maj 1940 -
Izhaja iz kmečke družine. Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je končal v Leskovcu pri Krškem, triletno šolo za učence v trgovini v No...
Datum vnosa: 11. maj 2016
ARH, Janez Mihael
1678 - po 1730
Izobraževal se je na jezuitskem kolegiju v Ljubljani. Po posvetitvi (1701, na naslov sevniškega gospostva grofice Katarine Auerspe...
Datum vnosa: 11. maj 2016
ARH, Janez Mihael
1678 - po 1730
Izobraževal se je na jezuitskem kolegiju v Ljubljani. Po posvetitvi (1701, na naslov sevniškega gospostva grofice Katarine Auerspe...
Datum vnosa: 5. marec 2015
ARRER, Ignacij
31. julij 1744 - 1817
Domnevno se je šolal na Tirolskem. Po poroki z Radovljičanko Terezijo Juvanelli je imel v Radovljici v sedemdesetih in osemdesetih...
Datum vnosa: 5. marec 2015
AŠIČ, Simon
30. november 1906 - 25. avgust 1992
Ob rojstvu je dobil ime Jožef. Osnovno šolo je obiskoval v Brestanici (1915-1919), nato je kot gojenec stiških cistercijanov obisk...
Datum vnosa: 5. marec 2015
AVSEC, Dejan
11. december 1945 -
Osnovno šolo je obiskoval v Krškem, srednjo šolo v Celju. Študiral je na Visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru, kjer je tud...
Datum vnosa: 15. marec 2015
AVSENAK, Branko
14. oktober 1930 - 24. julij 1994
 V letih 1942-1945 je živel na Senovem in na Kozjanskem. Prvi razred realne gimnazije je obiskoval v Ljubljani (1941/1942), meščan...
Datum vnosa: 15. marec 2015
AVSENAK, Branko
14. oktober 1930 - 24. julij 1994
V letih 1942-1945 je živel na Senovem in na Kozjanskem. Prvi razred realne gimnazije je obiskoval v Ljubljani (1941/1942), meščans...
Datum vnosa: 11. maj 2016
BANIČ, Janez
2. januar 1928 -
Osnovno šolo je obiskoval v Sv. Križu (Podbočje) (1935-1939), gimnazijo v Ljubljani (1939-1947), veterinarski študij v Zagrebu (19...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BANIČ, Stanko
22. november 1913 - 4. julij 2005
Osnovno šolanje je opravil v Leskovcu pri Krškem (1920-1924), gimnazijsko v Ljubljani, medicino je študiral v Ljubljani (1932-1934...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BARBIČ, Mihael (Barbo)
21. maj 1869 - 13. september 1943
Srednješolsko izobrazbo je pridobil v Karlovcu, bogoslovje študiral v Gorici (posvečen 1895 v Trstu). Služboval je v Pičnu (kaplan...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BAVDEK, Srdan Valentin
8. februar 1937 -
Gimnazijo je obiskoval v Kranju, diplomiral na veterinarskem oddelku Biotehniške fakultete v Ljubljani (1962), magistriral (1965) ...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BELEC, Ivan
3. april 1856 - 9. junij 1889
V ljudsko šolo je hodil v Kamniku, gimnazijo in semenišče v Ljubljani, leta 1879 je bil posvečen. Kot kaplan je služboval v Starem...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BELLE, Ivan
14. maj 1867 - 30. maj 1924
Ljudsko šolo in gimnazijo (1878-1883) je obiskoval v Novem mestu in po 5. gimnazijskem razredu nadaljeval na kmetijski šoli na Sla...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BENKO, Vladimir (Vlado, Leon)
25. junij 1917 - julij 2011
Diplomiral je na Filozofski fakulteti (filozofija), doktoriral iz političnih ved (1965). Študijsko se je izpopolnjeval v ZDA (1963...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BEZLAJ, Josip
14. marec 1855 - 29. september 1935
Maturiral je na ljubljanski realki, dva semestra študiral tehniko, nato pa obiskoval enoletni praktični učiteljski tečaj in opravi...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BLATNIK, Anton
2. junij 1911 - 1. april 1998
Rodil se je v znani podobarski družini, Francu in Ani Blatnik kot šesti izmed osmih otrok. V stiku s kiparstvom je bil že od otroš...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BORŠTNIK, Božo
27. december 1889 - 28. maj 1974
Osnovno šolo je obiskoval pri očetu Pavlu, učitelju v Hinjah, in v Ljubljani, gimnazijo v Trstu (maturiral 1911). Pravo je študira...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BREGANT, Jurij
23. avgust 1840 - 24. december 1920
Ljudsko šolo je obiskoval v Sevnici, učiteljski izpit opravil v Mariboru, ko je že bil učitelj pri Svetem Antonu (Gorenjem Leskovc...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BRINAR, Josip
1. november 1874 - 11. marec 1959
Učiteljišče je absolviral v Mariboru (1893) in nato služboval v Slovenski Bistrici in Vojniku. 1898 je opravil izpit za meščanske ...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BUČAR, Franc
4. avgust 1926 - 25. september 2000
Po osnovnošolski izobrazbi v Kostanjevici na Krki je maturiral na klasični gimnaziji v Ljubljani (1945), študiral veterino v Zagre...
Datum vnosa: 15. marec 2015
BUCELLA (WUZELLA), Matija (Mathias)
? - 1669
V letih 1657-1669 je bil župnik leskovške župnije, ki je takrat zajemala tudi današnje župnije Cerklje ob Krki, Krško in Veliki Tr...
Datum vnosa: 15. marec 2015
ČANDER, Alojzij (Vekoslav)
17. maj 1889 - 12. april 1931
 Osnovno šolo je obiskoval v Zibiki, gimnazijo v Celju, učiteljišče v Mariboru. Leta 1909 je končal še Bervarjevo orglarsko šolo v...
Datum vnosa: 16. marec 2015
CERJAK, Dinko
26. julij 1895 - 15. januar 1981
Osnovno izobrazbo je pridobil v šoli rojstnega kraja in 1920 diplomiral na Kmetijsko-gozdarski fakulteti v Zagrebu. Zaposlen je bi...
Datum vnosa: 16. marec 2015
CERJAK, Slavko
6. februar 1956 - 22. marec 2008
Prvi in drugi razred osnovne šole je obiskoval v Artičah, ostale razrede osemletke pa v Krškem. V Brežicah je hodil na gimnazijo, ...
Datum vnosa: 16. marec 2015
ČERNETIČ, Karel
12. september 1878 - 26. oktober 1953
Po ljudski šoli v Kostanjevici se je izučil za sedlarja in tapetnika v Brežicah (1894-1897), nato pa je bil obrtnik v Krškem. Za p...
Datum vnosa: 16. marec 2015
CIMPERŠEK, Karel
11. februar 1877 - 19. december 1953
Rodil se je posestniku, gostilničarju in založniku piva Jožefu Cimperšku in Ivani, rojeni Škerta, kot peti izmed devetih otrok. Po...
Datum vnosa: 29. marec 2015
CIMPERŠEK, Mitja
9. april 1937 -
Rodil se je kot edinec trgovcu Milanu Cimperšku iz Sevnice in Hildi, rojeni Kralj, iz Slovenj Gradca. Otroštvo ob Savi in v gozdu ...
Datum vnosa: 29. marec 2015
CIMPERŠEK, Rudi
12. oktober 1922 - 28. oktober 1990
Rodil se je gostilničarju in založniku piva Rudolfu Cimperšku in Marjeti, rojeni Herodež, kot drugi izmed štirih otrok. Po končani...
Datum vnosa: 29. marec 2015
CIMPERŠEK, Rudolf
28. februar 1888 - 1. september 1947
Rodil se je posestniku, gostilničarju in založniku piva Jožefu Cimperšku in Ivani, rojeni Škerta, kot najmlajši izmed devetih otro...
Datum vnosa: 29. marec 2015
COSTA, Henrik
28. maj 1796 - 21. april 1870
Osnovno in gimnazijsko šolanje je opravil v Ljubljani. Leta 1812 je šolanje opustil in se preselil v Krško. Kot finančni uradnik j...
Datum vnosa: 16. marec 2015
ČUBER, Stanislav
21. oktober 1949 -
Po končani Srednji tehnični šoli v Ljubljani (1964-1968) se je zaposlil kot tehnolog v tovarni celuloze in papirja v Krškem (1968-...
Datum vnosa: 16. marec 2015
CVELBAR, Jože
8. februar 1895 - 11. julij 1916
Kot prvorojenec med desetimi otroki na skromni kmetiji je ljudsko šolo obiskoval v Kostanjevici na Krki (do 1907) in gimnazijo v N...
Datum vnosa: 16. marec 2015
DEBELJAK, Janko (Giovanni)
31. avgust 1895 - pred 1961
Zaposlen je bil v avstrijski (hidroaviatik) in starojugoslovanski vojni mornarici (kapitan, inštruktor hidroletalske šole v Boki K...
Datum vnosa: 16. marec 2015
DEREANI, Lenart
1820 - 7. junij 1902
Rodil se je mizarju Lenartu (Leonhardu) Dereaniju in Jožefi, rojeni Rugel, v hiši na Glavnem trgu 22. Mizarskega poklica se je izu...
Datum vnosa: 29. marec 2015
DERNJAČ, Tomaž
14. december 1823 - 31. avgust 1904
1841 je tri mesece obiskoval na c. kr. glavni šoli v Celju tečaj za šolske kandidate in zasebne učitelje. 1. 11. 1842 je nastopil ...
Datum vnosa: 29. marec 2015
DIDEK, Josip
16. marec 1917 - 20. januar 1989
Sin geometra Rudolfa Didka (1882-1963), ki je služboval tudi v Krškem, in brat slikarja Zorana. Otroštvo je preživljal v Podbočju ...
Datum vnosa: 15. marec 2015
DIDEK, Zoran
11. junij 1910 - 27. oktober 1975
Mladost je preživljal v Sv. Križu (Podbočju), od koder je bila mati Ana, roj. Stritar (1888). Na meščanski šoli v Krškem ga je ris...
Datum vnosa: 16. marec 2015
DIMITZ, Ludvik
9. september 1842 - 22. april 1912
Po trirazredni realki v Ljubljani je študiral gozdarstvo v Mariabrunnu (do 1861). Služboval je v Radovljici, na Jesenicah, kot goz...
Datum vnosa: 16. marec 2015
DOBERŠEK, Ivan
28. januar 1865 - 11. december 1939
Gimnazijo je končal v Celju, bogoslovje študiral v Mariboru, kjer je bil posvečen v duhovnika 25. 7. 1892. Kaplanoval je v Radmirj...
Datum vnosa: 29. marec 2015
DOBOVŠEK, Fran
14. april 1876 - 2. oktober 1915
Rodil se je kmetu Janezu Dobovšku in Heleni, rojeni Jakšič. Po končani osnovni šoli v domačem kraju je dva gimnazijska razreda obi...
Datum vnosa: 29. marec 2015
DOKLER, Anton
28. maj 1869 - 29. maj 1959
Rodil se je posestniku Blažu Doklerju in Elizabeti, rojeni Kovač. V Sevnico se je preselil 1896 za pisarja na okrajnem sodišču. Tu...
Datum vnosa: 29. marec 2015
DOLINŠEK, Mirko
21. december 1914 - 31. maj 1971
Rodil se je kot Vladimir zasebnemu uradniku Francu Dolinšku in trgovki Frančiški, rojeni Kisovec, kot četrti izmed petih otrok. Po...
Datum vnosa: 29. marec 2015
DRENEK, Joško
5. januar 1922 - 5. januar 2002
Rodil se je Jožefu Dreneku iz Stare vasi na Bizeljskem in Ceciliji, rojeni Hribernik, iz Lokavca kot drugi izmed petih otrok. Po k...
Datum vnosa: 29. marec 2015
DRENEK SOTOŠEK, Breda
18. oktober 1947 -
Rodila se je Jošku Dreneku in Ani, rojeni Strnad. Po končani osnovni šoli v domačem kraju (1954–62) je končala Kajuhovo gimnazijo ...
Datum vnosa: 29. marec 2015
DRENOVEC, Franc (Franček)
20. julij 1917 - 25. avgust 1968
Klasično gimnazijo je končal v Ljubljani, študiral književnost na univerzi v Nancyju (Francija), a zaradi vojne študija ni končal....
Datum vnosa: 16. marec 2015
DRMELJ, Alojzij
21. maj 1837 - 28. oktober 1915
Rodil se je organistu in posestniku Jožefu Drmelju in Mariji, rojeni Tomšič. Po nekaj tehničnih študijah v Gradcu je najpozneje 18...
Datum vnosa: 29. marec 2015
DRMELJ, Alojzij ml.
17. november 1876 - 5. junij 1943
Rodil se je posestniku Alojziju Drmelju in Mariji, rojeni Slapšak, kot najstarejši izmed petih otrok. Po končani osnovni šoli v Bo...
Datum vnosa: 29. marec 2015
DRNOVŠEK, Franc
27. september 1883 - 29. junij 1966
Rodil se je rudniškemu nadpazniku Francu Drnovšku in Neži, rojeni Jesih, kot najstarejši izmed šestih otrok. Osnovno šolo je obisk...
Datum vnosa: 29. marec 2015
DURN, Jožef
31. marec 1903 - 13. januar 1992
Rodil se je Jožefu in Amaliji Durn. V mladih letih se je izučil za mizarja. Pred 2. svetovno vojno je delal v Zemunu pri Beogradu,...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ERŽEN ŠUŠTARŠIČ, Alenka
21. januar 1926 - 21. februar 2005
Kiparstvo je študirala na Akademiji za likovno umetnost (prof. Boris in Zdenko Kalin, Frančišek Smerdu) v Ljubljani (1946-1950), k...
Datum vnosa: 16. marec 2015
FABINC, Franc
14. avgust 1881 - 3. februar 1923
Po ljudski šoli v Kostanjevici na Krki je obiskoval meščansko v Krškem, učiteljišče v Ljubljani (maturiral 1901). Služboval je v L...
Datum vnosa: 16. marec 2015
FABJANČIČ, Avgust
2. januar 1896 - 21.?10.1964,
 Ljudsko šolo je obiskoval pri Sv. Antonu (Gorenjem Leskovcu) in se izučil pri mojstru Avsenaku v Brestanici za čevljarja. Že kot ...
Datum vnosa: 16. marec 2015
FABJANČIČ, Vladislav
19. maj 1894 - 17. junij 1950
Brat Milana Fabjančiča. Gimnazijo je končal v Ljubljani. Študiral je filozofijo na Dunaju, v Beogradu, Ženevi in Fribourgu, kjer j...
Datum vnosa: 16. marec 2015
FELICIJAN, Albert
19. marec 1953 - 6. november 2002
Rodil se je javnemu uslužbencu Albertu Felicijanu s Šmarčne pri Boštanju in Mariji, rojeni Kunej, iz Bistrice ob Sotli. Po končani...
Datum vnosa: 29. marec 2015
FILIPIČ, Janez (Ivan)
29. avgust 1887 - 31. december 1972
Bil je dijak Alojzijevišča (Collegium Aloysianum), v duhovnika je bil posvečen 5.7.1911, v 3. letniku bogoslovja. Služboval je kot...
Datum vnosa: 16. marec 2015
FLAJS, Andrej
11. marec 1983 -
Rodil se je Antonu Flajsu in Darinki, rojeni Cvek, kot starejši izmed dveh sinov. Po končani osnovni šoli v domači Sevnici (1990–9...
Datum vnosa: 29. marec 2015
FLECK, Jožef
12. marec 1829 - 5. marec 1915
Rodil se je kmetu Valentinu Flecku in Ani, rojeni Kus. V duhovnika je bil posvečen 30. 7. 1857 v Sv. Andražu v Labotski dolini. De...
Datum vnosa: 29. marec 2015
FLISEK BALOG, Janja
3. april 1966 -
Rodila se je Marijanu Flisku in Mariji, rojeni Savnik, kot mlajša izmed dveh otrok. Po končani osnovni šoli v Sevnici (1972–80) je...
Datum vnosa: 29. marec 2015
FON, Emilija
1. november 1897 - 13. oktober 1984
Oče Ivan, gimnazijski profesor, je umrl zgodaj, zato je skrb za 15-letno Emilijo in še tri otroke ob materi Avgusti prevzel njen b...
Datum vnosa: 17. marec 2015
FRIC, Niko
21. marec 1970 -
Rodil se je Nikolaju Fricu in Vidi, rojeni Kozole, kot starejši izmed dveh sinov. Po končani osnovni šoli v Sevnici (1976–84) je n...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GABRIČ, Marjan
29. november 1931 - 8. november 2007
Rodil se je posestniku in poštnemu prevozniku Janezu Gabriču in poštni uradnici Mariji, rojeni Vahčič, s Kozjega kot drugi izmed t...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GABRŠEK, Fran
13. oktober 1856 - 16. januar 1937
Osnovno šolo je obiskoval v Homcu, Mengšu, Kamniku in Ljubljani, nižjo gimnazijo in učiteljišče v Ljubljani (maturiral 1876), izpi...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GAGERN, Friedrich
26. junij 1882 - 15. november 1947
Mladost je preživel na Mokricah. Skupaj z bratoma Nikolajem in Hansom je imel privatne vzgojitelje, kot domači učitelj ga je pouče...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GALE, Ana
27. april 1909 - 8. januar 1944
Rodila se je kretničarju in malemu posestniku Francu Galetu in Frančiški, rojeni Žitnik, kot peta izmed šestih otrok. Štiriletno s...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GASPARI, Tone
16. januar 1893 - 4. januar 1985
 Osnovno šolo je obiskoval na Rakeku in v Postojni, končal tri razrede gimnazije in učiteljišče v Ljubljani (1908-1912) in se 1.11...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GERLOVIČ, Franc
26. februar 1887 - februar 1944
Meščansko šolo je obiskoval v Krškem, nadaljeval v novomeški gimnaziji in maturiral na klasični gimnaziji v Ljubljani. Medicino je...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GERŠAK, Ivan
4. november 1838 - 24. februar 1911
 Šolal se je v domačem kraju, na gimnaziji v Celju (1852-1859) in v Gradcu (1859/1860). V Gradcu je tudi študiral pravo in promovi...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GIRAUD, Gabriel, brat Kamil
7. junij 1836 - 28. februar 1899
Srednjo šolo je končal v zavodu minimov Naše ljube Gospe v Lyonu in nato delal v očetovi trgovini s svilo. Prostovoljno se je udel...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GLAS, Miroslav
15. februar 1950 - 27. junij 2008
Rodil se je železničarju Jožetu Glasu in Ani, rojeni Veber, kot mlajši izmed dveh sinov. Po končani osnovni šoli v Sevnici je šola...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GLAS, Viljem
2. november 1947 -
Rodil se je železničarju Jožetu Glasu in gospodinji Ani, rojeni Veber, kot starejši izmed dveh sinov. Po končani osnovni šoli v Se...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GLAVAČ, Marinka
15. julij 1953 -
Rodila se je Antonu Beltramu in Ani, rojeni Radič, kot mlajša izmed dveh hčera. Po končani osnovni šoli v Sevnici 1968 je nadaljev...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GNEDIČ KOZINC, Justina
21. november 1917 - 30. marec 2005
Z materjo Frančiško, rojeno Pešec, in starimi starši je odraščala na Mrtovcu nad Boštanjem. Očeta, ruskega vojnega ujetnika, ni ni...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GODLER, Prekop
16. julij 1825 - 20. marec 1909
Družina Godler je imela posest v Dolenji vasi pri Krškem, Anton Godler je bil 9.1.1901 izvoljen za cerkvenega ključarja pri videms...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GOLEC, Januš (Johan)
28. avgust 1888 - 24. maj 1965
Na gimnaziji v Celju je bil vpisan med leti 1899-1907, potem pa študiral bogoslovje v Mariboru (1907-1911). V duhovnika je bil pos...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GOLOB, Jožef
7. december 1922 - 30. januar 2012
Rodil se je posestniku in tovarniškemu delavcu Janezu Golobu in Tereziji, rojeni Stopar. Osnovno šolo je obiskoval v Sevnici. Po g...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GOMBAČ, Frančišek
9. februar 1872 - 20. november 1938
Nižjo gimnazijo je obiskoval v Trstu, kmetijsko šolo v Gorici (1887-1889), Višjo vinarsko in sadjarsko šolo v Klosterneuburgu (188...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GORIŠEK, Bojan
5. junij 1962 -
Rodil se je gostilničarskemu paru Alojzu Gorišku in Mariji, rojeni Jež, kot mlajši izmed dveh sinov. Mladost je preživel v domači ...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GORIŠEK, Karel
19. april 1823 - 11. april 1871
Bil je nezakonski sin planinskega graščaka Jurija Mačka in hčere planinskega župana Jožefe Gorišek. Ko je odrasel, je postal gozda...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GORJUP, Jože
20. april 1907 - 30. april 1932
 Po 1. svetovni vojni je obiskoval gimnazijo v Novem mestu, bil 1925. leta sprejet na umetnostno akademijo v Zagrebu (kiparski odd...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GRABRIJAN, Dušan
29. december 1899 - 22. oktober 1952
V osnovno šolo je hodil v Krškem, na realko v Ljubljani, tu je tudi študiral na Tehniški fakulteti (diplomiral 1924). Izpolnjeval ...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GRADIŠAR, Cveto
30. december 1938 -
Rodil se je trgovcu Ivanu Gradišarju in Ani, rojeni Cvetkovič, kot mlajši izmed dveh sinov. Po končani osnovni šoli in nižji gimna...
Datum vnosa: 29. marec 2015
GREGORIĆ, Ilija
ok. 1523 - 1574
Okoli 20 let je služil kot vojak proti Turkom na hrvaški meji, bil dvakrat ujet (1553, 1568), a je srečno ušel (nadimek Pribeg). V...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GREGORIČ, Marijan
1932 - 1995
Osnovno šolanje je začel v Brežicah, nadaljeval v Šentrupertu in Kostanjevici na Krki, kamor je družina pribežala pred izselitvijo...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GRM, Franc
12. februar 1877 - 4. maj 1967
Ljudsko šolo je obiskoval na Raki, učiteljišče končal v Ljubljani (1896). Služboval je v Kopanju pri Grosupljem, nato od 1901 na l...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GSPAN, Alfonz
20. marec 1878 - 31. marec 1963
Njegov oče Julij je bil v Kostanjevici na Krki in Krškem (1878-1888) notar, navdušeno je zbiral školjke. Alfonz je ljudsko šolo ob...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GSPAN, Julij
7. oktober 1907 - 20. april 1986
Sin Alfonza Gspana in mlajši brat literarnega zgodovinarja Alfonza. Tudi on se je izobraževal v Ljubljani (osnovna šola, gimnazija...
Datum vnosa: 17. marec 2015
GVAJC (GVAIZ ALI GWAIZ), Anton
21. avgust 1865 - 3. avgust 1935
Bil je sin Antona st. in Johane roj. Peklar. Realko je končal v Ljubljani in maturiral leta 1885. Sprva je študiral stavbno tehnik...
Datum vnosa: 17. marec 2015
HAFNER, Gema
8. november 1919 - 8. februar 1996
Družina je pred fašistično oblastjo pribežala v Slovenijo, oče se je zaposlil kot železniški uradnik v Krškem. Osnovno in meščansk...
Datum vnosa: 19. marec 2015
HAFNER, Mate
25. avgust 1865 - 31. julij 1946
Ljudsko šolo je obiskoval v Žabnici (1871-1873) in Škofji Loki (1873-1875), realno gimnazijo v Kranju (1875-1879), gimnazijo v Lju...
Datum vnosa: 19. marec 2015
HÄNDL PL. REBENBURG , Janez Nepomuk
1770 - 1837
V zadnjem desetletju 18. stoletja je postal oskrbnik Gradu Sevnica. 1798 je od svojega zaščitnika in lastnika, hrvaškega grofa Pet...
Datum vnosa: 29. marec 2015
HESS RAK, Margareta
3. november 1910 - maj 1986
V rojstnem kraju je obiskovala osnovno šolo, nato pa se ob izbruhu 1. svetovne vojne z materjo iz tega pristaniškega kraja umaknil...
Datum vnosa: 19. marec 2015
HLADNIK, Janez
22. december 1902 - 20. junij 1965
Začetno šolsko izobrazbo je pridobil v Rovtah in Škofji Loki, gimnazijo in bogoslovje je študiral v Ljubljani (posvečen 29.6.1927 ...
Datum vnosa: 19. marec 2015
HOČEVAR, Ivan
16. november 1933 -
Večji del mladosti je preživel v Kostanjevici na Krki. Gimnazijo je obiskoval v Brežicah, kot najboljši gojenec v svojem letniku j...
Datum vnosa: 19. marec 2015
HORVAT, Urban
17. maj 1867 - 7. junij 1948
 Tiskarstva (akcidenčni stavec) se je učil v Krajčevi tiskarni v Novem mestu (1885-1888). Eno leto je tudi služboval pri Janezu Kr...
Datum vnosa: 19. marec 2015
HROVATIN, Makso
19. julij 1883 - 27. september 1967
Osnovno šolo je obiskoval v Brežicah, meščansko v Krškem (1894-1897) in se izučil za tiskarja v ljubljanski Narodni tiskarni (1897...
Datum vnosa: 20. marec 2015
HUMEK, Dragotin
16. september 1877 - 15. november 1958
Na Raki je obiskoval ljudsko šolo (1884-1889), meščansko v Krškem (1889-1893), učiteljišče v Ljubljani (maturiral 1897). Izpopolnj...
Datum vnosa: 20. marec 2015
HUMEK, Martin
13. januar 1870 - 14. februar 1943
Po osnovnem šolanju na Raki je nižjo gimnazijo končal v Novem mestu (1886), učiteljišče v Ljubljani (1890). Ob delu je obiskoval v...
Datum vnosa: 20. marec 2015
IRGOLIČ, Nada
10. marec 1940 -
Rodila se je železničarju in glasbeniku Martinu Jamšku z Jelovega pri Radečah in Mihaeli, rojeni Vovk, z Ledine pri Sevnici. Po ko...
Datum vnosa: 29. marec 2015
IRGOLIČ, Rafko
29. december 1933 -
Rodil se je kot Rafael orožniku Matiji Irgoliču iz Hoč in Julijani, rojeni Lipovšek, iz Sevnice. Zgodnja otroška leta je preživel ...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ISTENIČ, Alfred
8. oktober 1907 - 3. maj 1985
Osnovno in srednjo šolo je obiskoval v Ljubljani. Kot administrativni uradnik je bil zaposlen pri Zvezi gostilničarskih zadrug v M...
Datum vnosa: 20. marec 2015
JAKAC, Božidar
16. julij 1899 - 20. november 1989
Božidar Jakac je bil med najbolj dejavnimi in največkrat predstavljenimi slovenskimi umetniki, zato naš zapis poudarja le njegovo ...
Datum vnosa: 20. marec 2015
JAKOPIN, Gitica
14. avgust 1928 - 9. marec 1996
Rojena je bila v trgovski družini Vahčič. Osnovno šolo je obiskovala v Krškem, klasično gimnazijo sprva v Ljubljani (1938-1941), n...
Datum vnosa: 20. marec 2015
JAMŠEK, Franc
17. julij 1840 - 22. julij 1892
Ljudsko šolo je končal v Žalcu, bil sprejet (1854) v 3. razred glavne šole v Celju in na celjski preparandiji (pripravljalni šoli)...
Datum vnosa: 20. marec 2015
JAMŠEK, Martin
18. junij 1913 - 22. december 1987
Rodil se je strojniku Martinu Jamšku z Jelovega nad Radečami in Mariji, rojeni Kumar, iz Cerknega. Zgodnja otroška leta je prežive...
Datum vnosa: 29. marec 2015
JANC, Kristijan
8. julij 1960 - 3. julij 2008
Rodil se je kmetu in gostilničarju Kristijanu Jancu s Studenca pri Sevnici, in Danijeli, rojeni Mirt s Senovega, kot najstarejši i...
Datum vnosa: 29. marec 2015
JANŠA, Klemen
18. november 1825 - 22. april 1854
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani (1839-1844), nato licej (1844-1847) in teološki študij (posvečen 30.7.1850). V letu 1851 je bil...
Datum vnosa: 20. marec 2015
JARC, Franc
3. februar 1845 - 14. oktober 1911
Študij bogoslovja je končal v Ljubljani (posvečen 1870). Kot kaplan je služboval v Dolu, Leskovcu pri Krškem (1874-1882), kot župn...
Datum vnosa: 20. marec 2015
JARC, Janko
15. december 1903 - 24. oktober 1995
 Njegov oče je bil v Kostanjevici na Krki vodja orožiške postaje. Tu je Janko Jarc obiskoval del osnovne šole (tudi v Gradcu (Bela...
Datum vnosa: 20. marec 2015
JERMAN, Jožef
8. marec 1826 - 19. junij 1898
Tri dni po rojstvu se je s starši preselil v Grmovlje pri Škocjanu na Dolenjskem, kjer je preživel otroška leta. Šolal se je v Nov...
Datum vnosa: 29. marec 2015
JESENKO, Rok
5. avgust 1880 - 14. marec 1966
Rodil se je kmetu Francu Jesenku in Ceciliji, rojeni Slatinšek. Po končani osnovni šoli v domačem kraju je vstopil v novo odprto s...
Datum vnosa: 29. marec 2015
JESENKO, Rok
5. avgust 1880 - 14. marec 1966
Rodil se je kmetu Francu Jesenku in Ceciliji, rojeni Slatinšek. Po končani osnovni šoli v domačem kraju je vstopil v novo odprto s...
Datum vnosa: 29. marec 2015
JEZERNIK, Sinjo
27. marec 1948 -
Rodil se je Jožetu Jezerniku in Justini, rojeni Snoj, kot mlajši izmed dveh otrok. Po končani osnovni šoli v Celju (1955–63), kamo...
Datum vnosa: 29. marec 2015
KADILNIK, France
21. oktober 1825 - 12. avgust 1908
Dvorazrednico je obiskoval na Vidmu, bil v Krškem trgovski vajenec in pomočnik (1840-1849), se zaposlil v Ljubljani pri Mayerju (1...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KALIGER, Anton
1798 - 18. januar 1879
Devetnajstleten je bil nastavljen za organista, mežnarja in farnega učitelja v Sv. Križu pri Kostanjevici (Podbočje). V kraju je p...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KALIGER, Ferdinand
9. november 1852 - 6. april 1929
Opravil je »pripravnico« v Ljubljani in se zaposlil leta 1872 na enorazrednici v Šent Juriju pod Kumom (enorazrednica je bila tu u...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KALIGER, Karel (Karol)
22. oktober 1838 - 20. oktober 1899
Bil je sin učitelja Antona. V Sv. Križu je poučeval od 16. oktobra 1879 do smrti. Ob njegovem prihodu je šola postala dvorazrednic...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KAMNIKAR, Josip
25. marec 1876 - 9. julij 1942
V Svibnem je bil organist že njegov stari oče Matevž Petava, oče pa je igral klarinet. Po nasvetu p. Angelika Hribarja se je vpisa...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KAPLER, Jože
11. marec 1826 - ok. 1900
Obiskoval je gimnazijo v Novem mestu (maturiral 1844), nato je študiral medicino na Dunaju, kjer je bil gojenec c.kr. Jozefinuma (...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KASPRET, Anton
22. april 1850 - 27. oktober 1920
Po ljudski šoli v Pilštanju je gimnazijo obiskoval v Celju, zgodovino je študiral v Gradcu.Kot gimnazijski suplent je poučeval v C...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KERIN, Alojz
12. februar 1906 - 10. januar 1966
Bil je drugi sin (4. otrok) Alojza Kerina (1879-1951) in Antonije roj. Stritar (1881-1965). Osnovno šolo je obiskoval v Sv. Križu,...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KERIN, Joža
13. januar 1912 - 17. december 2006
Hči Franca Kerina in Josipine Javornik je bila že v zgodnjem otroštvu izrazito samostojna. Osnovno šolo je končala v Sv. Križu, me...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KLADNIK, Josip
4. november 1888 - 18. april 1966
Rodil se je posestniku in sedlarju Jožefu Kladniku in Jožefi, rojeni Škofca, iz Šmarja v hiši na Gl. trgu 38. Obiskoval je osnovno...
Datum vnosa: 29. marec 2015
KLADNIK, Josip
4. november 1888 - 18. april 1966
Rodil se je posestniku in sedlarju Jožefu Kladniku in Jožefi, rojeni Škofca, iz Šmarja v hiši na Gl. trgu 38. Obiskoval je osnovno...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KLADNIK, Savo
7. julij 1922 - 2. oktober 1942
Rodil se je učiteljskemu paru Josipu Kladniku (PBL) in Vilmi, rojeni Vertovšek, kot drugi izmed treh otrok. Osnovno šolo je obisko...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KLADNIK, Savo
7. julij 1922 - 2. oktober 1942
Rodil se je učiteljskemu paru Josipu Kladniku (PBL) in Vilmi, rojeni Vertovšek, kot drugi izmed treh otrok. Osnovno šolo je obisko...
Datum vnosa: 29. marec 2015
KLEMENČIČ, Fran
12. oktober 1880 - 3. november 1961
Slikarjev oče Franc Klemenčič izhaja iz Boštanja pri Sevnici. V Ljubljani si je poiskal delo in tam se mu je rodil prvi sin Fran. ...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KLEMENČIČ, Matilda
12. marec 1891 - 22. januar 1927
Dekliški priimek je Puhar, bila je hči sodnega uradnika. Meščansko šolo je obiskovala v Krškem in se nato preživljala kot učitelji...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KLEMENČIČ, Tone
3. maj 1913 - 30. oktober 2001
Pred drugo svetovno vojno je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani (1938). Po diplomi se je zaposlil v sodstvu, med vojno je ...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KNAVS, Ivan
19. avgust 1828 - 16. april 1900
V duhovnika je bil posvečen 31.7.1853. Kot kaplan je služboval v Mozlju na Kočevskem (1854), na Blokah (do 1855), Vipavi (do 1857)...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KNEZ, Jože
23. januar 1921 - 19. marec 1993
Rodil se je rudarju Alojzu Knezu in Mariji, rojeni Naroglav, kot drugi izmed petih otrok. Po končani osnovni šoli v Trbovljah se j...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KNOBLOCH, Anton
1795 - 13. november 1882
1813 je vstopil v 17. pemski pešpolk Reiss-Plauen. 16.-19. oktobra tega leta se je udeležil bitke narodov pri Leipzigu, v kateri s...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KOBE, Jurij
8. junij 1807 - 29. junij 1858
Ljudsko šolo in gimnazijo je končal v Karlovcu, licej v Ljubljani (1832-1834) in tu študiral tudi bogoslovje, v duhovnika je bil p...
Datum vnosa: 20. marec 2015
KOLMAN, Karel
2. oktober 1912 - 22. september 1982
Rodil se je posestniku Jožefu Kolmanu in Frančiški, rojeni Vovk, kot tretji izmed štirih otrok. Po končani šestrazredni osnovni šo...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KOŠIR, Zoran
3. december 1963 -
Rodil se je Jožetu Koširju in Mariji, rojeni Beber, kot mlajši izmed dveh sinov. Po končani osnovni in nižji glasbeni šoli v Sevni...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KOSTEVC, Bojan
10. december 1964 -
Rodil se je miličniku Ivanu Kostevcu in šivilji Ani, rojeni Čepin, kot mlajši izmed dveh sinov. Po končani osnovni šoli v domači S...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KOSTREVC, Rado
21. februar 1961 -
Rodil se je kot edinec rudniškemu nadzorniku Alojzu Kostrevcu in šolani babici Jožefi, rojeni Štih. Po končani osnovni šoli v doma...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KOVAČ, Joško
4. december 1958 - 16. junij 2012
Rodil se je Martinu Kovaču in Ani, rojeni Božič, kot starejši izmed dveh otrok. Po končani osnovni šoli v Sevnici (1973) in Gimnaz...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KOZINC, Matija
2. februar 1867 - 9. junij 1940
Rodil se je kmetu Matiji Kozincu in Elizabeti, rojeni Rot. Po končani osnovni šoli v Sevnici se je izučil za kovača, zatem se je š...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KRAGL, Martin
1. november 1826 - 12. september 1910
Rodil se je kmetu Andreju Kraglu in Mariji, rojeni Podveršič. Bogoslovje je študiral v Celovcu. V mašnika je bil posvečen 25. 7. 1...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KRAJNC, Uroš
14. december 1949 -
Rodil se je ekonomistu Zvonku Krajncu in učiteljici Marjeti, rojeni Cimperšek, oba rodom iz Sevnice, kot starejši izmed dveh otrok...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KRENČIČ, Viktor
1. avgust 1927 - 4. maj 2011
Rodil se je Sevničanu, uradniku Osvaldu Krenčiču in Mariji, rojeni Kúbat, iz Wolfpassinga v Avstriji. 1932 se je z družino preseli...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KRIVEC, Lucijan
30. oktober 1929 - 22. december 2011
Rodil se je posestniku Jožefu Krivcu in Justini, rojeni Leban, oba rodom iz Tolmina, kot starejši izmed dveh otrok. 1935 je začel ...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KRIŽAN, Ivan
13. november 1868 - 7. junij 1924
Po rodu je bil iz Lenarta v Slovenskih goricah. Kljub veliki nadarjenosti gimnazije v Mariboru ni mogel dokončati zaradi slabih gm...
Datum vnosa: 3. maj 2015
KUNSTIČ, Ivan
1847 - 20. februar 1939
Poučeval je od 1866 kot začasni učitelj na Velikem Kamnu pri Koprivnici, 1870–71 kot učitelj - suplent v Rajhenburgu (Brestanici),...
Datum vnosa: 3. maj 2015
LAMPER, Štefan
17. december 1869 - 13. december 1929
1912 se je preselil v Sevnico iz Trbovelj, kjer sta z ženo od Janeza Kurenta kupila restavracijo pri železniški postaji s posestvo...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
LAMUT, Vladimir
19. avgust 1915 - 31. marec 1962
Na Čatežu ob Savi je bil njegov oče učitelj, leta 1922 premeščen v Novo mesto, kjer je Vladimir obiskoval osnovno šolo in gimnazij...
Datum vnosa: 23. marec 2015
LASBAHER, Alojz
25. september 1914 - 18. november 1998
V mašnika je bil posvečen 19. 8. 1945 v Mariboru, septembra nato prišel za kaplana v Sevnico, 1948 bil imenovan za župnika v Sevni...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
LAZARINI, Adam Ludvik
19.12.1722 - 23. marec 1795
Posamezniki iz baronske rodbine Lazarini so večkrat prihajali v službo tudi v kraje današnje občine Krško in Posavja. Prvi znani j...
Datum vnosa: 23. marec 2015
LAZORKO, Kristina
13. julij 1926 - 6. marec 1990
Obiskovala je meščansko šolo pri uršulinkah v Ljubljani (njena učiteljica je bila tudi mati Elizabeta Kremžar) in učiteljišče. Slu...
Datum vnosa: 23. marec 2015
LEINMÜLLER, Josip
1822 - 29. april 1898
Šolal se je na rodnem Dunaju. Na Dolenjskem je služboval pri okrajih Šrajbarski turn (do 1850) in Krško kot geometer ter v Novem m...
Datum vnosa: 23. marec 2015
LENARČIČ, Josip
22. februar 1856 - 26. maj 1939
V Ljubljani je končal realko (1866-1872), nato študiral tehniko oz. na poljedelski visoki šoli na Dunaju (diplomiral 1877). Po oče...
Datum vnosa: 23. marec 2015
LÉNARD, Leopold
2. november 1876 - 23. januar 1962
Po ordinaciji (1902) je študiral teologijo v Innsbrucku (1902–3), filozofijo v Lvovu (1903–4) in na Dunaju (1904–06), nato kot kat...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
LENČEK, Alojzij
7. julij 1827 - 20. julij 1884
Rodil se je posestniku Lovrencu Lenčku in Uršuli, rojeni Potočin. 1851 se je poročil z Marijo (28. 10. 1828 – 24. 5. 1882), hčerko...
Datum vnosa: 29. marec 2015
LENČEK, Nikolaj
30. maj 1858 - 17. april 1926
Rodil se je v znani narodni družini veleposestniku in politiku Alojziju Lenčku in Mariji, rojeni Klembas. Po dokončani gimnaziji v...
Datum vnosa: 29. marec 2015
LENIČ, Stanislav
6. november 1911 - 4. januar 1991
Zelo zgodaj je izgubil mater, oče je po njegovem rojstvu odšel za boljšim zaslužkom v Ameriko, zato je otroštvo preživel pri sorod...
Datum vnosa: 23. marec 2015
LESKOŠEK, Janko
14. maj 1916 - 13. maj 1988
Študiral je psihologijo in pedagogiko na Filozofski fakulteti v Beogradu. Med drugo svetovno vojno je bil v ujetništvu v Nemčiji. ...
Datum vnosa: 23. marec 2015
LESKOŠEK, Jožef pl.
21. julij 1853 - 2. avgust 1931
Rodil se je usnjarju Marku Leskošku in Mariji, rojeni Gorišek. Po materi je bil nečak nekdanjega planinskega graščaka in zdravnika...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
LEVEC, Anton
13. junij 1852 - 15. junij 1936
V Ljubljani je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo (1865–73), kjer je 1873 maturiral. Pravo je doštudiral na Dunaju 1873–77. 1879 ...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
LIKAR, Josip
17. marec 1858 - 31. marec 1932
 Gozdnate planjave Idrije so že v mladosti zasvojile dušo Josipa Likarja, da je po končanem srednjem šolanju v Idriji nadaljeval š...
Datum vnosa: 23. marec 2015
LIKAR, Jože
25. april 1895 - 9. januar 1986
Bil je sin gozdarja Josipa Likarja (1858-1932), ki je več let služboval v Kostanjevici na Krki. Študiral je na visoki šoli za trgo...
Datum vnosa: 23. marec 2015
LIPOVŠEK, Gašper
4. december 1886 - 13. september 1956
Rodil se je železniškemu čuvaju Gašperju Lipovšku z Ledine pri Sevnici in Jožefi, rojeni Možic, iz Boštanja. Konec 19. stoletja se...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
LISEC, Tomaž
19. februar 1978 -
Rodil se je Antonu Liscu in Alojziji, rojeni Vinder, kot najstarejši izmed treh sinov. Po končani osnovni šoli v Boštanju (1985–93...
Datum vnosa: 29. marec 2015
LOKAR, France
13. marec 1917 - 16. marec 1994
Študiral je na Teološki fakulteti v Ljubljani, posvečen pa je bil leta 1943. Kot kaplan je med leti 1943-1945 služboval v Kostanje...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MAGERL, Ivan
4. november 1880 - 4. februar 1932
Ljudsko in meščansko šolo je obiskoval v Krškem, učiteljišče v Ljubljani (maturiral 1900). Prvo službeno mesto je dobil v enorazre...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MAIER, Anton
19. november 1859 - 28. januar 1943
Primarno izobrazbo je dobil v domačem kraju, v Ljubljani pa obiskoval učiteljišče (maturiral 1878). Služboval je v Kranjski Gori (...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MAJCEN, Andrej
30. september 1904 - 30. september 1999
Misijonarjev oče ANDREJ (+28. 10. 1928, Krško) iz Borovcev pri Ptuju je bil uradnik na sodišču v Mariboru, v Kozjem, Krškem (1908-...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MAJCEN, Ivan
12. november 1885 - 29. julij 1943
Rodil se je posestniku Ivanu Majcnu in Mariji, rojeni Rebernik, kot prvi izmed dvanajstih otrok. Po osnovni šoli v Šentjanžu se je...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
MAJCEN, Milan
17. november 1914 - 29. oktober 1941
Rodil se je posestniku, obrtniku in družbeno-političnemu delavcu Ivanu Majcnu in Mariji, rojeni Frelih, kot drugi izmed osmih sino...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
MAKOVIC, Anton
krščen 11. januarja 1750 - 17. oktober 1803
Medicino je pričel študirati 1770. leta na dunajski univerzi, na Dunaju je 1776 tudi magistriral iz kirurgije in anatomije, porodn...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MARENZI, Antonio Georgio
20.09.1596 - 22.10.1662
Plemiška rodbina Marenzi izhaja iz Lombardije, od 1489 je glavna veja živela v Trstu. Ime Antonia G. je največkrat zapisano v lati...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MAREŠIČ, Frančišek
26. november 1846 - 10. december 1901
Obiskoval je domačo ljudsko šolo, gimnazijo v Novem mestu (maturiral 1867), teologijo je študiral v Ljubljani (1867-1871). V duhov...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MAREŠIČ, Jožef
15. februar 1815 - 16. februar 1872
 Ljudsko šolo je začel obiskovati v Kostanjevici na Krki in nadaljeval v Novem mestu (1817-1820), gimnazijo je obiskoval v Karlovc...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MARTINČIČ, Miroslav
24. julij 1882 - 26. februar 1944
V krstni knjigi župnije Kostanjevica je zapisano nemško ime Friderik (Miroslav) Jakob, njegov oče Friderik je bil do leta 1886 tu ...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MATKO, Ivan
25. julij 1885 - 10. avgust 1945
Ljudsko šolo je obiskoval v Brestanici, kjer je bil njegov oče Ivan do 1896 ravnatelj, gimnazijo v Celju, 5. razred v Mariboru, 6....
Datum vnosa: 23. marec 2015
MAYER, Franc
19. maj 1866 - 6. januar 1940
Rodil se je komitatnemu svetniku in predstojniku okrajnega sodišča v Sevnici Jakobu Mayerju in Henrietti, rojeni Deutschmann, kot ...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
MEDIC, Vincenc
4. april 1834 - 5. februar 1898
Medic (Meditz) je v Sevnici deloval od 1857. 1862 se je tu poročil s Terezijo, rojeno Tauses, hčerjo sevniškega trgovca. V zakonu ...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
MEDVED, Anton
6. december 1862 - 26. februar 1925
Izhaja iz kmečke družine. Ljudsko šolo je obiskoval v Rajhenburgu (Brestanici) in Brežicah, gimnazijo v Mariboru (1877-1885), bil ...
Datum vnosa: 23. marec 2015
MENCIN, Tanja
11. maj 1965 -
Rodila se je Milanu Mencinu in Mariji, rojeni Černigoj, kot najstarejša izmed petih otrok. Po končani osnovni šoli, ki jo je prva ...
Datum vnosa: 1. avgust 2015
MENCINGER, Janez
26. marec 1838 - 12. april 1912
Šolal se je v Bohinjski Bistrici (ljudska šola), v Ljubljani (gimnazija, do 5. r. je bil gojenec Alojzijevišča), na Dunaju (študij...
Datum vnosa: 24. marec 2015
MONTAGNANA, Polidor de, plemeniti
ok. 1530 - 02.10.1604
Študiral je v Benetkah in Padovi, kar mu je omogočil sorodnik, kostanjeviški (kasneje stiški) opat Wolfgang Neff. Okoli 1550 je po...
Datum vnosa: 24. marec 2015
MOTORE, Ljubomir
10. december 1948 -
Rodil se je Alojzu Motoretu in Lidiji, rojeni Jančič, kot starejši izmed dveh otrok. Obiskoval je osnovno šolo v domači Sevnici (1...
Datum vnosa: 29. marec 2015
MRZEL, Ludvik
28. junij 1904 - 28. september 1971
Družina je živela v Loki pri Zidanem Mostu, kjer je bil oče Jurij uradnik. Kmalu po njegovem rojstvu so se preselili v Trbovlje, t...
Datum vnosa: 24. marec 2015
MUSEK, Vitko
8. julij 1917 - 26. januar 1994
Oba starša sta bila učitelja, iz Rajhenburga prestavljena v Sv. Vid pri Ptuju, kjer je Vitko obiskoval ljudsko šolo, realno gimnaz...
Datum vnosa: 24. marec 2015
NOVŠAK, Martin
9. oktober 1958 -
Rodil se je železničarju in minerju Matiji Novšaku z Loga pri Sevnici, in Tereziji, rojeni Železnik z Lešovnika pri Kompolju kot d...
Datum vnosa: 29. marec 2015
NOVŠAK, Roman
25. avgust 1955 -
Rodil se je trgovcu Bojanu Novšaku in uslužbenki Hildi, rojeni Švigelj, kot najstarejši izmed treh otrok. Po osnovni šoli v domače...
Datum vnosa: 29. marec 2015
OCVIRK, Srečko
5. november 1969 -
Rodil se je v obrtniško delavsko kmečki družini, avtoprevozniku Petru Ocvirku in šivilji Mariji, rojeni Kozinc, kot drugi izmed tr...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ORAŽEN, Ivan
8. februar 1869 - 11. marec 1921
Ljudsko šolo je obiskoval v Kostanjevici na Krki, gimnazijo v Ljubljani (1881-1888) in Novem mestu (maturiral 1889). Medicino je š...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PARMA, Viktor
10. februar 1858 - 25. december 1924
Starša, Ivan (policijski uradnik) in Matilda roj. Mattei, sta bila izborna pianista. Otroštvo je preživel v Trstu in Benetkah, lju...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PAULIN, Alfonz
14. september 1853 - 1. december 1942
Oče August je bil oskrbnik veleposestva Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem pri grofu Antonu Aleksandru Auerspergu (med 1850 in ...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PETELIN, Ruža Lucija
6. september 1905 - 27. april 1974
Živela je na Belem bregu (zdaj del Leskovca pri Krškem) in obiskovala meščansko šolo v Krškem. Kasneje je absolvirala učiteljišče ...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PETRIČ, Jožef
15. marec 1877 - 19. april 1935
V času obiskovanja gimnazije v Ljubljani je bil član Zadruge, dijaškega društva somišljenikov in tvorcev moderne. Študiral je filo...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PETROVČIČ, Miran (Branimir)
14. oktober 1904 - 16. oktober 1969
V Kostanjevici na Krki je oče služboval kot uradnik na Okrajnem sodišču Kostanjevica, leta 1909 se je družina preselila v Ljubljan...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PFEIFER, Viljem
30. avgust 1842 - 9. december 1917
Triletno ljudsko šolo in gimnazijo je obiskoval v Novem mestu, nadaljeval gimnazijo v Ljubljani (maturiral 1861). Študiral je prav...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PIR(E)C, Alfonz
13. november 1860 - 7. julij 1909
 Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, pravo študiral na Dunaju. Po 1883 je služboval v Ljubljani, nato v Logatcu, v Krškem kot okra...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PIRC, Alfonz
8. avgust 1893 - 5. julij 1973
Bil je sin pisatelja in krškega okrajnega glavarja Alfonza Pirca. Maturiral je na gimnaziji v Kranju (1911), nato je študiral kult...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PIRC, Rezi
27. marec 1923 - 22. oktober 1999
Šestrazredno osnovno šolo je obiskovala v Leskovcu pri Krškem in meščansko v Krškem (1935-1939), potem pa do vojne delala na domač...
Datum vnosa: 24. marec 2015
PRAH, Jože
25. april 1963 -
Rodil se je mizarju Jožetu Prahu in Marti, rojeni Šeško, kot najstarejši izmed treh otrok. Po končani osnovni šoli v Sevnici je šo...
Datum vnosa: 29. marec 2015
PRAUNSEIS, Alojzij
20. marec 1866 - 3. avgust 1934
Rodil se je trgovcu in občinskemu svetovalcu Francu Praunseisu in Alojziji, rojeni Kaulič, v hiši na Glavnem trgu 16. Občutek naro...
Datum vnosa: 29. marec 2015
RAČIČ, Alojzij
21. maj 1847 - 14. november 1925
Bil je sin Andreja Račiča, izdelovalca orgel. Po osnovnem šolanju pri očetu je 2. razred realke obiskoval v Celju, nato dveletni p...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RAČIČ, Andrej
4. november 1808 - 4. marec 1883
Izučil se je za mizarja. V Cerkljah ob Krki je bil orglar in cerkovnik, hkrati je poučeval v nedeljski nadaljevalni šoli. Izdelova...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RAČIČ, Božo (Kume)
26. marec 1887 - 27. maj 1980
Ljudsko šolo je obiskoval na Čatežu ob Savi, učiteljišče v Ljubljani (maturiral 1909). Poučeval je na Kalu pri Krmelju (1909-1914)...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RAINER, Franc
23. marec 1902 - 6. september 1991
Osnovno šolo je obiskoval v Kranju (1908-1912), realno gimnazijo v Ljubljani (maturiral 1919), tehniko študiral v Ljubljani (1919/...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RAJAR (RAJER), Janko
2. februar 1872 - 5. junij 1943
SBL 3, zv. 9 (1960), str. 16 (Andrejka R.); 150 let ŠvLpK (1962), str. 37-38 (Lipovž P.); Brestanica (1980), str. 357 (Mikeln M.);...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RATAJEC, Anton
29. december 1873 - 3. januar 1939
Rojen je bil v kmečki družini, se šolal na Bučki, na gimnaziji v Novem mestu (maturiral 1894), na Teološki fakulteti v Ljubljani (...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RAVNIKAR, Jernej
18. avgust 1856 - 11. december 1920
V Ljubljani je končal 5-razredno gimnazijo in učiteljišče. Zaposlil se je v Komendi, poučeval v Krškem kot pomožni učitelj na mešč...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RAZLAG, Jakob Radoslav
12. junij 1826 - 5. junij 1880
Rojen je bil v kmečki družini kot šesti otrok. Osnovno šolo je obiskoval v Mali Nedelji, zatem je šolanje nadaljeval na gimnaziji ...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RESSEL, Josef
29. julij 1793 - 9. oktober 1857
Ljudsko šolo je obiskoval v domačem kraju, gimnazijo v Linzu, topničarsko šolo (od 1809) v Čeških Budejovicah, po treh letih pa na...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RHODE, Frančišek Ksaver, p. Karel
1695 - 01.05.1738
Sloveniziran priimek je Rode. Z 18. letom se je pridružil cistercijanskim redovnikom v Kostanjevici na Krki (ok. 1712). Študiral j...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RICHLY, Maks
8. februar 1928 - 4. avgust 1982
Ljudsko šolo je obiskoval v Krškem in se nato izučil za tiskarja. Leta 1955 je v Krškem ustanovil Valvasorjevo tiskarno in knjigov...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RIPŠL, Dragotin Ferdinand
1. november 1820 - 8. november 1887
Oče je bil učitelj, pri njem je v Šentjurju tudi obiskoval ljudsko šolo. Po gimnaziji v Celju je študiral teologijo in filozofijo ...
Datum vnosa: 26. marec 2015
ROMIH, Tomaž
18. december 1853 - 15. december 1935
Osnovno šolo je obiskoval v Dobju in Celju, gimanzijo v Celju (maturiral 1872), filozofijo, matematiko in fiziko je študiral na un...
Datum vnosa: 26. marec 2015
ROSTOHAR, Mihajlo
30. julij 1878 - 5. avgust 1966
Osnovno šolo je obiskoval v Leskovcu pri Krškem, meščansko v Krškem. Nadaljeval je na gimnaziji v Ljubljani, kjer je bil zaradi so...
Datum vnosa: 26. marec 2015
RUSTJA, Josip
25. februar 1861 - 26. november 1949
Realno gimnazijo je končal v Gorici (maturiral 1879) in nato študiral na gozdarski fakulteti (Visoki šoli za kmetijstvo in gozdars...
Datum vnosa: 26. marec 2015
ŠEŠKO, Vinko
18. januar 1937 -
Rodil se je železničarju Mihaelu Šešku in Marti, rojeni Šeško, kot drugi izmed štirih otrok. Po končani osnovni šoli in nižji gimn...
Datum vnosa: 26. marec 2015
SMREKAR, Anton
19. januar 1829 - 5. avgust 1912
Izhajal je iz sevniške družine, živeče v predhodnici vzhodnega dela hiše na Glavnem trgu 34. Izšolal se je za inženirja in v mladi...
Datum vnosa: 29. marec 2015
TERAŽ, Štefan
19. november 1956 -
Rodil se je kmetu Rudolfu Teražu in Veroniki, rojeni Kunšek, kot najstarejši izmed devetih otrok. Otroštvo in del mladosti je prež...
Datum vnosa: 26. marec 2015
TRUPEJ, Franc
28. september 1883 - 3. oktober 1958
 Rodil se je posestniku in gostilničarju Andreju Trupeju in Mariji, rojeni Blaznik, v zaselku Krakovo. 1911 se je poročil z Jožefo...
Datum vnosa: 26. marec 2015
UMEK, Igor
19. januar 1956 -
Rodil se je Radu Umku in Ani, rojeni Kos, kot najstarejši izmed štirih otrok. Otroštvo in mladost je preživel v Sevnici. Po končan...
Datum vnosa: 29. marec 2015
UMEK, Rado
1. oktober 1928 -
Rodil se je (kot Franc) kmetu Francu Umeku in Juliji, rojeni Štamcer, kot najstarejši izmed treh otrok. Osnovno šolo je obiskoval ...
Datum vnosa: 29. marec 2015
VENE, Peter
13. september 1943 -
Rodil se je kovaču in kmetu Antonu Venetu in Jožefi, rojeni Ržen, kot drugi izmed treh sinov. Po končani osnovni šoli v domačem kr...
Datum vnosa: 26. marec 2015
ZAVRŠNIK, Alojz
13. januar 1953 -
Rodil se je Alojzu Završniku in Mariji, rojeni Rak, kot starejši izmed dveh otrok. Osnovno šolo je obiskoval najprej v Tržišču, kj...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ŽELEZNIK, Alfred
6. januar 1945 - 20. september 2006
Rodil se je kot edinec mizarju Jožetu Železniku, rodom iz Skrovnika pri Tržišču, in Jožefi, rojeni Rörig, iz Merkersdorfa. Po konč...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ZELINKA, Mira
3. april 1932 - 9. maj 2010
Rodila se je kot Marija gorenjskim staršem, mesarju in zavarovalnemu zastopniku Jakobu Tavčarju in Ljudmili, rojeni Fojkar, kot na...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ZGONEC, Anton
1. maj 1941 -
Rodil se je kmetu Francu Zgoncu in Ani, rojeni Šivec, oba rodom iz okolice Roba pri Velikih Laščah, kot najmlajši izmed štirih otr...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ŽNIDARŠIČ, Ivica
25. junij 1934 -
Rodila se je kot Ivanka kmetu Martinu Žnidaršiču in trgovki Angeli, rojeni Krašovec, kot šesta izmed osmih otrok. V otroštvu je ok...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ZORKO, Janez
16. december 1937 -
Rodil se je kmetu Janezu Zorku in Ani, rojeni Strajnar, kot najstarejši izmed štirih otrok. Osnovno šolo je obiskoval v Zabukovju,...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ZUPANC, Karel
9. december 1877 - 25. avgust 1946
Rodil se je posestniku Karlu Zupancu in Neži, rojeni Škorc. 1907 se je v Sevnici poročil z Jožefo Volavšek, hčerjo veleposestnika ...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ZUPANČIČ, Cvetko
26. maj 1924 - 10. maj 2010
Rodil se je rudarskemu inženirju Antonu Zupančiču in Mariji, rojeni Slapšak, iz Boštanja kot drugi izmed treh otrok. Osnovno šolo ...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ŽURAJ BALOG, Alenka
31. december 1954 -
 Rodila se je občinskemu uradniku Milanu Žuraju in računovodkinji Danici, rojeni Nunčič, kot starejša izmed dveh hčera. Po končani...
Datum vnosa: 29. marec 2015
ŽVEGLIČ, Roman
3. april 1964 -
Rodil se je kmetu Karlu Žvegliču in Mariji, rojeni Košar, kot drugi izmed treh otrok. Otroštvo je preživel na hribovski kmetiji v ...
Datum vnosa: 29. marec 2015
printNatisni seznam Na vrh
Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh